close

Enter

Log in using OpenID

28.02.2014 - Projesis Win Fuarı Advertorial

embedDownload
FSSoftware
Üretim Takip ve Depo Yönetimi konusunda uzman çözümler geliştiren FSSoftware
sektör tecrübesi bulunan yetişmiş kadrosu
ile depo takip sistemleri, RFID uygulamalar,
ilaç takip sistemleri ve firmalara özel projeler sunmaktadır.
Firmanın amacı, müşterilerinin çözüm ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak ve
müşterilerinin çözüm ortakları olarak onlara destek vermektir.
Online üretim ve depo yönetimi çözümlerinde evrensel standartları destekleyen
FSSoftware güçlü ve hızlı destek yapısıyla
ürün kalitesini arttırarak otomasyon kurulumlarında tercih edilen firmaların başında
gelmektedir.
FSProjesisLN
Yalın Üretim Çözümü
• Manuel kanban kartı üzerindeki kod elle
girilerek
2012 Yılında FSSoftware ve Projesis firmalarının bir araya gelerek sanayi kuruluşlarının yalın üretim ihtiyaçlarını karşılamak
üzere geliştirilen FSProjesisLN, yalın üretim
uygulayan işletmelerin yalın uygulamalarını
kolaylaştırmakta ve yalın üretime yeni başlayan işletmelerde de hızlı ilerlemeyi sağlamaktadır. ERP sistemleriyle tam entegre
olabilen yapısıyla Yalın Dönüşüm’ün sadece
üretim veya lojistikte değil, tüm işletmede
gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
Çekirdek kadrosu, bünyesinde 25 yılı aşkın süredir üretim işletmelerine Proje Yönetimi, Üretim Planlama, Yalın Üretim, Maliyet
Muhasebesi, Kalite Yönetimi, MRP ve ERP,
konularında danışmanlık ve yazılım hizmeti
sağlamış, sanayide ve üniversitelerde görev
yapmış, yazılım, elektronik ve mühendislik
konularında eğitim görmüş danışmanları
barındırmaktadır.
Projesis otuza yakın sanayi kuruluşunda
kurulumu tamamlanmış başarılı projeye
sahiptir.
Referansları arasında, Teka Ankastre - Simeco Fabrikası, Orkide Yağları - Reka Fabrikası ve Saya Grup - Volt Elektrik Üretim
Tesisi ve pekçok Otomotiv ve Beyaz Eşya
Yansanayi kuruluşu bulunmaktadır.
• İş merkezlerinde bulunan üretim terminallerinde, üretim kanbanları başlatılır ve
bitirilir.
• Bitirilen stoklarla ilgili kanban kartları otomatik olarak basılır.
• Üretim esnasında duruş, hız ve kalite israfları kaydedilir.
İş Standardizasyonu
• Operasyonlarla ilgili hız, duruş ve kalite
hedefleri belirlenebilir ve bunlardan sapmalar raporlanabilir.
• Operasyon talimatları üretim terminallerine yüklenebilir ve operatörler ilgili operasyon talimatlarını kolayca izleyebilir.
Projesis Yazılım
2009 yılında üretim verimliliği için yazılımlar üretmeye başlayan firma, daha sonrasında Üretim Planlama ve Enerji Verimliliği
konularında yazılımlar üretmiştir.
OEE Sistemi
• Bu kayıtlar fabrika, bölüm, iş merkezi grubu ve iş merkezi bazında raporlanabilir.
Uygulamaları arasında, Phillip Moris, Tat,
Domino’s Pizza, Bonfilet, Enplast (Ravago
Group), Reka(Orkide) Bitkisel Yağ, Panda,
Schneider, Uğur Soğutma, Tahsildaroğlu
gibi büyük firmaları bulundurur.
Üretim kaynaklı verimsizlikleri ortadan
kaldırarak müşterilerini daha karlı hale getirmeyi hedefleyen firmanın temelleri 1998
yılında üretim danışmanlığı hizmeti vermek
üzere atılmıştır.
başlatılabilir ve bir sonraki seçim yapılana
kadar bütün kayıtlar o operasyon bazında
kaydedilir.
Heijunka Sistemi
• Heijunka kutusu kullanılıyorsa, siparişler
kanban kartlarına çevrilerek veya kanban
kartları tempo belirleyici süreç(ler)e Gantt
Chart formunda bir Heijunka kutusuna
aktarılır.
Temel Faydalar
Elektronik Kanban Sistemi
• Stokların, bulundukları noktada süreç
kanbanıyla ya da sinyal kanbanıyla yönetileceği tanımlanabilir.
• Stoklar barkodlanır, el terminalleriyle hareket ettirilen stoklarla ilgili taşıma emirleri ve üretim operasyon emirleri otomatik
olarak üretilir.
• Süreçler bu formda sürükle bırak yöntemiyle kolayca dizilir ve bunlar ilgili iş merkezlerinde bulunan üretim terminallerine
otomatik olarak aktarılır.
Görsel Fabrika
• Taşıma emirleri el terminallerine, üretim
emirleri ise iş merkezlerinde bulunan üretim terminallerine otomatik olarak gönderilir.
• İş merkezlerinde bulunan üretim terminalleri tüketilen stokları, otomatik olarak
kaydeder ve ilgili yere taşıma kanbanı
veya üretim kanbanı olarak iletir.
• Tedarikçilere de elektronik kanban yollanabilir.
Tek Parça Akış Sistemi
• Üretim terminallerinde iş merkezinin;
• Doluluğu,
Operasyonlar;
• Operatör ekranına gelen elektronik kanban kartı seçilerek
• Manuel kanban kartı üzerindeki barkod
okuyarak
www.fsmobility.com.tr
• Çalışma durumu,
• Duruştaysa duruşun önem derecesi,
değişik renk kodlarıyla gösterilir.
www.projesis.com
• Yapılmakta olan operasyonun hız, duruş
ve kalite standartlarına uyumu küçük görseller ile gösterilebilir.
• Bu göstergeler büyük ekranlarda da tüm
fabrikayı ya da fabrikanın bir bölümünü
gösterecek şekilde ayarlanabilir.
• Aynı göstergeler ağ bağlantısı kullanılarak
üretim alanı dışındaki büyük ekranlarda,
internet kullanılarak uzaktan bağlantılı
bilgisayarlarda ve hatta tablet ve telefonlarda da görülebilir.
• Olay tabanlı uyarılar (hangi iş merkezinde
ne şekilde bir duruş olduğu, hangi üretimde ne tür bir aksaklık yaşandığı v.b.) ilgili
kişilere e-posta ve SMS ile anlık olarak bildirilebilir.
5S
• 5S talimatları, ilgili iş merkezlerinde operatörler tarafından rahatlıkla görüntülenebilir.
SMED
• Operasyonların bitimine belirli bir süre
kala, kalıphane, bakımhane v.b. gibi birimlere e-posta ve SMS yoluyla bildirimler yapılarak model değişimi veya bakım
operasyonlarının hızlı ve kayıpsız bir şekilde yapılması sağlanır.
• Model değişim süreleri standartları girilerek bunlara uyulup uyulmadığı analiz
edilebilir.
Kaizen
• Operasyon merkezi bazında duruş nedenleri, kalitesizlik nedenleri kaydedilir.
Bunlar detaylı olarak analiz edilerek hangilerinin öncelikle iyileştirileceğine karar
verilebilir.
• Kayıplar yüzdesel olduğu gibi parasal
olarak da analiz edilerek, iyileştirme proje
kararlarına daha tutarlı bir yaklaşım geliştirilebilir.
• İyileştirilen değerler, hedef değer olarak
belirlenip, bunlardan sapma olup olmadığı kontrol altında tutulabilir.
TPM
• TPM çalışmaları için, iş merkezlerindeki
duruşlar, arızalar ve iş merkezi kaynaklı
hatalar, kayıt edilebilir ve analiz edilebilir.
Gerçek İzlenebilirlik
Bir malzemenin işletmeye girişinden, mamul olarak çıkışına kadar, bütün hareketlerinin hangi iş merkezinde, hangi operatör
tarafından, hangi zaman aralığında üretildiği de dahil olmak üzere gerçek anlamda
izlenir.
Malzeme Yönetimi
Malzeme kabulünden, sevkiyata kadar
tüm süreçlerde ürünlerin lokasyonları, durumları ve hareketleri kolaylıkla yönetilebilir.
Üretim Yönetimi
Bütün operasyonların ve oluşan stokların
hangi saniyede üretildiğinin takibi ve bu
bilgilerden istenilenlerin ERP sistemine entegrasyonu sağlanır.
Akılcı Çözümler
ProjesisMI Üretim İyileştirme
Üretimi anlık ve
otomatik olarak
izleyip, üretimde
yaşanan
duruş,
performans düşüklüğü ve kalite
verimsizliklerini
anlık olarak sorumlu kişilere bildirir ve bu
kayıpların istatistiksel olarak tutup, grafiksel
olarak detaylı bir biçimde raporlama yapar.
ProjesisMP Üretim Planlama
Otomatik olarak üretim planlarının çizelgelemesi ve yapılan plan değişikliklerinin
anlık olarak üretime aktarılmasını sağlar.
Planlama sürecinin daha kolay, süratli ve
hatasız sürdürülmesine yardımcı olur.
hem firma için hem müşteri için kolay takip
olanağı sağlar.
Planlı/Plansız Mal Kabul, Planlı/Plansız
Sevkiyat, Depolar Arası transfer (Lokasyon
değişikliği), Lot/Batch takibi, Etiketleme
(SKU, Koli, Palet, Lokasyon), Paketleme/Karma Koli/Set Oluşturma, Gözlem, Stok Sayım,
Sabitler (Stok, Cari), Belgeler (Sipariş, irsaliye) için önerilen yazılımdır.
FSMobility Standart
Üretimden sevkiyata kadar olan tüm süreçlerin çevrimiçi takibini sağlayan FSMobility Basic özelliklerine ek olarak FIFO, LIFO
ve FEFO takibi, Üretim reçetesi tetikleme,
Stok Durum Değişikliği, Göz Adresleme/
Göz Takibi, İleri Seviye Etiketleme (GS1/
EAN.UCC), Belge Kontrollü Transfer, Sevk
Kontrollü Paketleme, Durum Değiştirme,
Seri No. Takibi özellikleri mevcuttur.
FSMobility Advance
Daha önceki ürünlerin tüm özellikleriyle
birlikte Stok Yenileme Asistanı, Belge Loglama, İleri Düzey Entegrasyon (SAP, Axapta,
Oracle, JDEdwards v.b.), Uyarlama Modülü,
2D Seri Desteği, RF-ID Desteği gibi üstün
özellikler barındırır.
FSMobility ITS
İlaç üreticileri ve ithalatçıları için özel hazırlanan FSMobility ITS modülü ile Karekod
kullanılarak tüm ürünlerin kutulu olarak
takibi sağlanır. İzlenebilirliğin tüm özellikleri kullanılarak yeni düzenlemelere uygun
biçimde üreticiden tüketiciye kadar tüm
süreçlerin takibi ve Bakanlık’a bildirilmesi
sağlanır.
ProjesisEE Enerji Verimliliği
Üretim sırasında tüketilen enerjinin otomatik olarak izleyip, ürün ve lot bazında
enerji tüketiminin hesaplanmasını sağlar.
Ayarlanabilecek alarmlar sayesinde gerekli
görevlilere SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapar.
FSMobility Basic
POKA YOKE
• Sistem üzerine belirli POKA YOKE uyarıcıları rahatlıkla eklenebilir.
Partnerlik
Genel Fonksiyonlar
ERP Entegrasyonu
Yazılım tek başına kullanılabileceği gibi
tüm ERP yazılımlarına da kolayca entegre
edilebilir.
Üretimdeki ve depodaki stokları takip eder
ve çevrim içi raporlama sağlar. ERP’ye entegre olarak çalışmaktadır. İzlenebilirlik konusunda farklı yetkilendirmeler yapılarak,
FSSoftware ve Projesis Yazılım, partnerlerine sağladıkları avantajlarla Türkiye’nin her
bölgesindeki işletmelere hizmet götürmeyi
hedeflemektedir. Siz de partnerlik koşullarını öğrenmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
İZMİR Projesis Yazılım Danışmanlık: Onur Mahallesi, Manolya Sok. No:24/1 Balçova • T: 0232 277 4353 • F: 0232 277 4352
E: [email protected] W: www.projesis.com
İSTANBUL FSSoftware: Hera Club Residence Atatürk Mah. Özdemir Sok. No:7/A K:7 D:102 Beylikdüzü • T: 0212 426 6688 • F: 0212 886 8250
E: [email protected] • W: www.fsmobility.com.tr
ANKARA GBM Software: Boğaz Sokak No: 26/2 Kavaklıdere • T: 0312 466 0121 • F: 0312 466 0123
E: [email protected] • W: www.gbmsoft.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
969 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content