close

Enter

Log in using OpenID

D.Ü. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

embedDownload
D.Ü. ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 1.ÖĞRETİM 1.sınıf
GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Dersi Genel Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı
1. Hangisi toprak oluşumunu sağlayan ana faktörlerden
değildir?
A) İklim B) Topoğrafya C) Organizma
D) Ana materyal E) Tektonizma
2.
-Sıcak-kurak alanlarda gerçekleşir
-Kalsiyum karbonatın A Horizonundan
horizonunda birikir
-Tahıl tarımına elverişlidir
8. Atoller mercanların denizlerde meydana getirdikleri
birikim şekilleridir. Bunlar deniz ortasında daireler şeklinde,
bazen deniz ortasında büyük yığınlar halinde adalar halindedir.
9. Yansıma ile, Güneş ışınlarının atmosfere geri dönmesi
olayına albedo denir
taşınarak
B
Yukarıdaki ifadeler hangi pedojenez (toprak oluşum) türünü açıklar
A) Kalsifikasyon
B) Lateritleşme
C) Podzollaşma
D) Gleyleşme
E) Tuzlaşma
3. Don riski olan günlerde bazı bölgelerde çiftçilerin tarımsal ürünleri don olayından korumak için
ilkbaharda bahçelerde saman vb şeyler yakmasının sebebi
nedir?
A) Havayı ısıtmak
B) Bitkilerin ısınmasını sağlamak
C) Alçak basınç alanı oluşturmak
D) Yüksek basınç alanı oluşturmak
E) Yer yansımasını engellemek
4. Şekildeki hava koşullarında hangi
yağış gerçekleşir
10. Sıcaklık terselmesi durumunda sıcaklık yerden yükseldikçe azalmayıp tersin artar. Diyarbakır kenti doğusunda
bu olay sonucu vadi sisleri oluşur.
11. Cumulonimbus Dağ ve kuleler biçiminde, dikine uzanışa sahip, yoğun ve koyu bulutlara verine addır. Bu bulutlarla birlikte sağanak yağışlar, şimşek, gök gürültüsü ve
dolu meydana gelir.
12. Genç karasal yığışımların (alüvyon) oluşturduğu,
zonlanma gelişmemiş olan topraklar azonal toprakları
oluşturur (alüvyon birikintileri, kumlar, morenler).
13. Bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin hepsine Flora,
herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer
ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna ise vejetasyon denir
14. Jeolojik Dönemler boyunca meydana gelen büyük
çaplı iklim değişmeleri çeşitli iklimlerin etki alanlarını büyük
ölçüde değiştirerek bitki türlerinin dağılışı üzerinde etkili
olmuştur.
Bu nedenle çeşitli bitki türleri günümüzde kendi yaşam
alanlarının dışında varlıklarını sürdürmektedir. Bunlara
kalıntı (relikt) bitkiler denir
1 C0
A) Dolu
B) Yağmur
C) Kar
D) Sulusepken kar
E) Kırağı
-5 C0
.
15. Şekildeki haritada yayılış alanları verilen orman formasyonu hangisidir?
2 C0
4 C0
Aşağıdaki cümlelerde ifade ve bilgi yanlışlıklarını düzeltiniz.
5. Atmosfer direk güneşten gelen ışınlarla ısınmaktadır.
Atmosfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır.
6. Diyarbakır’da temmuz ayında hava ısısı zaman zaman
0
gölgede 46 C yi bulur
Ladin
16. Şekilde hangi olaylar sözkonusudur?
Hava sıcaklığı
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
7. Fiyord vadi buzullarının hakim olduğu kıyı gerisindeki
dağlık alanda gelişmiş tekne vadilerin buzulun ortadan
kalkmasından sonra deniz istilasına uğramasıyla meydana
gelen şekillerdir.
1- Orografik Yağış
2- Föhn olayı
17. Aşağıda verilmiş yerşekli hangi iklim bölgelerinde
oluşur.
20. Başlıca maki türlerine örnek veriniz.
Zeytin, sandal, kocayemiş, defne, kermes meşesi,mersin,yabani zeytin, zakkum, sandal, menengiç, karaçalı, sakız, keçiboynuzu, akçakesme, süpürge çalısı, pırnal
meşesi, erguvan,katran ardıcı, tesbih.
sorular 5’er puandır.
Kurak ve Yarıkurak bölgeler
18 . Gelişmiş bir toprak profilinde hangi zonlar görülür? Çiziniz
19. Dünya kendi ekseninde dönmeseydi büyük rüzgar sistemlerinin nasıl esmesi beklenirdi? Bir şekille gösteriniz?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 857 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content