close

Enter

Log in using OpenID

buraya - 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi

embedDownload
4. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ
eşzamanlı olarak
20. APISLAVIA KONGRESİ
ULUSLARARASI BAL YARIŞMASI
Önceki kongrelerimizden farklı olarak, kongremizde bu sene Uluslararası Bal
YarıĢması düzenlenmiĢtir. Yarışmaya 8 farklı ülkeden (Türkiye, Kazakistan, Slovakya,
Bulgaristan, Tacikistan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna)
140 yarışmacı
katılmıştır.Yarışma 4 ayrı kategoriden oluşmuştur.
Bunlar; Çam Balı, Çiçek Balı, Petek Balı ve Farklı Orijinli Ballar kategorileridir.
YarıĢmaya konu olan balları değerlendiren 10 kiĢilik jüri, öncelikle duyusal
değerlendirme(Görünüş, Tat- Aroma, Yapı- Yoğunluk, Renk, Koku) yapmıĢ ve bu
değerlendirmeyi geçen balların Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi Merkez Laboratuarı’nda
kimyasal analizleri (Balda C4 şeker oranı, Prolin, Nem, pH ve serbest asitlik, İletkenlik,
Antibiyotik analizleri)yapılmıĢtır. Bu anlamda, 4 farklı kategoride ilk üçte dereceye giren
ballara ödülleri verilmiĢtir. Böylece, Uluslararası Bal YarıĢması ile dereceye giren girmeyen
tüm katılımcıların balları uluslararası vitrinde kendini tanıtma fırsatı bulmuĢlardır.
Bal Yarışması Jüri Üyeleri:
- Prof. Dr. Mustafa IġILOĞLU
- Prof. Dr. Sevgi KOLAYLI
- Prof. Dr. Hayrettin AKKAYA
- Doç. Dr. Mehmet Emin DURU
- Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
- Yrd. Doç. Dr. Oktay YILDIZ
- Yrd. Doç. Dr. Özgür CEYLAN
- Peter BADÁŇ
- ġakir ADA
- Ziya ġAHĠN
Yarışmada dereceye giren katılımcılar:
Çam Balı Kategorisi:
1- RR04649173033- Sabahattin YARAġLIOĞLU- MUĞLA (Marmaris- Osmaniye,
Kızılçam Balı)
2- RR04649172821- Nevzat DALDAL- ÇANAKKALE (Bayramiç- Kızılçam Balı)
3- RR04649172562- ERDAL KARACA- MUĞLA (Ortaca- Sarıgerme, Kızılçam Balı )
Petek Balı Kategorisi:
1- RR04649172975- Nizamettin Sarıkaya- ÇANAKKALE (Bozcaada)
2- RR04649172753- Hasan GÜMÜġ- KAHRAMANMARAġ (Elbistan-Nurhak Yaylası)
3- RR04649173095- Talbi SHOEV- TACĠKĠSTAN
Çiçek Balı Kategorisi:
1- RR04649172845- Fatih BAKĠ- ĠZMĠR (Erzurum- Ġspir- Yedigöl Köyü)
2- RR04649173026- Metin ÇETĠN- ANKARA (AyaĢ)
3- RR04649173712- Oleg DUNDYTCH- KAZAKĠSTAN
Farklı Orijinli Ballar Kategorisi:
1- RR04649173057- Kazım KARAKETOV- KIRGIZĠSTAN (Herbs Mountain)
2- RR04649172944- Ġbrahim MERAL- ÇANKIRI (Alanpınar- Kekik- Geven Balı)
3- RR04649172890- Zafer MĠNTA- ANTALYA (Beydağları- Kumluca, Kekik- Geven
Balı)
Uluslararası Bal Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılar
Çam Balı Kategorisi 2.si
Nevzat DALDAL- ÇANAKKALE (Bayramiç- Kızılçam Balı)
Petek Balı Kategorisi 1.si
Nizamettin Sarıkaya- ÇANAKKALE (Bozcaada)
Petek Balı Kategorisi 2.si
Hasan GÜMÜġ- KAHRAMANMARAġ (Elbistan-Nurhak Yaylası)
Petek Balı Kategorisi 3.sü
Talbi SHOEV- TACĠKĠSTAN
Çiçek Balı Kategorisi 1.si
Fatih BAKĠ- ĠZMĠR (Erzurum- Ġspir- Yedigöl Köyü)
Çiçek Balı Kategorisi 2.si
Metin ÇETĠN- ANKARA (AyaĢ)
Çiçek Balı Kategorisi 3.sü
Oleg DUNDYTCH- KAZAKĠSTAN
Farklı Orijinli Ballar Kategorisi 1.si
Kazım KARAKETOV- KIRGIZĠSTAN (Herbs Mountain)
Farklı Orijinli Ballar Kategorisi 3.sü
Zafer MĠNTA- ANTALYA (Beydağları- Kumluca, Kekik- Geven Balı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
911 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content