2014-2015 Güz Vize Sınav Programı

SDÜ – MÜH. FAKÜLTESĠ – MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014–2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ARASINAV (VĠZE) PROGRAMI (I. ve II. Öğretim)
TARĠH
22.11.2014
CUMARTESĠ
23.11.2014
PAZAR
24.11.2014
PAZARTESĠ
25.11.2014
SALI
26.11.2014
ÇARġAMBA
27.11.2014
PERġEMBE
28.11.2014
CUMA
29.11.2014
CUMARTESĠ
30.11.2014
PAZAR
SAAT
10.00
11.00
13.00
15.00
17.00
11.00
14.00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
14:00
15.00
17.00
09.00
11.00
13.00
15.00
17.00
11.00
13.00
14.00
15.00
17.00
MADEN-I
MADEN-II
KESĠN LĠSTE
MADEN-III
MADEN-IV
İngilizce-I (H)
Mineraloji-Petrografi (A-B-C)
Meslek ve İş Hukuku (A-B)
Kimyasal Biyolojik Kazanım (A-B-C)
Mad. Müh. Giriş (A)
Akışkanlar Mekaniği (A)
Genel Kimya (H-J-K-L)
Dinamik (A-B)
Madenlerde Hav. ve Emniyet (A-B)
Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı (A-B-C-F)
Fizik-I (H-J-K-L)
Mühendislik Matematiği-I (A-B-C-E)
Seçimlik II (Mes Tek İng) (A)
Seçimlik II (A-B-C)
İstatistik (A-B)
Kaya Mekaniği-I (A-B-C)
Cevher Zenginleştirme (A-B-C-E)
Seçimlik I (A-B-C)
Matematik- I (H-J-K-L)
Metalurji (A-B)
Zemin Mek. ve Tasman (A-B)
Maden Mekanizasyonu (A-B-C)
Teknik Resim (F-G)
Madenlerde Hazırlık Kazı İşleri (A-B)
Seçimlik III (Müh Etiği) (A)
Üniversite Ortak Seçimlik Dersi
Mineral Flotasyonu (A-B-C-D)
AİİT I (MD A 209)
Açık İşletme Tekniği (A-B)
Seçimlik I (Sondaj Tekniği) (A-B)
Türk Dili-I (MD A-106)
Maden Makineleri (A-B)
Seçimlik I Sondaj Tekniği
Seçimlik II Mesleki Teknik İngilizce I
Seçimlik III Mühendislik Etiği
NOTLAR
Sınav Salonları: A: E7-204
B: E7-205
C: E7-206
D: E8-104
MD-A 106:ErtokuĢbey Derslikleri (Merkezi derslikler)-A-106
E: E8-Anfi-II
F: E-10 101 Teknik Resim (Müh. Kantini KarĢısı)
MD-A 209 :ErtokuĢbey Derslikleri (Merkezi derslikler) A 209
G: E-10 105 Teknik Resim Salonu H:E8-103 J:E8-102
Seçimlik I-A Çözelti Mad.
Seçimlik II-A Mes. Tek İng.
Seçimlik I-B Susuzlandırma
Seçimlik II-C Kömür Haz. Proj.
Seçimlik I- E İş Güv. İşçi Sağ. Seçimlik II-D Taşocakçılığı
K: E8- 101
L: E7-102
Önemli Duyuru !!!! Kesin Listede Bazı DeğiĢiklikler YapılmıĢtır Öğrencilerin Programı Dikkatli Ġncelemeleri Tavsiye Olunur..