close

Enter

Log in using OpenID

avcılar belediye meclisinin 5 seçimdönemi 3 toplantı yılı

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısı
02.06.2014 tarihinde başlayıp 06.06.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/79
Cihangir Mah.28/29 Pafta 22719 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/3 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
02
2014/80
Cihangir Mah. 28 pafta 22859 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/4 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
03
2014/81
Gümüşpala Mah.14 Pafta 21675 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/5 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
04
2014/82
Denizköşkler Mah. 22 Pafta, 21801 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait “Kamuya
Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/6 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
05
2014/83
İmar Artığı Parsellere 3194/17 Mad. Uygulanması ile ilgili İmar ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/7 sayılı müşterek raporu görüşüldü ve Teklif
mevcudun oy birliği ile RET edildi.
06
2014/84
Merkez Mah. 4/27 pafta 22628 Parsel (Eski 4863 Parsel) Sayılı Avcılar
Belediye Başkanlığı Adına Kayıtlı Taşınmazın 5000,52 M2’lik Kısmı
Üzerinde 24 Derslik İlköğretim Binasının Yapımı İçin İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne Tahsis Edilmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonlarının
2014/8 sayılı müşterek raporu görüşüldü ve Teklif mevcudun oy birliği ile
RET edildi.
07
2014/85
Firuzköy Sosyal Tesisleri - Tarife Düzeltilmesi ile ilgili Tarife ve Hukuk
Komisyonlarının 2014/2 sayılı müşterek raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
08
2014/86
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Kurulması ve Çalışma Yönetmeliği
ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/17 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile
kabul edildi.
09
2014/87
Boş Kadro Derece Değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/18 sayılı
raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
10
2014/88
Plan ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili
Hukuk Komisyonunun 2014/19 sayılı raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul
edildi.
11
2014/89
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Revize
Edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/20 sayılı raporu mevcudun oy
birliği ile kabul edildi.
12
2014/90
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Revize
Edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/21 sayılı raporu mevcudun oy
birliği ile kabul edildi.
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 03.06.2014
SAYI:2014/3
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 15.05.2014 tarih ve
606705 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Cihangir Mah. 28/29 Pafta 22719 Parsel Sayılı Gayrimenkule
Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 15.05.2014 tarih ve 606705 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Cihangir Mahallesi 28/29 Pafta 22719 Parsel sayılı yerin
komşu parsele tevhit edilerek, yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılması Komisyonumuzca
uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Cihangir Mah. 28/29 Pafta 22719 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Eyüp DURSUN
Sebahattin OLCAY
Murat TERCAN
Raportör
Üye
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 03.06.2014
SAYI:2014/4
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 15.05.2014 tarih ve
611143 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Cihangir Mah. 28 pafta 22859 Parsel Sayılı Gayrimenkule Ait
“Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 15.05.2014 tarih ve 611143 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Cihangir Mahallesi 28 Pafta 22859 Parsel sayılı yerin
komşu parsele tevhit edilerek, yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılması Komisyonumuzca
uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Cihangir Mah. 28 Pafta 22859 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 04.06.2014
SAYI:2014/5
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 15.05.2014 tarih ve
385320 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Gümüşpala Mah. 14 Pafta 21675 Parsel Sayılı Gayrimenkule
Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 15.05.2014 tarih ve 385320 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Gümüşpala Mahallesi 14 Pafta 21675 Parsel sayılı yerin
komşu parselle tevhit edilerek, yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılması Komisyonumuzca
uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Gümüşpala Mah. 14 Pafta 21675 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 05.06.2014
SAYI:2014/6
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 29.05.2014 tarih ve
613711 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Denizköşkler Mah. 22 Pafta, 21801 Parsel Sayılı Gayrimenkule
Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
yazısı incelenmiştir.
İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Söz konusu 29.05.2014 tarih ve 613711 sayılı Mali
Hizmetler Müdürlüğü yazısında ifade edilen Denizköşkler Mah. 22 Pafta 21801 Parsel sayılı yerin
komşu parselle tevhit edilerek, yürürlükteki imar planına göre uygulama yapılması Komisyonumuzca
uygun görüşmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Denizköşkler Mah. 22 Pafta, 21801 Parsel Sayılı
Gayrimenkule Ait “Kamuya Tahsislidir Haczedilemez” Şerhinin Kaldırılması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 05.06.2014
SAYI:2014/7
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 26.05.2014 tarih ve
613061 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar Artığı Parsellere 3194/17 Mad. Uygulanmasına dair Emlak
ve İstimlâk Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Müdürlük talebi genel bir satış yetkisi içermiş
olup, Gayrimenkul satışı görev ve yetkisi Belediye Meclisindedir. Talep edilen genel yetki Meclisin
hangi gayrimenkulü sattığını bilemeyecektir. Belirtilen nedenlerle imar artığı yerleri parsel parsel ve
detay bilgisi ile satış talep edilmelidir. Dolayısıyla talep Komisyonlarımızca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
TARİH: 05.06.2014
SAYI:2014/7
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi, 1. Toplantı Yılı, 2014 yılı Haziran ayı Meclis
toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza havale edilen 26.05.2014 tarih ve
613061 sayılı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: İmar Artığı Parsellere 3194/17 Mad. Uygulanmasına dair Emlak
ve İstimlâk Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.
İMAR VE HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Müdürlük talebi genel bir satış yetkisi içermiş
olup, Gayrimenkul satışı görev ve yetkisi Belediye Meclisindedir. Talep edilen genel yetki Meclisin
hangi gayrimenkulü sattığını bilemeyecektir. Belirtilen nedenlerle imar artığı yerleri parsel parsel ve
detay bilgisi ile satış talep edilmelidir. Dolayısıyla talep Komisyonlarımızca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
İMAR KOMİSYONU
Leyla POYRAZ
Başkan
Erol YILMAZ
Başk. Yard.
Murat TERCAN
Raportör
Eyüp DURSUN
Üye
Sebahattin OLCAY
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
TARİFE VE HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih: 05.06.2014
Sayı: 2014/2
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi 1. toplantı Yılı 2014 Senesi
HAZİRAN ayı Meclis toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonlarımıza havale edilen Firuzköy Sosyal Tesisleri - Tarife Düzeltilmesi
İle ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 613025 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Firuzköy Sosyal Tesisleri - Tarife Düzeltilmesi
İle ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
TARİFE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Tarife uygulamasındaki çizelgeler uygun
görülmüş ve çizelgeye mevcut Meclis Üyelerinin, Kadrolu Belediye Personeli
gibi %20, engelli ve ailelerinin %15 indirimden yararlanması Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
HUKUK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: Talep yazısı ekinde sunulan indirim
oranları uygun bulunmuş olup, bu indirimlere ek olarak mevcut Belediye Meclis
Üyelerine ve Belediye Personeline %20 indirim uygulanması ve ayrıca
engelliler ve ailelerine %15 indirim uygulanması Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
TARİFE KOMİSYONU
İsmayil ALGÜL
Başkan
Yaşar KARAARSLAN
Üye
HUKUK KOMİSYONU
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Cafer ÇADIRARDIÇ
Raportör
Ali Ekber ÇELİK
Üye
Nuran KIRLAK
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.06.2014
Sayı: 2014/17
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün
Kurulması ve Çalışma Yönetmeliği İle ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün 613999 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün
Kurulması ve Çalışma Yönetmeliği İle ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğünün kurulmasına ve müdürlük için bir müdürlük kadrosu ihdasını
uygun görmüştür. Müdürlük yönetmeliği komisyonumuz tarafından uygun
görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.06.2014
Sayı: 2014/18
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Boş Kadro Derece Değişikliği İle ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 614000 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Boş Kadro Derece Değişikliği İle ilgili İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz 7555 ünvan kodlu 5. dereceye sahip
bir adet memur kadrosunun iptal edilerek, iptal edilen kadronun yerine 7555
ünvan kodlu bir adet 11. dereceye sahip memur kadrosu ihdası gençlerin
istihdamına katkı sunacağı da değerlendirilmiş olup, talep Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.06.2014
Sayı: 2014/19
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Plan ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki ve
Çalışma Yönetmeliği İle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 613758 sayılı
yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Plan ve Proje Müdürlüğü Görev, Yetki ve
Çalışma Yönetmeliği İle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz Plan ve Proje Müdürlüğü görev,
yetki ve çalışma yönetmeliğini incelemiş ve yönetmelik Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
İsmet ÇELİK
Mahir DOĞAN
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
Raportör
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.06.2014
Sayı: 2014/20
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma
Yönetmeliğinin Revize Edilmesi İle ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün
614522 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Çalışma
Yönetmeliğinin Revize Edilmesi İle ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün
talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Komisyonumuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün
Çalışma Yönetmeliğinin revizesinde “tanımlar” başlıklı 4F maddesinde
“…Başkan tarafından seçilen iktidar ve muhalefet Meclis Üye sayılarına orantılı
olarak seçeceği Üç Meclis Üyesini” ibaresi belirtilen şekilde ifadenin
düzeltilmesi halinde Yönetmelik Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Mustafa AKOT
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.06.2014
Sayı: 2014/21
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2014
Senesi HAZİRAN ayı Meclis Toplantısının 02.06.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma
Yönetmeliğinin Revize Edilmesi İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
614527 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma
Yönetmeliğinin Revize Edilmesi İle ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün
talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma
yönetmeliğinin revize edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Turan HANÇERLİ
Başkan
Mustafa AKOT
Üye
İsmet ÇELİK
Raportör
Mahir DOĞAN
Üye
Muhammed ŞAH EKİNCİ
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content