close

Enter

Log in using OpenID

AKBANK 2015 Piyasa Görünümü

embedDownload
AKBANK
2015 Piyasa Görünümü
Aralık 2014
Global büyüme beklentileri ayrışmaya devam edecek
ABD ve İngiltere olumlu; Euro Bölgesi ve Japonya negatif, GOÜ’lerde sınırlı yavaşlama…
IMF Büyüme Tahminleri
(%)
2014T
2015T
Temmuz Proj.
Revize (Ekim)
Temmuz Proj.
Revize (Ekim)
Dünya
%3,4
%3,3
%4,0
%3,8
Gelişmiş Ekonomiler
%1,8
%1,8
%2,4
%2,3
- ABD
%1,7
%2,2
%3,0
%3,1
- İngiltere
%3,2
%3,2
%2,7
%2,7
- Euro Bölgesi
%1,1
%0,8
%1,5
%1,3
- Japonya
%1,6
%0,9
%1,1
%0,8
%4,6
%4,4
%5,2
%5,0
- Çin
%7,4
%7,4
%7,1
%7,1
- Hindistan
%5,4
%5,6
%6,4
%6,4
- Latin Amerika
%2,0
%1,3
%2,6
%2,2
- Türkiye
%2,3*
%3,0
%3,1*
%3,0
Gelişmekte olan Ekonomiler
* Nisan 2014 WEO raporundan
Kaynak: IMF
2
Para politikaları da ayrışıyor, dolar güçleniyor
Fed ve ECB Bilançoları (trilyon $, €)
Fed ($)
5.0
ECB (euro, sağ eksen)
5.0
4,5
4.5
4.5
4.0
•
Avrupa Merkez Bankası (ECB)
bilançosunu büyütecek: ~1 trilyon €
•
Fed bilançosu sabit kalacak
•
Fed politika faizi 2015: %1.13
4.0
3.5
3.5
3.1
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
12/15
06/15
12/14
06/14
12/13
06/13
12/12
06/12
12/11
06/11
12/10
06/10
1.5
12/09
1.5
06/09
2.0
12/08
2.0
DXY (Dolar Endeksi*)
95
o
Güçlü DOLAR
o
Zayıf EURO ve YEN
92.5
90
•
85
2015 parite beklentilerimiz:
o Dolar endeksi (DXY): 92.5
80
o EUR/USD: 1,1850
75
o USD/JPY: 124
12/15
06/15
12/14
06/14
12/13
06/13
12/12
06/12
12/11
06/11
12/10
06/10
12/09
06/09
12/08
70
3
* Dolar endeksi: Doların gelişmiş ülke para birimlerine göre performansını gösteren endeks
Kaynak: Bloomberg, Akbank
Global risksiz faiz talebi ABD’ye yönelecek
ABD Net Sermaye Akımı vs ABD-Almanya 10 Yıllık Getiri Farkı (milyar $, %)
%
ABD-Almanya 10 Yıllık Getiri Farkı (%, s ol)
2.0
milyar $
Net Sermaye Akımı (milyar $)
150
125
1.5
100
1.0
75
50
0.5
25
0.0
0
-25
-0.5
-50
-1.0
-75
00
01
Büyüme
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
2000-2003
2004-2006
2007-2011
2012-2014
ABD
2,4
3,3
0,6
2,5
EU
1,8
2,4
0,6
0,0
•
Fed faiz normalizasyonuna rağmen, ABD’de uzun vadeli faizlerdeki artış sınırlı kalabilecek
•
ABD faizinin diğer risksiz getiri alternatiflerine (Almanya, Japonya) göre daha yüksek seyretmesi global
risksiz faiz talebini ABD’ye çekecek
•
2015’de, 2004-2006 finansal gelişmelerine benzer bir görünüm söz konusu olabilecek: ABD büyümesi
4
göreli daha yüksek, ABD’de parasal sıkılaştırma dönemi  ABD’ye yönelen güçlü sermaye akımları
Kaynak: Bloomberg, Akbank
ABD 10 yıllık faiz projeksiyonu ve GOÜ implikasyonu
ABD 10 Yıllık Tahvil Getirisi Projeksiyonu (%)
Gerçekleşen
6,0
Model
Piyasa Beklentileri
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,06
2,76
3,0
3,26
2.88
2,5
2.46
2.65
2.29
2,0
1,5
06/16
12/15
06/15
12/14
06/14
12/13
06/13
12/12
06/12
12/11
06/11
12/10
06/10
12/09
06/09
12/08
06/08
12/07
06/07
12/06
06/06
12/05
06/05
12/04
06/04
12/03
1,0
Model parametreleri: ABD getiri eğrisinin eğimi, ABD geçmiş dönem faiz değişimi, ekonomik aktivite göstergeleri
Fed politika faizi 2014: 13 bps ;
2015: 1.13  100 bps
10 yıllık ABD tahvili 2014: 2,26 ;
2015: 2.50 (model tahminimiz)  25 bps
Uzun vadeli faizlerin düşük seyri, getiri arayışına ve GOÜ’lere destek verecek
5
Kaynak: Bloomberg, Applied Global Macro Research, Akbank
Volatilite Piyasası Beklentileri
ABD ve Almanya 10 Yıllık Tahvil Faizlerindeki Korelasyon*
€/$ ve $/TL 1 Aylık İma Edilen Volatilite (%)
1,0
€/$ 1 Aylık İma Edilen Volatilite
0,8
20
0,6
18
16
0,4
14
0,2
12
0,0
9.38
8
-0,4
6
-0,6
Korelasyon: Korelasyonun 1’e yakın olması, iki parametrenin seyrinin paralel
hareket ettiğini göstermektedir.
Buradaki kırılmalar; Temmuz 2013, Kasım 2013, Kasım 2014.
Kaynak: Bloomberg, Akbank
11/14
09/14
07/14
05/14
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
•
Korelasyonlarda kırılma yaşanmadığı bir
ortamda, döviz volatiliteleri de ($/TL, Euro/$)
paralel hareket edecek
•
Olası korelasyon kırılması: ABD’de ilk faiz
artırımı
Gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki korelasyon
Kasım 2014’te, Fed vs ECB para politikası
ayrışımlarından dolayı kırılma yaşadı
Kısa vadede korelasyonun, geçmiş trendinde
olduğu gibi, tekrar 1’e yakın, pozitif ve istikrarlı
seyretmesini bekliyoruz
05/13
01/13
11/14
09/14
07/14
05/14
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
03/13
0
01/13
2
-1,0
03/13
4
-0,8
•
11.74
10
-0,2
•
$/TL 1 Aylık İma Edilen Volatilite
o Fakat bunun da etkisinin kısa süreli ve
sınırlı olabileceğini değerlendiriyoruz
6
TL Projeksiyonu
Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
$/TL
2.5
2.42
2.4
140
130
2.3
120
2.2
2.1
110
2
100
1.9
90
09/15
01/15
05/14
09/13
01/13
05/12
09/11
01/11
05/10
09/09
01/09
05/08
09/07
01/07
05/06
09/05
01/05
05/04
80
09/03
12/15
10/15
08/15
06/15
04/15
02/15
12/14
10/14
08/14
06/14
04/14
02/14
12/13
10/13
08/13
06/13
04/13
02/13
12/12
1.7
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
TL Uzun Vade Reel Değerlenme Trendi (yıllık %1,5)
01/03
1.8
Enflasyon (yıllık % değişim)
• 2015’de GOÜ piyasalarına yönelik göreli
olumlu görünüm Türk Lirası’nın sınırlı reel
değerlenmesini getirecek.
10
9
8
7
7.0
6
5.6
5
• Düşen fakat dalgalı seyreden enflasyon
ortamında, bu trende karşılık gelen 2015
yıl sonu $/TL seviyesi 2,42.
Kaynak: TCMB, TUİK, Bloomberg, Akbank
12/15
09/15
06/15
03/15
12/14
09/14
06/14
03/14
12/13
09/13
06/13
03/13
12/12
4
7
Faiz Beklentileri
BIST/ON vs 2 Yıllık ve 10 Yıllık Tahvil Getirileri (%)
Enflasyon vs BIST O/N (yıllık % değişim, %)
11
Politika Faizi (1 haftalık repo, %)
13
Enflasyon (yıllık % değişim)
BIST O/N
2 Yıllık
10 Yıllık
12
10
9,15
9
8,25
8
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
4
11/14
09/14
07/14
05/14
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
03/13
01/13
01/13
02/13
03/13
04/13
05/13
06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
4
• TCMB’nin ilk yarıda faiz indirimi meylinin olacağını fakat 2. yarıda ABD kaynaklı faiz
artırımlarına paralel politika faizini uyarlayabileceğini değerlendiriyoruz.
• 2015 %7 olan enflasyon beklentimiz ve 150 bps reel faize karşılık gelen:
Politika faizi :
%8.5;
İki yıllık gösterge faiz : %8-%9
8
Kaynak: TCMB, Bloomberg, Akbank
Hisse Senedi Piyasası Beklentileri
•
Hisse senedi piyasasında değerlemelerin bulunduğu seviyeler, Türkiye piyasasını diğer gelişmekte olan
ülkelere göreli cazip kılıyor.
•
BIST 100 endeksinin 2015`i 95.000-100.000 aralığında kapatabileceğini değerlendiriyoruz.
Fiyat/Kazanç Oranı
Fiyat/Defter Oranı
25
3.5
3.0
19.2
20
16.7
2.5
14.5
15
2.1
2.1
2.0
11.0
10.4
10
1.6
1.3
1.3
1.5
1.0
5
0.5
Türkiye
G. Afrika
Brezilya
Endonezya
Hindistan
Rusya
Çin
Polonya
Forward Fiyat/Kazanç ve EPS Yıllık Artışı
25
25
Endonezya
Çin
15
Türkiye
Hindistan
G. Afrika
ABD
Almanya
10
Japonya
Brezilya Polonya
5
Japonya
20
Forward P/E
20
Forward P/E
Japonya
ABD
Türkiye
G. Afrika
Brezilya
Endonezya
Hindistan
Rusya
Çin
Polonya
Japonya
Almanya
ABD
Forward Fiyat/Kazanç ve ROE
Almanya
0.0
0
ABD
Hindistan
15
G. Afrika
Polonya
Almanya
Çin
10
Brezilya
Endonezya
Türkiye
Rusya
5
Rusya
0
0
0
5
10
ROE
15
20
25
-0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
EPS, Yıllık Artış Beklentisi (%)
0.2
0.3
9
Kaynak: Bloomberg, Akbank
Emtia Piyasası Beklentileri - I
Çin Sanayi Üretimi vs Brent ve Bakır Fiyatları (yıllık % değ.)
150
Brent (Aylık ort., $/varil)
Bakır (Aylık ort., $/libre)
Çin Sanayi Üretimi (sağ)
İhracat Ürün Odağı vs Cari İşlemler Dengesi
30
Emtia
İmalat Sanayi
Cari Fazla
Rusya
Nijerya
Venezuela
G. Kore
Macaristan
Polonya
İsrail
Cari Açık
G. Afrika
Brezilya
Endonezya
Peru
125
25
100
75
20
50
15
25
0
10
-25
5
-50
09/14
05/14
01/14
09/13
05/13
01/13
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
01/10
09/09
05/09
01/09
09/08
05/08
01/08
09/07
05/07
0
01/07
-75
Hindistan
Türkiye
• Dolardaki güçlenme trendi+global talepteki zayıf seyir zayıf emtia performansı
• Bu dinamik, özellikle yılın ilk yarısında devam edecek.
o Arzın yüksek seyretmesi yılın ilk yarısında petrol fiyatlarını baskılamaya devam edecek.
o 2015’de OPEC dışı petrol üretimi artmaya devam edecek; buna karşılık, OPEC’in de
üretimde kısıntıya gitmesini beklemiyoruz.
10
Kaynak: Bloomberg, Akbank
Emtia Piyasası Beklentileri - II
Altın Fiyatı vs ABD Reel Faiz
288
1,900
286
1,800
284
1,700
-1.5
1,100
10/14
07/14
04/14
01/14
-2.0
10/13
1,000
07/13
01/20
01/20
01/20
01/19
01/19
01/19
01/18
01/18
01/18
01/17
01/17
01/17
01/16
01/16
01/16
01/15
01/15
270
01/15
55
-1.0
1,200
04/13
272
-0.5
1,300
01/13
274
60
1,400
10/12
276
0.0
07/12
65
1,500
04/12
278
0.5
1,600
01/12
280
2.0
1.0
10/11
70
ABD Reel Faiz (10 Yıllık, %, sağ eksen)
1.5
07/11
282
Altın Fiyatı ($/ons)
04/11
75
2,000
01/11
80
290
10/10
Bakır
07/10
Brent (sol eksen)
04/10
85
01/10
Brent Petrol Fiyat Beklentileri
• İkinci yarı yılda, global talepte yaşanabilecek toparlanmayla petrol ve endüstriyel metallerde bir
miktar yükseliş gözlenebilir.
• Altında, ABD reel faizlerindeki hızlı yükselişi büyük ölçüde fiyatlandığını düşünüyoruz
• Düşük gelecek dönem (futures) fiyatına sahip olan bakır gibi emtialarda ortalamanın üzerinde
fiyat artışları gözlenebilir.
• Beklentilerimiz: Brent petrol 2015 : 65$-70$ ; Altın 2015 sonu:
Kaynak: Bloomberg, Akbank
1200$ - 1250$
11
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
[email protected]
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist
Dr. Eralp Denktaş, CFA
[email protected]
[email protected]
Şahin Zuluğ
[email protected]
M. Sibel Yapıcı
[email protected]
Doğukan Ulusoy
Bilal Bağış
Meryem Çetinkaya
[email protected]
[email protected]
[email protected]
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne
şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi
edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ,
Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz
konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı
bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve
raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu
sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun
uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam
altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım
danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve
kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
832 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content