close

Enter

Log in using OpenID

PSL 209 - 01 DENEYSEL PSİKOLOJİ DERSİ 2013

embedDownload
PSL 209 - 01 DENEYSEL PSİKOLOJİ DERSİ
2013-2014 Bahar
Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Banu Cangöz
(Ders asistanı: Arş. Gör. Özlem ERTAN)
Gün/Saat: Per. 13:00-16:45
Yer: B10 ZK 02
20.02.2014 Dersin tanıtımı işlenişi hakkında bilgilendirme, kaynakların verilmesi, makale eleştirisi ve
deneysel araştırma makalesi hazırlama yönergelerinin dağıtılması, kaynak verme ve başlıklama kurallarına
(APA Yazım Klavuzu-Türkçe) ve Etik Kurallara (Knapp ve Vandecreek, 2010) ilişkin kaynakların tanıtımı.
Deneysel Araştırma Raporu ve Makale Eleştirisi Raporu için grupların (en az 5 kişi olacak şekilde)
belirlenmesi, araştırma makalelerinin belirlenmesinde dikkat edilecek konuların öğrencilere aktarılması.
27.02. 2014 Pozitif bilimin sayıtlıları, nedensellik, bilimin ölçütleri ve amaçları
06.03. 2014 Makale türleri, APA makale yazım kuralları, APA kaynak verme kuralları
İz Sürme Testi (Trail Making Test) ‘nin uygulama ve puanlanması ile sınıf içi uygulama.
13.03.2014 Araştırma türleri ve araştırma desenleri APA Kaynak Verme Kuralları sınıf çalışması
(öğrenciler tarafından seçilen farklı türde kaynaklar kullanılarak APA formatında kaynak verme alıştırmaları
yapılacaktır).
20.03.2014 Araştırma deseni türleri-devam / Araştırma Etiği
27.03.2014 Deneysel araştırma için veri toplama uygulamaları (I. ARA SINAV sınav haftasıdır)
03.04.2014 Varyans, karıştırıcı değişkenleri kontrol teknikleri
(Makale Eleştirisi Raporu için makale seçiminin son günü)
10.04.2014 Ders sorumlusu 18.Ulusal Psikoloji Kongresi nedeniyle görevli izinli olduğundan ders yapılmayacaktır.
17.04.2014 Araştırma hataları ve kontrol teknikleri
Bilimsel araştırma makalelerinin eleştirel analizine yönelik sınıf içi uygulamalar
24.04.2014 Deneysel araştırma makalesi teslimi (I.ARA SINAV yerine geçecektir)
Deneysel araştırma grup sunumları
01.05.2014 Resmi Tatil
08.05.2014 Makale eleştirisi raporlarının teslimi (II. ARA sınav yerine geçecektir)
15.05.2014 Deneysel araştırma grup sunumları (devam)
22.05.1014 Deneysel araştırma grup sunumları (devam)
29.05.2014 Genel Sınav (26‐30 Mayıs 2014 sınav haftası)
16.06.2014 Bütünleme Sınavı (16‐20 Haziran 2014 sınav haftası)
Yararlanılacak Kaynaklar:
APA (2001). Yayım Kılavuzu. (5. baskı). (Çev. C. Pamay & Z. Gökay Üstün). İstanbul: Kaknüs.
Knapp S.J. ve Vandecreek, L.D. (2010). Psikologlar için pratik etik. (M. Yılmaz, T.F. Karahan, S.Balcı Çelik, M. E. Sardoğan,
Çev.). Ankara: Mentis.
Underwood, B.J. (1957). Psychological research. New York: Appleton-Century-Crofts.
Robinson, P.W. (1976). Fundamentals of experimental psychology. (2nd. Ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Ek malzemeler:
Bilimsel Araştırmaların Eleştirel Analizi (Makale Eleştirisi) Yönergesi (Ders sorumlusu tarafından dağıtılacaktır)
Deneysel Araştırma Makalesi Hazırlama Yönergesi (Ders sorumlusu tarafından dağıtılacaktır)
Dersin gerekleri: Deneysel Araştırma Makalesi, Makale Eleştirisi Raporu (Her grup derste aktarılan özellikleri içeren bir
adet araştırma makalesi getirecek ve makalenin uygunluğu hakkında ders asistanının onayını alacaktır),(Deneysel Çalışma
Makalesi ve Makale Eleştirisinden alınan not ara sınav notu olarak değerlendirilecektir), genel sınav (test formatında
olacaktır).
Sadece sağlık sorunu olduğunu yönetmeliklerde belirtilen “Resmi Rapor”la belgeleyen öğrencilere mazeret sınavı
yapılacaktır.
Değerlendirme: Deneysel Araştırma Makalesi (%25), Makale Eleştirisi Raporu (%25), Genel Sınav (%50).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content