close

Enter

Log in using OpenID

4. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ

embedDownload
4. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ
eşzamanlı olarak
20. APISLAVIA KONGRESİ
KONGRE GENEL BİLGİLER
“4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia
Kongresi” Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Apislavia Arıcılar Birliği, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı ortaklığında, 05 – 09 Kasım 2014
tarihleri arasında, 29 farklı ülkeden (Azerbaycan, Belarus, Bulgaristan, Kanada, Çin, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Kazakistan, Kırgızistan,
Letonya, Polonya, Porto Riko, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore,
Tacikistan, Tunus, Ukrayna, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Yunanistan,
İtalya) ve ülkemizin hemen hemen tüm illerinden 1450’i konaklamalı, 420’si günübirlik
olmak üzere, günlük yaklaşık 1870 kişinin katılımlarıyla Fethiye- Ölüdeniz Liberty Lykia
Otel’de gerçekleşmiştir.
Kongrede 73’i sözlü, 98’ü poster olmak üzere toplam 171 bildiri sunulmuştur.
Letonya, Ukrayna, Almanya, Slovenya, ,İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Belarus, Cezayir,
Hindistan, Kırgızistan, Finlandiya, Romanya, İran, Fas ve Sudan’dan olmak üzere 16 ülkeden
bilim insanları bildirileri ile ülkelerini temsil etmişlerdir. Kongrede sunulan tüm bildirilerin
geniş özetlerinin toplandığı Bildiriler CD’si kongre öncesinde çoğaltılarak katılımcılara
dağıtılmıştır.
Kongre, sektörün tüm paydaşlarını buluşturmuş, arıcılarımız teorik bilgi edinmelerinin
yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerine katkı sağlamıştır. Arı Yetiştiriciliği
ve Polinasyon, Apiterapi ve Apiterapi Ürünleri, Arı Sağlığı ve Hastalıkları, Çam Balı Üretim
Alanları ve Yöresel Ballar, Arı Biyolojisi- Islah ve Ana Arı Yetiştiriciliği, Dünya ve Türkiye
Arıcılığının Yapısal Analizi ve Sorunlar, Arıcılık ve Ekonomi başlıklı oturumlarda sözlü
bildiriler sunulmuştur. Konunun uzmanları tarafından bal üretiminde ana arının önemi,
antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımının arı sağlığı ve özellikle insan sağlığı yönünden tehlikeli
boyutları, çam balı üretim alanlarının oluşturulması, ormanlarımızın arıcılarımızın hizmetine
bilimin öncülüğünde sunularak bal ormanlarının kurulması, apiterapinin insan sağlığı
yönünden önemi, pazarlama ve markalaşmanın önemi detaylı şekilde tartışılmıştır. Bu sene
kongremizde apiterapi ürünlerine ayrıca önem verilmiştir. Ayrıca bu yıl ilk defa fiili şartlarda
üretim metotları üreticilerimiz tarafından sunulmuş ve diğer üreticilerle buluşturulmuştur. Bu
anlamda üreticilerimiz her zaman dinleyici değil anlatan da olacaktır. Kongre sürecinin
değerlendirilmesi
düzenleme
kurulu
tarafından
kongrenin
son
oturumunda
gerçekleştirilmiştir.
Kongremizi Slav ülkelerinin kurduğu Apislavia Arıcılar Birliği ile yapmış olmamız
ülke arıcılarımızın Apislavia ülke arıcıları ile kaynaşmasına neden olmuştur. Üç dilde
(Türkçe, İngilizce ve Rusça) simültane tercüme yapılmıştır. Bu anlamda da gerek bilimsel
sunumlarda gerekse çalışma gruplarında 30 ülkenin kaynaşması sağlanmıştır.
Kongremizde, Dünya ve Türkiye arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları,
konularında uzman olan ulusal, uluslararası akademik kariyer sahibi bilim insanları ve kurum
yetkililerinin katılımı ile çalışma grupları oluşturulmuştur. Bildiri konuları ile aynı konu
başlıkları altında iki ayrı salonda üç gün boyunca çalışma grupları oluşturulmuş, sorunlar dile
getirilmiş ve çözümler aranmıştır. Çalışma gruplarının oturum süreleri katılımcılar tarafından
belirlenmiştir. Oturumlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı yetkilileri dönüşümlü olarak katılmışlardır.
Geçen yıllardan farklı olarak kongremizde “Sektör Konuşuyor” isimli bir panel
düzenlenmiştir. 7- 8 Kasım tarihlerinde bilimsel sunulardan sonra gerçekleştirilen bu panele
başta üreticilerimiz olmak üzere tüm arıcılık sektörü katılım sağlamıştır. Arıcılık sektörü
sadece üreticilerden değil, İl Arı Yetiştirici Birlikleri, Bal Üretici Birlikleri, Bal Paketleme
Firmaları, Arı Ürünleri Üreten Firmalar, Arıcılar, Kovancılar, Malzeme Üreticileri, Petek
Üreticileri, Kamu Kurumları, Yetkilileri, Bankalar ve Kredi Kuruluşları, Bilim İnsanları,
Akademisyenler ve Sanayicilerden oluşmaktadır. Bu panel tüm arıcılık sektörü için büyük
yarar sağlamıştır. Burada herkes fikirlerini açıkça dile getirmiş ve sorunlara çözümler
aranmaya çalışılmıştır. Kongrenin otel ortamında düzenlenmiş olması bu açılardan büyük
avantaj sağlamış, kongre süreci adeta bilim kampına dönüşmüştür. Gerçekleştirilen bu
konsept, gerek yerli bilim insanları ve arıcılarımız tarafından gerekse yabancı konuklarımız
tarafından çok olumlu ve verimli bulunmuştur.
Önceki kongrelerimizden farklı olarak, bu sene kongremizde Uluslararası Bal
Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya 8 farklı ülkeden 140 yarışmacı katılmıştır. Yarışma 4
ayrı kategoriden oluşmuştur. Bunlar; Çam Balı, Çiçek Balı, Petek Balı ve Farklı Orijinli
Ballar kategorileridir. Yarışmaya konu olan balları değerlendiren 10 kişilik jüri, öncelikle
duyusal değerlendirme yapmış ve bu değerlendirmeyi geçen balların Muğla Sıtkı koçman
Üniversitesi Merkez Laboratuarı’nda kimyasal analizleri yapılmıştır. Bu anlamda, 4 farklı
kategoride ilk üçte dereceye giren ballara ödülleri verilmiştir. Böylece, Uluslararası Bal
Yarışması ile dereceye giren girmeyen tüm katılımcıların balları uluslararası vitrinde kendini
tanıtma fırsatı bulmuşlardır.
Ayrıca, arıcılık sektörü konusunda faaliyet gösteren yurtiçinden ve yurtdışından
firmalar ürünlerini ve çalışmalarını açılan stantlarla tanıtmışlardır. Toplantı salonlarının
bulunduğu kongre merkezi fuaye alanı, fuar alanı olarak planlanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından
sektör ile ilgili firmalar 30 adet stand alarak kongreye katılmışlardır. Arıcılarımız gelişen
teknolojiyi inceleme ve alışveriş etme fırsatı bulmuşlardır. Sektör paydaşlarının da birbiri ile
kaynaşması ve birbirine yön vermesi de sağlanmıştır.
4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi eşzamanlı olarak 20. Apislavia
Kongresi sadece arıcılık sektörüne hizmet etmekle kalmamış, ayrıca yurtdışından 29 ülkeden
490 kişinin katılımı ile turizm sektörüne de katkı sağlamıştır. Bu anlamda ilimizin turizm
potansiyelini de öne çıkarmıştır. Kongremizin son gününde düzenlenen turlarla da Fethiye
ilçemizin turistik mekanları katılımcılara gezdirilmiştir. Kongremiz, Muğla’da 30 ülkeyi bir
araya getirerek gerek arıcılık gerekse turizm sektörüne katkı sağlayan tek etkinliktir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content