close

Enter

Log in using OpenID

57305-57222

embedDownload
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/1333 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, Serdar Sokağı üzerinde kain 72/1
pafta, 2290 ada, 15 parsel sayılı 227.49 m2 miktarlı arsada kurulmuş olan 20 sokak kapı no'lu
KARATAŞ Apartmanı isimli kat irtifaklı betonarme karkas apartmanda 2. katta 32/184 arsa paylı
çatı arasında odası olan (7) no'lu dairenin tamamıdır. Ana bina Serdar Sokağı ile Firdevs Sokağı
üzerinde köşe başında kurulmuş Bodrum + Zemin + 2 Normal kattan ibaret 4 katlı, bir cephede
bitişik nizamda betonarme karkas apartman olup dış cephesi BTB cinsi mozaik ile kaplıdır.
Binaya Serdar Sokağı üzerinden yoldan 1 basamak inilerek bodrum kattan demir doğramalı
camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve demir korkuluklu
merdivenleri vardır. Bina bodrum kattan sonra Serdar Sokağı cephesinde 1.50 m. kadar çıkmalı
olup bodrum katta dükkan, normal katlarda mesken olarak kullanılan ikişer daire vardır. Binada
elektrik, su ve doğal gaz girişi tesisatı mevcuttur. KARATAŞ Apartmanı 2. katta 32/184 arsa paylı
çatı arasında odası olan (7) no'lu daire; Dairenin normal katında giriş holü, koridor, mutfak, banyo,
WC, salon, iki oda, çatı arasında hol, banyo ve bir oda olup tamamı 140 m2 kadardır. Normal
katın koridor içinden ahşap kaplamalı merdiven ile çatı arasın irtibatlıdır. Giriş holü, koridor ve
mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları
vardır. Banyo ile WC zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı olup normal kat banyoda küvet,
çatı arasında duş teknesi, klozet, lavabo, WC'de alaturka tuvalet taşı ve lavabo vardır. Salon ve
odaların zeminleri ahşap parke, duvarları boyalı olup normal katın tavanları kartonpiyerli, çatı
arasının tavanları ahşap lambri ile kaplıdır. Salon önünde etrafı PVC doğramalı camekanlı kapalı
balkon ve çatı arasında etrafı duvar üzeri demir korkuluklu geniş terası vardır. Dairenin kapıları
üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapıdır. Dairede elektrik,
su ve doğal gaz kat kaloriferi tesisatı mevcut olup arka cephede kalmaktadır.
Adresi: İstanbul İl, Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, Serdar Sokağı, No: 20, 2. kat, D:7
Yüzölçümü: 140,00 m2
Arsa Payı: 32/184
İmar Durumu: Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi 72/1 pafta, 2290 ada, 15 parsel sayılı yer
13.02.2008 T.T.'li 1/1000 ölçekli Örnek-Esatpaşa-Ünalan-Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama
İmar Planında; kısmen H:3 kat irtifada, kitlesi belirlenmiş blok nizam yapılanma ile konut
alanında, kısmen de imar yolu alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti: 240.000,00 TL
KDV Oranı: Konut Finansmanından kaynaklandığından KDV'den muaftır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 07/11/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 04/12/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu
kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış
ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1333 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 29/08/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2014/671
Davacı tarafından Mahkememizde açılan Hüseyin KAYA'nın Gaipliğine karar verilmesi davasının yapılan tensibi sonunda;
Dava dosyasının işlemleri HMK 320/1 Maddesi gereğince devam etmekte olup,
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Yozgat ili, Merkez, Yeşilova köyü 40 hanede nüfusa kayıtlı bulunan Ali ve Azime'den olma 1982
doğumlu 40289102590 TC kimlik nolu Hüseyin KAYA'dan uzun süreyle haber alınamadığı, bugüne kadar bulunamadığı, aradan uzun zaman
geçtiği, adı geçen şahsın ölü mü, sağ mı olduğu, sağ ise halen nerede ikamet ettiği ve açık adresinin Mahkememize bildirilmesi, ölü ise
nerede ve hangi tarihte öldüğü hakkında bilgi verilmesi, Hüseyin KAYA'nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize
haber vermeleri veya bildirmeleri, aksi halde Hüseyin KAYA'nın gaipliğine karar verileceği HMK'nun 32. ve devamı maddeleri gereğince
(Bas›n: 57222- www.bik.gov.tr)
ilanen tebliğ olunur. 23/06/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 57305- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
713 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content