close

Enter

Log in using OpenID

BÜTÇE MALİ KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisinin 11.11.2014

embedDownload
BÜTÇE MALİ KOMİSYON RAPORU
Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli meclis toplantısındakomisyonumuza havale
edilen 2015 yılı Belediye Gelir tarifesinin incelenmesi için komisyonumuz 20/11/2014
tarihindetoplanmış olup, yapılan incelemede;
Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden;
1- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı gelir tarifesinde Belediyemiz yetkisindeki
AlanYüzeyvb. yerlerin Kullanım İzni Ücreti altındaki Banka ATM (yıllık) Adet
10.750,00lira ve Baz İstasyonları, TV vericileri, Haberleşme Hizmeti Ekipmanları
(yıllık) Adet 14.850,00lira tarifelerinin kaldırılmasına;
2- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının gelir tarifesi cetvelinde yer alan
Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti+KDV Bodrum, Fethiye Dalaman, Marmaris,
Seydikemer, Köyceğiz Ortaca, Datça, Ula 3.000,00lira, Canlı Müzik Yayın izni
belgesi ücreti + KDV Menteşe, Kavaklıdere, Milas, Yatağan 1.500,00 lira
sınıflandırılmasının kaldırılarak tüm ilçelerin tek fiyat 2.000,00lira olarak
değiştirilmesi, Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12mt kadar olan teknelerden 30,00lira
ifadesinde “kadar” kelimesi yerine “’den uzun” kelimesinin getirilmesine ve
Taşıma Kabul Belgesi Adet başına 40,00lira tarifesinin kaldırılması;
3- Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı gelir tarifesinde yer alan nev’i belli olmayan
1.540,00liranın yazım hatasından kaynaklandığından tarifeden kaldırılmasına;
4- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarifesinde Belediye Sınırları dışına
yapılacak cenaze nakil 1km si (sadece gidiş için) 2,00lira’nın ibaresinin altına
Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. İbarelerinin
eklenmesine;
5- Ulaşım Daire Başkanlığı Gelir Tarifesinde yer alan tarife başlıklarındaki 2014
ifadelerinin 2015 şeklinde değiştirilmesi; Safari Araçları Güzergah izin belgesi
(Yıllık) 500,00lira’nın 250,00lira olarak değiştirilmesine; Güzergah İzin Belgesi
Ücreti (KDV Dahil) başlığının altındaki “S Plakalı Servis Araçları”Nüfusu 120.000
250,00lira’nın
150,00lira
olarak,
Nüfusu20.001-50.000
350,00lira’nın250,00lira olarak, Nüfusu 50.001-100.000 450,00lira’nın 300,00lira
olarak, Nüfusu100.001 ve üzeri 550,00 lira’nın 350,00lira olarak, Köy Statülü
Araçlar 300,00lira’nın 200,00 lira olarak değiştirilmesi;
6- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarife teklifinde yer alan 2014 yılı için;
1.Özel Mülkiyet (bina,özel parsel içinde mülkiyet),
1.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)
1.2 GSM Mobil İstasyon bedeli (gün/TL)
1.3 Baz İstasyonu Yer Seçimi Survey bedeli (1 defalık)
2. Kamu Arazileri Üzerinde Olması Halinde,
2.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)
2.2 GSM Mobil İstasyon bedeli (gün/TL)
2.3 Baz İstasyonu Yer Seçimi survey bedeli (1 defalık)
35.000,00.-TL
100,00.-TL
400,00-TL
35.000,00.-TL
100,00.- TL
400,00-TL
Açıklamalar:
1 Büyükşehir Yetki Sınırları içersinde yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuş
istasyonların tespitinde ilgili İşletmeciye 2.1 pozunun beş katı ceza uygulanacaktır.
2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. İbarelerinin eklenmesine:
7- Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan Büyükbaş hayvanın
karkas nakliyesi(sakatat taşıma dahil ilçe içi) 25,00 lira ücretin 1 adedinden
alınmasına; 2 ve üzerinden adet başına 15,00 lira ibaresinin eklenmesine:
Kesilen etlerin şehir dışına nakliyesi bir işletme için (ilçe merkezi dışına nakliyesi
1 km si için) 1,00 lira ibaresi; Kesilen etlerin şehir dışına nakliyesi bir işletme için
(ilçe sınırları dışına nakliyesi 1 km si için) olarak değiştirilmesine; ayrıca kokereç
esnafından bağırsak temizleme tesis kullanım ve atık uzaklaştırma ücreti büyükbaş
hayvanın adedinden 4,00 liranın 3,50 lira olarak değiştirilmesine:
Diğer komisyonumuza gönderilen tarifelerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği
ile uygun görülmüştür.
Daire Başkanlıklarımız tarafından oluşturulan 2015 Yılı Gelir Tarifesinin
Meclisimizce kabulünü arz ederiz. 20/11/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content