close

Вход

Log in using OpenID

2014 yılı nisan ayı il genel meclisi karar özetleri

embedDownload
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ
K. No.
Karar Tarihi
63
09.04.2014
64
09.04.2014
65
09.04.2014
66
09.04.2014
67
09.04.2014
68
09.04.2014
69
09.04.2014
70
09.04.2014
KARAR ÖZETLERİ
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; İl Genel Meclisi Başkanlığı için yapılan gizli oylama
sonucundaki sayıma göre; İl Genel Meclisi Üyesi Hasan YILDIRIM’ın 17 (Onyedi) oy aldığı görülerek; İl Genel Meclisi
Başkanlığına 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Hasan YILDIRIM’ın seçildiğine, oy birliği ile seçilmiş olan
üyenin ilk iki yıl için görev yapmasına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; İl Genel Meclisi, Başkanlık Divanı 2 Asıl Katip Üye için
yapılan gizli oylama sonucundaki sayıma göre; İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet KOÇ’un 17 (Onyedi) oy İl Genel Meclisi
Üyesi Ahmet CENGİZ’in 17 (Onyedi) oy aldığı görülerek; İl Genel Meclisi, Başkanlık Divanı 2 Asıl Katip Üyeliğine 17
(Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet KOÇ ve 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet CENGİZ’in
seçildiğine, oy çokluğu ile seçilmiş olan üyenin ilk iki yıl için görev yapmasına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekilliği için yapılan gizli
oylama sonucundaki sayıma göre; İl Genel Meclisi Üyesi Seyfettin DİKMEN’in 13 (Onüç) oy aldığı görülerek; İl Genel
Meclisi 1. Başkan Vekilliğine 13 (Onüç) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Seyfettin DİKMEN’in seçildiğine, katılanların oy
çokluğu ile seçilmiş olan üyenin ilk iki yıl için görev yapmasına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekilliği için yapılan gizli
oylama sonucundaki sayıma göre; İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem ÖTER’in 14 (Ondört) oy aldığı görülerek; İl Genel
Meclisi 2. Başkan Vekilliğine 14 (Ondört) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem ÖTER’in seçildiğine, katılanların oy
çokluğu ile seçilmiş olan üyenin ilk iki yıl için görev yapmasına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı 2 Yedek Katip Üye için
yapılan gizli oylama sonucundaki sayıma göre; İl Genel Meclisi Üyesi Ergün ÖZGÜN’ün 13 (Onüç) oy ve İl Genel Meclisi
Üyesi Kamil ÜNAL’ın 13 (Onüç) oy aldığı görülerek; İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı 2 Yedek Katip Üyeliğine 13
(Onüç) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ergün ÖZGÜN’ün, 13 (Onüç) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Kamil ÜNAL’ın
seçildiğine, katılanların oy çokluğu ile seçilmiş olan üyenin ilk iki yıl için görev yapmasına.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi uyarınca İl
Encümeni Üyeliğine Seyfettin DİKMEN, Ahmet SÖZEN ve Ahmet KOÇ seçilerek, 1 yıl süreyle İl Encümen üyesi olarak
görev yapmalarına.
İl Genel Meclisimizce daha önce kurulmuş olan Eğitim Komisyonu ile Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun
birleştirilerek İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde belirtildiği üzere, kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun kurulmasına.
Kurulması zorunlu Komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 (Yedi) üyeden.
Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 5 (Beş) üyeden, yine bunların dışında
Gençlik ve Spor Komisyonu, İdari İşler Komisyonu, Tarım Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ve Meclis
Kararlarını Takip ve İzleme Komisyonunun da 5 (Beş) üyeden kurulmasına.
Sayfa 1 / 4
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ
71
10.04.2014
72
10.04.2014
73
10.04.2014
74
10.04.2014
75
10.04.2014
76
10.04.2014
77
10.04.2014
Yapılan işaretle oylama sonucunda, Vilayetler Hizmet Birliği Meclisinde 1 (Bir) Asıl Üye olarak görev yapmak üzere İl
Genel Meclis Üyelerini temsilen 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet KOÇ’un oy birliği ile seçildiğine,
seçilmiş olan üyenin İl Genel Meclisinin görev süresi kadar görev yapmasına.
Yapılan işaretle oylama sonucunda, Vilayetler Hizmet Birliği Meclisinde 1 (Bir) Yedek Üye olarak görev yapmak üzere İl
Genel Meclis Üyelerini temsilen 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Kamil ÜNAL’ın oy birliği ile seçildiğine,
seçilmiş olan üyenin İl Genel Meclisinin görev süresi kadar görev yapmasına.
Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinde İl Genel Meclisini temsilen 2 (iki) Asıl Üye seçilmesine dair yapılan gizli oylamaya
sonucunda; 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Hasan YILDIRIM ve 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi
Seyfettin DİKMEN’in seçildiğine, oybirliği ile seçilmiş olan üyelerin, İl Genel Meclisi Üyelikleri süresince Batı Karadeniz
Kalkınma Birliğinde İl Genel Meclisini temsilen görev yapmalarına.
Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinde İl Genel Meclisini temsilen 2 (iki) Yedek Üye seçilmesine dair yapılan gizli oylamaya
sonucunda; 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem ÖTER ve 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi
Ahmet CENGİZ’in seçildiğine, oybirliği ile seçilmiş olan üyelerin, İl Genel Meclisi Üyelikleri süresince Batı Karadeniz
Kalkınma Birliğinde İl Genel Meclisini temsilen görev yapmalarına.
İl Milli Eğitim Danışma Kurulunda 2 (İki) Üye olarak görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyelerini temsilen 17 (Onyedi)
oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem ÖTER ile 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet CENGİZ’in oy
birliği ile seçildiğine, seçilmiş olan üyelerin bir öğretim yılı süresince görev yapmalarına.
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev yapmak üzere, İl Genel Meclisi Üyelerini temsilen; İl İnsan Hakları Kurulunda 17
(Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Hasan ADAKAN’ın MERKEZ İl İnsan Hakları Kurulunda, 17 (Onyedi) oy alan İl
Genel Meclisi Üyesi Ahmet CENGİZ’in SAFRANBOLU İlçe İnsan Hakları Kurulunda, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel
Meclisi Üyesi Ergün ÖZGÜN’ün YENİCE İlçe İnsan Hakları Kurulunda, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi
Kamil ÜNAL’ın ESKİPAZAR İlçe İnsan Hakları Kurulunda, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Mesut AYDIN’ın
EFLANİ İlçe İnsan Hakları Kurulunda 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Recep BAŞDAĞ’ın OVACIK İlçe İnsan
Hakları Kurulunda, görev almak üzere oy birliği ile seçildiğine, seçilmiş olan üyelerin İl Genel Meclisi Üyelikleri süresince
görev yapmalarına.
Merkez ve bağlı beş ilçe Eğitim Bölgesi Temsilciliğinde görev yapmak üzere, İl Genel Meclisi Üyelerini temsilen; 17 (Onyedi) oy
alan İl Genel Meclisi Üyesi Hasan ADAKAN’ın MERKEZ Eğitim Bölgesi Temsilciliğinde, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel
Meclisi Üyesi Ahmet CENGİZ’in SAFRANBOLU Eğitim Bölgesi Temsilciliğinde, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi
Mehmet ÖREN’in YENİCE Eğitim Bölgesi Temsilciliğinde, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Kamil ÜNAL’ın
ESKİPAZAR Eğitim Bölgesi Temsilciliğinde, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet KOÇ’un EFLANİ Eğitim
Bölgesi Temsilciliğinde, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Muharrem ÖTER’in OVACIK Eğitim Bölgesi
Temsilciliğinde, görev almak üzere oy birliği ile seçildiğine, seçilmiş olan üyelerin İl Genel Meclisi Üyelikleri süresince görev
yapmalarına.
Sayfa 2 / 4
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ
78
10.04.2014
79
10.04.2014
80
11.04.2014
81
11.04.2014
82
14.04.2014
83
14.04.2014
İller Bankası Genel Kuruluna, 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 13.ve Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesi uyarınca:
Yapılan işaretle oylama sonucunda, asil üye olarak görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyelerini temsilen 17 (Onyedi) oy
alan İl Genel Meclisi Üyesi Ergün ÖZGÜN’ün oy birliği ile seçildiğine.
Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Birlik tüzüğünün 9. maddesi gereğince; Yapılan işaretle oylama
sonucunda, olarak görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyelerini temsilen asil üyeliğe, 17 (Onyedi) oy alan İl Genel
Meclisi Başkanı Hasan YILDIRIM ve 17 (Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Seyfettin DİKMEN’in; yedek üyeliğe 17
(Onyedi) oy alan İl Genel Meclisi Üyesi Hasan ADAKAN’ın oy birliği ile seçildiğine.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda; İlimiz
Eskipazar İlçesi Deresemail Köyünde bulunan tapuda; G29-a-03-a-4-a pafta, 107 ada, 8 parsel numaralı, taşınmaz üzerine “Tavuk
Çiftliği” faaliyetine yönelik olarak hazırlanmış olan Nazım ve Uygulama İmar Planının kurumlardan gelen yazılardaki belirtilen
hususlara ve tüm mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanması şartıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/c
fıkrası gereğince onaylanmasına.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda; İlimiz Eflani İlçesi Demirli Köyü grup yolu
üzerinde Küre Mahallesi ile Küpelik Mahallesi yol güzergâhı üzerinde, Ovacık Mahallesi bağlantı yolu bulunmaktadır.
Mevcut yolun yol ağına alındığında Ovacık Mahallesi 5 Km. mesafeden köylerine ulaşırken mevcut yol 1,5 Km. olup bahsi
geçen yolun mevcutta aleni şekilde belirli bir yol olmaması, burada kadastroda yol bulunduğuna dair resmi bir belge ibraz
edilememiş olması, kadastroda yol yok ise bu yol güzergâhının hangi taşınmazlardan geçtiğinin belirlenmesi, bir yol
projesinin yapılması ve yolun geçtiği kamu-özel tüm taşınmazlardan yol ile ilgili resmi işlem yapılması gerektiğinden dolayı
İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasının uygun olmayacağına.
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih ve 60 sayılı kararına esas soru önergesi üzerine, Valilik Makamınca verilen 19.03.2014
tarih ve 1358 sayılı cevabi yazı İl Genel Meclisinin bilgisine sunulmuş ve müzakere edilmiştir.
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırlamış olduğu
rapor doğrultusunda; İlimiz Safranbolu İlçesi Konarı kanyonunun tanıtımı ve turizme kazandırılması adına Yazıköy
değirmeninden başlayan ve konarı değirmeninde son bulan 3,6 km’lik kısma ahşap veya taştan doğal yapıyı bozmadan
yürüyüş parkuru ve parkurun başlangıcı olan kısma da dinlenme tesisleri yapılması ile ilgili olarak, Orman İdaresi ile Köy
Tüzel Kişiliği arasındaki mevcut kira sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl gibi kısa bir süre kalması ve yapılacak tesislerin bu
kadar kısa sürede kendini amorti edemeyeceği, ihale süreciyle inşaat aşamaları da düşünüldüğünde; işletmenin gelir
getirecek duruma gelmesi ile sözleşmenin bitişi arasındaki zaman darlığı ve bu şartlarda yatırım yapılmasının idaremiz
lehine olmayacağı dikkate alınarak söz konusu mesire alanının Orman İdaresinden (B) tipi mesire alanı olarak idaremizce
29 yıllığına kiralanması, yapılacak olan tesis ve yürüyüş parkuru için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğü’nden, 2013/1 Sayılı Mali Yardım Genelgesi kapsamında yatırım maliyetinin tamamının istenmesi ve
yatırımın bu ödenek ile karşılanması kaydıyla söz konusu işlerin idaremizce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
yapılmasına.
Sayfa 3 / 4
T.C
KARABÜK İLİ
İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ
84
14.04.2014
85
15.04.2014
86
15.04.2014
İlimiz Safranbolu İlçesi İncekaya Köyü dahilinde bulunan 6,09 hektar “C tipi mesire yeri” ile ilgili İl Genel Meclisi
Başkanlığına İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet SÖZEN’in konu ile ilgili görüşlerini kapsayan yazılı önerge verilmiş olup,
oybirliği ile gündeme alınarak; “Safranbolu Cam Teras mesire yerinin işletme hakkının devredilip devredilmemesine ilişkin
gündem maddesi, İl Genel Meclisimizin gündemine alınıp, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari İşler Komisyonuna havale
edilmiş ve komisyonlarımızca rapor hazırlanarak Meclisimize sunulmuştur, bu raporlara aynen katılmakla birlikte bahsi
geçen mesire yerine ait dosyada mevcut olan eski ve yeni tarihli kira sözleşmelerinde kiralanan alanın yüzölçümü 6,06 Ha.
İken yeni sözleşmede 22,54 Ha. Olarak belirtilmiştir. Aradaki bu farkın doğuracağı sonuçlar açısından, konunun bu yönüyle
de yeniden incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi” belirtilmekte olup, önergede bahsi geçen
konunun incelenmesi hususunun İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık
Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Mayıs ayında karara bağlanmak üzere İl
Genel Meclisine sunulmasına.
İl Genel Meclisinin 05.04.2010 tarih ve 59 kararı ile yürürlüğe giren, memur personelinin Performans Ölçütleri ile
Performans Değerlendirmesi Hakkındaki İlke ve Esaslar doğrultusunda “Performans Değerlendirme ve İzleme
Komisyonuna 2 üye, İtiraz Komisyonuna 1 üyenin” İl Genel Meclisi tarafından seçilmesi gerektiği belirtilmekte olup,
Performans Değerlendirme ve İzleme Komisyonuna: İl Genel Meclisi Üyelerinden İl Encümeni Üyesi olmayan
Muharrem ÖTER ve Mehmet ÖREN’in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine, İtiraz Kurulu: “İl Genel Meclisi
üyeleri arasından açık oylama ile seçilen bir İl Genel Meclis üyesinden oluşan ve Performans Değerlendirme ve İzleme
Komisyonunun kararlarına karşı yapılan itirazları incelemekle yetkili komisyonu ifade eder.” denildiğinden, İtiraz
Kuruluna: İl Genel Meclisi Üyelerinden İl Encümeni Üyesi ve Performans Değerlendirme ve İzleme Komisyonu üyesi
olmayan Hasan ADAKAN’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci maddesinde; “27/6/1989 tarihli ve 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, aynı maddenin 2’nci fıkrasında yer
alan; “Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen
mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez” hükmü uyarınca, 31.04.2014 tarihi ile 31.12.2015 tarihlerini kapsayan yeni
bir sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Bem-Bir-Sen Karabük İl Temsilciliği’nin 31.03.2014 tarih
ve MSK.04.BBSA.051-78/2014/02 sayılı yazısında; “4688 sayılı Yasa’nın 32’nci maddesi gereği, Karabük Valiliği ile
sendikamız arasında imzalanan 01.01.2014-30.03.2014 tarihlerini kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin süresi
sona ermiştir. Söz konusu sözleşmenin 01.04.2014-31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yenilenmesi
gerekmektedir. 4688 Sayılı Kanunun 32’nci maddesi uyarınca, sosyal denge tazminatı ödenmesi hususunun İl Genel Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İdari İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından detaylı bir
şekilde incelenmesine ve hazırlanacak raporun Mayıs ayında karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine sunulmasına.
Sayfa 4 / 4
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
181 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа