close

Enter

Log in using OpenID

A101 Yeni Mağazacılık AnadoluJet

embedDownload
IE477-478 PROJECT DESCRIPTIONS
2014-2015
A101 Yeni Mağazacılık
Retail Discount Store – Ankara

Project 1
Fiyat Elastikiyeti ve Promosyon
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş +3000 mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren,
hard - discount konseptini benimsemiş perakende mağazalar zinciridir.
Kuruluşumuzda haftanın belirli günlerinde önceden planlanmış ürünlere ek kampanya
indirimleri yapılmaktadır. Kampanyalarda yapılan en ufak değişikliklerin satış
hacmine, dolayısı ile ciroya etkisi çok büyük olmaktadır.
Proje Hedefi:
-
-
Kampanyaya dâhil olan ürünler incelenerek yaptığımız kampanyaların ciro ve
“ebit” (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) üzerindeki
etkisinin ölçümlenmesi,
Detaylı bir sepet analizi yapılarak, yaptığımız kampanyaların sepetimizi ne kadar
etkilediğinin tespiti ve ürünler için uygun kampanya fiyat aralığının bulunması,
Bu ürünler arasından kampanyaya uygun ideal ürünlerin tespit edilmesini
AnadoluJet
Airline- Ankara

Project 2
Optimization of AnadoluJet’s Ancillary Revenue
Since, the very early years, when AnadoluJet started its operation, market needs and
reality has changed. There is so rush competition in domestic market. This is why
ancillary revenue has become key factor for the success of LCCs.
AnadoluJet is searching for the optimization of its ancillary revenue. Being a
trademark of Turkish Airlines provides a good reputation for Anadolujet. At the same
time, it brings about some limitations on implementation of ancillary services. At that
point, AnadoluJet needs to decide whether it is going on service as “low fare” or as
“low cost” base. In order to decide precisely, all factors, such as ancillary services and
revenue and social status, should be considered carefully and the study should cover
all these topics.
Project Objectives:
-Optimizing the Ancillary Revenue:
Trends for the ancillary services all around the world will be searched. The ancillary
services’ advantages and disadvantages for both Anadolujet and its passengers will be
evaluated. Since Anadolujet currently offers most ancillary services for free, turning
the system to its advantage in terms of getting more revenue would possibly create
unfavorable effects on the passengers. Anadolujet, consequently, should manage these
changes without generating unsatisfied situations for the passengers. At the end of the
literature search and benchmark studies, a detailed roadmap of ancillary services
increasing both passenger satisfaction and Anadolujet’s revenue is expected as
outcome of the project.

Project 3
Optimization of AnadoluJet’s Flight Network on Long Term Horizon
AnadoluJet is currently using “hub and spoke” network model with a combination of 4
and 5 main waves of flights. The wave option to be used for each flight is decided in
accordance with the suitability of block times for flights to wave slots.
For Summer 2016 period, AnadoluJet wants to setup a network model for domestic &
international flights with a fleet consisting of narrow-body and regional jets. The
network structure for domestic flights will only include 4 or 5 wave model.
International flights will not have any restriction in terms of network model, however,
connection performance will be critical.
Project Expectation:
-
-
Optimizing the Slot Priorities:
There is a preferred time slot for each flight route. As the daily frequency of a
flight route decreases, the significance of time slot preference increases.
Overlapping of slot priorities among different flight routes is very common as
expected; however, aircraft availability is the main constraint. Competitive
schedule and connecting flight constraints should be handled during maximization
of slot priorities.
Optimization of connection times for transfer passengers: AnadoluJet uses
Ankara Esenboga as an important hub for domestic air travel. Over 30 flight points
are connected to each other via Ankara. About 27% of passengers use Ankara as a
connection point. As flight network grows through new domestic and international
destinations, construction of a strong and meaningful connection structure
becomes critical. Hence connection performance of air network is crucial for
customer
satisfaction
and
competitive
advantage
against
other
domestic/international hubs.
Arçelik
White Appliance- Eskişehir

Project 4
İşletme içi Milk-Run
Bantlar ve destek daireler arasında milk-run sistematiği kullanılarak malzemelerin tow
truck arkasında dollylerle taşınması
Proje Hedefi:
Malzemelerin bantlara ve destek dairelere tow trucklarla iz takibi yapan arabalar
eşliğinde parti parti taşınmasını sağlamak. Bu sistemi üretime entegre olabilecek hale
getirmek.
BSH
Household Appliance – Tekirdağ

Project 5
A-Cool Fabrikası Metal Hatları Kapasite Projesi
A-Cool fabrikasında metal hatları dolapların iç küvet, dış küvet ve kapı panelleri
üretilmektedir. Metal hatlarında gelen ham saclar üzerinde kesme ve bükme işlemi
uygulanmaktadır. Bu işlemler mevcutta 6 makine ile gerçekleştirilmekte olup her
makinenin hangi panelleri üretebileceği (kesim veya büküm) ve panel bazlı çevrim
zamanları (her makine için ayrı) bellidir. Bu doğrultuda:
1. Bir metal birden çok makinede işlem görebilmektedir.
2. Bazı makineler sadece kesme, bazıları sadece büküm, bazıları kombine
makinelerdir.
3. Günlük panel üretim adetleri ve çeşitleri sürekli değişmektedir.
D-ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management)
Entertainment - İstanbul & Ankara

Project 6
Restoranlar için Optimum İnsan Gücü ve Çizelgeleme
Klasik bütçeleme yaklaşımının dışında işletmelerin operasyonlarına dayalı olarak
çalışan sayısının belirlenmesi. Bu çalışanların farklı değişkenler göze alınarak (yasal
çalışma sınırları, çalışan tercihleri, personel becerileri, müşteri ziyaret dağılımı)
haftalık olarak çizelgelenmesi
Proje Hedefi:
-
İşletmelerimizde var olan çalışan sayısının azaltılarak ya da ortak kullanılarak
toplam çalışan maliyetlerinin azaltılması
Operasyon ve İnsan Kaynakları departmanlarının çalışan sayısını kolayca optimize
edebileceği bir aracın geliştirilmesi
İşletmelerimizde uygulanan haftalık vardiya planlamalarının servis standartlarına
bağlı kalarak personel kullanımının maksimuma çıkaracak şekilde düzenlenmesi
İşletmelerin haftalık çizelgelerini kolayca optimize edebileceği bir aracın
geliştirilmesi
Ekol
Logistics – Ankara

Project 7
Depo Operasyon Verimliliğinin Arttırılması
Ayakkabı perakende sektörüne yönelik depo operasyonlarının verimliliğini arttırma
amaçlı süreç ve sistem iyileştirme çalışmaları.
Proje Hedefi:
-
Geliştirilecek yeni iş modelleri ve WMS (depo yönetim sistemi) karar
algoritmaları ile kaynak ihtiyacının optimize edilmesi.
Mevcut depo operasyonu içerisindeki verimsizliklerin, değer yaratmayan
süreçlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması sonucunda; süreçlerin
yalınlaştırılması ve personel üretkenliklerinin arttırılması.
EnerjiSA
Energy- Ankara

Project 8
Yüksek tüketimli müşterilerin tüketim sapmalarının bölgede tüketilen enerji
sapmasıyla kıyaslanarak şüpheli tüketim düşüşü yaşayan müşterilere saha tespiti
yapılması
-
Belli bir tüketimin üzerinde olan yüksek tüketimli müşterilerin belirlenmesi
Bu müşterilerin geçmişe dönük tüketimlerinden de yola çıkarak tüketim
dalgalanmasının oluşturulması
Enerji alış tüketim dalgalanmalarının oluşturulması
Bu bilgiler doğrultusunda ilgili optimizasyon modellerinin kullanılarak
analizlerinin yapılması
Analizler sonucu saha tespit siparişleri yaratılması
Saha tespit sonuçlarının analiz edilmesi
Alışkanlık algoritmalarının oluşturulması
Proje Hedefi:
Tüketim azalışı tespit edilen müşterilerin sebeplerinin analiz edilerek alınacak koruyu
önlemler için girdi sağlaması ve dağıtım şirketlerinin en önemli gelir kalemlerinden
birisi olan kayıp kaçak ile etkin mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi.
ETİ
FMCG

Project 9
Makro Lojistik Operasyonu Kaynak Yeterliliği Simülasyonu
Makro lojistikte kullanılan araç, iş gücü, şoför ve yükleme ekipmanları kaynaklarının
kullanımını müşteri satışlarının miktar ve lokasyon bazlı değişkenliği üzerinden simüle
ederek, kaynak planlamasında karar destek sistemi oluşturulması

Project 10
Shopping Toplama ve Yürüyüş Mesafesi Optimizasyonu
ETİ’ye ait bölge depolarında, depolardan beslenen sıcak ve soğuk satış arabalarına
yapılan yüklemelerde, siparişler gelmeden önce yüksek raflı palet ambarından
zeminde stoklanan shopping ambarına düzenli besleme yoluyla tam palet indiriliyor ve
siparişler geldikten sonra; picker, gezgin satıcı modeli ile, ürünlerin SKU kodu
sırasına göre dizildiği shopping alanı boyunca yürüyerek elindeki yükleme emrine
göre transpalet ile taşıdığı paletin üzerine ürünleri diziyor ve sonra yükleme için
rampaya getiriyor.
Shopping sürecinde toplama ve yürüyüş yolu optimizasyonu için koli ağırlık, çıkış
adet, koli büyüklüğü paradigmaları çerçevesinde dinamik bir ABC analizi modelinin
geliştirilmesi.
Havelsan
Defense and Information Systems –Ankara

Project 11
Sağlık Lojistik Süreçlerinde İhtiyaç Tespit Basamağının Analizi ve
Optimizasyonu
Sağlık malzemelerinin temininde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kriterlerine
uygunluğun sağlanması, gerçek ihtiyaçların ve miktarlarının doğru olarak tespit
edilmesi gerekmektedir. Büyük ölçekli sağlık kurumlarında bu alanda önemli zorluklar
yaşanmaktadır. Bu konunun incelenmesine ve optimizasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çerçevede, TSK hastanelerinde bir malzeme kataloğu vardır ve bu katalog o ana
kadar envantere giren malzemelerden oluşmaktadır. Klinikler ve birimler buradan
istedikleri malzemeleri seçerek ihtiyaç miktarlarını da belirtmek suretiyle manuel, yani
yazılı olarak istekte bulunmaktadırlar. Sonra bu istekler birleştirilmekte, önceki 1-2
yılın harcama miktarlarına bakılmakta, sonra yine manuel olarak bir karar
verilmektedir.
Proje Hedefi:
-
Kliniklerin ve birimlerin gerçeğe en yakın ihtiyaç miktarlarını
belirleyebilmelerinin ve bildirmelerinin sağlanması.
Ortaya çıkan yeni ihtiyaçların çok hızlı bir biçimde kataloğa eklenmesinin
sağlanması.
Kataloğun güncel olarak tutulabilmesinin sağlanması.
“Ne zaman sipariş verilmelidir?” sorusunun yanıtlanabilmesi.
“Ne kadar sipariş verilmelidir?” sorusunun yanıtlanabilmesi.
“Kime sipariş verilmelidir?” sorusunun yanıtlanabilmesi.
Özet olarak, Endüstri mühendisliği yaklaşımıyla gerçekleştirilecek olan proje ile TSK
hastanelerinde sağlık malzeme temin aşamalarının analizi ve optimizasyonu
sonucunda
-
İhtiyaç tespit kataloglarının hazırlanmasında dikkat
belirlenmesi
İhtiyaç tespit aşamalarının optimizasyonu,
İhtiyaç tespit süresinin %50 azaltılması amaçlanmaktadır.
edilecek
hususların
LC Waikiki
Clothing Retailer – Istanbul

Project 12
Yurt içi Mağazalarda Çalışma Saatleri, Personel sayısı ve Vardiyaların Satışa
göre Belirlenmesi
Mağaza içerisindeki müşteri talep ve beklentilerini karşılayacak ve var olan satış
potansiyelinin kaçırılmasına sebep olmayacak standartlarda çalışanın mağazada
bulundurulması, yıllık personel maliyeti bütçesinin mağazalara dengeli şekilde
dağıtımının sağlanması ve bu mağazalardaki iş gücü kullanımı üzerinden optimum
personel sayısına ve vardiyalarına karar verilmesi
MAN
Automotive- Ankara

Project 13
Otobüs Boyahane Bölümü Trafik Azaltma
-
Otobüs boyahane bölümünde otobüslerin şasi bazlı yerlerinin belirlenmesini
sağlayacak sistem geliştirilmesi
Otobüs boyahane bölümü için belirlenen yeni layout ile eski layout’un işçilik, süre,
rota vb. parametreler ışığında karşılaştırılması
Bölümdeki otobüs trafiğini minimize edecek yeni bir layout simülasyonu
MEFA Endüstri
White Appliance -Ankara

Project 14
Plastik Kaplanmış Sepet Stoklarının Enazlanması
Bulaşık makinası sepet üretimi kaynak hatları ve plastik kaplama hattı olarak iki
aşamada gerçekleşmektedir. Üst ve alt sepetleri üreten kaynak hatları farklı olup 3’er
adetten 6 hat bulunmaktadır. Üst ve alt sepetlerin kendi içlerinde de modelleri
bulunup, her hat her modeli üretememektedir. Kaplama iki farklı renkte yapılmaktadır.
Üretim ana sanayiden gelen aylık ve haftalık programa göre planlanmaktadır. Son
işlem olarak sepetler üzerine ilgili plastik parçalar montaj edilerek sevkiyata
hazırlanmaktadır. Proje ile kaynaklı ve kaplanmış stokların anlık olarak takibi, iş
emirlerinin buna göre optimize edilmesiyle ara stokların en aza indirilmesi
beklenmektedir.
Proje Hedefi:
-
Ana sanayiden gelen aylık programın bir yazılım ile üretim kısıtları dikkate
alınarak aylık üretim planına çevrilebilmesi
Kapasite kısıtlarının ortaya çıkarılması
Ara stokların 15000 adet kaynaklı ve 5000 adet kaplamalı yarı mamul olarak
sınırlandırılabilmesi
Ürün stoklarının müşteri ihtiyacının 1 tam gün önünde olacak şekilde sabitlenmesi
MUDO
Clothing, Accessories, Furniture and Home Decoration Retailer – Istanbul

Project 15
Product Allocation Planning
Mudo has a solution partner for domestic distribution. The service content consists of
the transportation among warehouse and stores. Moreover, the delivery of products to
the customers is also in the scope of the transport operations.The main driver for the
cost and revenue of Concept Business Unit is the furniture category. Moreover,
product allocation planning to the stores has an utmost importance for the success of
Concept business performance.
Project Objective:
In order to reach to an accurate allocation plan the model must consider product based
sales performances for the stores, and thereby reach to an optimized allocation strategy
and maximized revenues. The project aims for the cost minimization and revenue
maximization by deciding which store to sell furniture and scope of the product
portfolio.

Project 16
Mudo Concept Mobilya Fiyatlandırma Projesi
Mudo Concept mobilya ürünleri, marj yüzdesi ile belirlenen aralıkta, ürünlerin rekabet
analizi ve marka konumuna göre fiyatlandırılır. Matematiksel yaklaşım eksikliği
müşteri talebi ve satışlarda dalgalanmalara yol açmaktadır.
Proje Hedefi:
Bu proje, Mudo Concept mobilya ürünleri için
-
Uygulanabilir
Sürdürülebilir
Fiyatlandırma ve indirim karar destek sistemi oluşturulmasını ve kurulan matematiksel
modelin Mudo ERP’sine entegre edilmesini hedeflemektedir.
Ortadoğu Rulman Sanayi (ORS)
Machinery- Ankara

Project 17
Montaj Hatlarında E-Kanban Tasarımı ve Uygulaması
Montaj hatlarında birden fazla malzeme kullanılarak rulman montajı yapılmaktadır.
Hatların verimli bir şekilde çalışabilmeleri için bu malzemeler iç lojistik ekibi
tarafından hatlara dağıtılmaktadır. Proje kapsamında, doğru malzemenin doğru
zamanda ve miktarda dağıtımını sağlayacak e-kanban (çekme kanbanı) uygulamasının
tasarlanması ve tam otomatik montaj hatlarında (31 hat) devreye alınması
beklenmektedir.
Proje Hedefi:
Montaj hatlarında malzeme dağıtımının e-kanban yoluyla yapılarak sürecin
hatasızlaştırılması
Pegasus Hava Yolları
Airline- İstanbul

Project 18
Hava Yolu Taşımacılığı için Dayanıklı Tarife Çizelgelemesi
Uçak rötarlarına neden olan tarife sorunlarının incelenmesi, bu rötarları azaltmak
amacıyla matematiksel modeller yardımıyla çizelgelemenin eniyilemesini ve
otomasyonunu sağlamak.
Proje Hedefi:
Şirketimizin uçuş ağı yapısına uygun olarak bağlantı sürelerini ve teknik bakım
sürelerini göz önünde bulundurarak gecikmeleri azaltacak en iyi tarifeyi çıktı olarak
veren bir model geliştirilmesini hedefliyoruz. Daha sonra bu modelin çalışma
prensibini temel alan, sezgisel metotlara dayanan ve kullanımı kolay bir yazılım
geliştirilmesiyle şu anda manuel yürütülen tarife hazırlama sürecinin otomasyonunu
sağlamayı bekliyoruz.
Renault
Automative – Bursa

Project 19
Tasarım Değişiklikleri Devreye Alma Süreçlerinin Program Yardımıyla Takibi
Ürün tanım veya tasarım değişikliklerini devreye alma süreçlerinin gözden geçirilerek,
bu süreçlerin enformatik olarak kontrol altına alınması ve tasarım değişikliklerinin
tarihçesinin oluşturulup gerektiğinde geriye dönük inceleme yapılabilmesi projenin
içeriğini oluşturmaktadır.
Mevcut devreye alma sürecini bozmadan, süreci daha işlevsel ve çeşitli aşamalardaki
işlemleri de içinde barındıracak bir program yazılması öngörülmektedir.
Proje Hedefi:
Tasarım değişikliği devreye alma süreçlerinin her aşamada takip edilmesini ve yapılan
işlerin kayıt altına alınabilmesini sağlayacak, çalışanların da kullanabileceği bir
devreye alma programının yazılarak hayata geçirilmesi.
Tepe Home
Furniture and Home Decoration Retailer – Ankara

Project 20
Tepe Home Ürünleri Talep Tahmini
Stok maliyetlerinin düşürülmesi ve sipariş planlama sisteminin talep tahmin
yöntemleri ile iyileştirilmesi.

Project 21
Mağaza İçi Teşhir Yerleşimi Karar Destek Sistemi
Tepe Home mağazaları teşhir yerleşimi için gerekli, karar destek sisteminin önemi,
stok maliyetlerinin artması ile ihtiyaç duyulmaktadır. Tepe Home; ithal ve yerli
mobilya ve aksesuar satmaktadır. Bu ürün gruplarının teşhir yönetimi için mutlak
destek sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.
Unilever
FMCG- Istanbul

Project 22
Baseline Forecasting in Local Modern Trade
A retailer has its base consumer sales, which can be achieved without any additional
in-store benefits to consumers. On the other hand, promotional sales activities provide
consumers with advantageous purchase opportunities; whereas creating value or
additional turnover to suppliers and/or retailers. A supplier can gain market share,
brand equity and customer loyalty by these activities.
In demand forecasting, it is crucial to set baseline sales apart from promotional moves.
Thus, activity periods/plans can be analyzed separately from baseline sales quantities
of a retailer.
In FMCG, as a very dynamic and competitive sector, lots of promotions exist at any
time. This can be implemented via “Buy 1 Get One Free”, “Spend x TL – get a
Product Free”, “y% Discount for Club Card Members” etc.
Especially in Modern Trade retailers, it is a challenge cleaning up historical sales data
and forecasting baseline sales.
Project Objectives:
- To analyze data and strategies of Local Modern Trade customers (Makro Market,
Kiler, Cagdas, etc.) in order to extract base purchasing behaviors.
- A reliable short & mid-term demand forecasting model for baseline sales.
Yunus Market
Retailer – Ankara

Project 23
Personel Maliyetleri
-
İş temposunun düşük olduğu saatlerde tam kadro çalışan mağazaların iş
temposunun yüksek olduğu saatlerde çalıştırmak
Personel mesai ücretlendirmelerinin verimliliği
İşin düşük olduğu saatlerde personelin maliyet yükünün azaltılması
Proje Hedefi:
-
Personel maliyetlerinin düşmesi
Personel maliyetlerinin düşürmeden verimliliğini arttırmak, müşteri memnuniyeti
sağlamak
İş yoğunluğuna göre eleman saatlerini düzenleyebilmek
Mevcut vardiyaların verimliliğini arttırmak
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content