close

Enter

Log in using OpenID

28.02.2014 ANADOLU AJANSI T.A.Ş. OLAĞAN

embedDownload
28.02.2014
ANADOLU AJANSI T.A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI
Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi’nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
01.01.2013 –31.12.2013 dönemi faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara
bağlamak üzere 20 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00’de G.M.K. Bulvarı 128/C
Maltepe/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. Çoğunluk
sağlanamaması halinde ise 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 11:00’de aynı yerde
yapılacaktır.
Şirketin, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın
veya vekillerinin Şirket Ana Sözleşmesinin 8 ve 14 üncü maddeleri hükümleri gereğince en
geç 14 Mart 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar şirket merkezine müracaat etmelerini rica
ederiz.
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI
GÜNDEM:
Açılış ve Saygı Duruşu ,
Divanın Teşekkülü ,
Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması, Müzakeresi,
Bilanço ve Kâr-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
Şirketin 2013 yılı kârının dağıtımının görüşülmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
Yönetim Kuruluna üye seçimi,
Anadolu Ajansı Genel Kurul İç yönergesinin kabulü,
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Ücretlerinin Belirlenmesi,
Denetçilerin Seçilmesi,
Anadolu Ajansı ile ilgili TBMM tarafından kabul edilen kanuni düzenleme hakkında
hissedarlara bilgi verilmesi,
m) Dilek ve Temenniler
n) Kapanış
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content