close

Enter

Log in using OpenID

77515

embedDownload
T.C. OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/504 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, nitel iği , kı ymeti, adedi , önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, 104 Ada No, 10 Parsel No, TÜYSÜZ KÖYÜ
Mahalle/Mevkii, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 1994 yılında kurulmuş olup
421 hektar alan içerisinde 116 adet parsel olarak faaliyet göstermektedir. Söz
konusu taşınmaza Osmaniye Adana Devlet Karayolundan, Toprakkale civarındaki
Tüysüz köyü yol sapağından direk istikamette, 6 km hareketle ulaşılmakta veya
Osmaniye İskenderun otoban yolundan organize sanayi bölgesi içerisindeki
turnikelerden çıkış yapılarakta ulaşılabilmektedir. Parsel içerisinde 1 adet üretim
tesisi, 1 adet depo ve bahçesinde su deposu, trafo binası, 2 adet kamelya, oyun
parkı, atık depolama birimi, bekçi kulübesi mevcuttur.
Fabrika Binası;
Betonarme olarak imal edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapı iki
bölümden meydana gelmiş olup yüksek tavanlı silo bölümü ve üretim tesisi
mevcuttur. İmalathane bölümünün 336 m2 alanının taban kaplaması seramik
kaplama olup geri kalan kısmı grobetondur. Yapı 4 sınıf A grubu yapı olup 2014 yılı
yapı yaklaşık birim maliyeti 700 TL/m2’dir. Yapının arka bölümünde betonarme
olarak imal edilmiş 9 adet silo bacası mevcuttur. Yapının ön ve arka bölümünde
600 m2’lik alana sahip çelik sundurma mevcuttur. Yapı yaklaşık 10-15 yaşlarında
olup yapı yıpranması %15'dir. Depo ve silo bölümünün alanı 260 m2 olup, fabrika
binasının alanı 1.068 m2’dir. Üretim tesisi ve silo yapısının toplam alanı 1328 m2'dir.
Çelik sundurma yapı 1 sınıf b grubu yapı olup 2014 yılı yapı yaklaşık birim maliyeti
160 TL/m2'dir.
Yapı Bedeli
Fabrika Binası ve Silo: 1328,00 m2x700,00 TL/m2 x(1-0,15)= 790.160,00 TL
Sundurma: 600,00 m2x 160,00 TL/m2 x (1 -0,15)
= + 81.600,00 TL
871.760,00 TL
- 2 katlı betonarme yapıdır. Zemin katta 2 adet ofis mevcut olup taban kaplaması
laminant parke, boyalı ve sıvalıdır, 2 adet ofis PVC ile bölünerek oluşturulmuştur.
- 1 katta 1 adet müdür odası, mescit, laboratuvar, 2 oda, mutfak ve WC
bulunmaktadır.
- Zemin katta taban kaplaması seramik, boyalı sıvalı pencereleri PVC yan
cepheden girişli mutfak, soyunma odası ve WC bulunmaktadır.
- Yapı oturum alanı 236,00 m2 olup toplam inşaat alanı 472,00 m2’dir.
- Yapı 3 sınıf A grubu yapı olup 2014 yılı yapı yaklaşık birim maliyeti 550,00
TL/m2'dir.
- Yapı yaklaşık olarak 10-15 yaşlarında olup yapı yıpranması %15'dir.
Yapı Bedeli: 550,00 TL/m2 x 472,00 m2 (1-0,15)= 220.660,00 TL
Depo:
- Tek katlı betonarme yapıdır. Yapı alanı 310 m2’dir. Ön cephesinde 90 m2 alana
sahip çelik sundurma mevcuttur. Çatısı çelik profil üzeri sandviç paneldir. Duvarları
1,75 m'ye kadar seramik kaplama olup üzeri sıvalı ve boyalıdır. Taban kaplaması
seramiktir.
Yapının depo olarak kullanılan kısmı 2 sınıf B grubu yapı olup 2014 yılı yapı
yaklaşık birim maliyeti 350 TL/m2 sundurmalar ise 1 sınıf B grubu yapı olup 2014
yılı yapı yaklaşık birim maliyeti 160,00 TL/m2’dir. Yapılar yaklaşık 10-15 yaşlarında
olup yapı yıpranması %15'dir.
Yapı bedeli:
Depo
: 310,00 m2 x 350 TL/m2 x(1-0,15)
= 92.225,00 m2
Sundurma: 90,00 m2 x 160,00 TL/m2x (1-0,15) =+ 12.240,00 TL
104.465,00 TL
Bahçe içerisinde bulunan yapılar:
1- 80 tonluk kantar serbest piyasada yapılan araştırmada bedelinin 30.000,00 TL
2- 38,00 m2 alanlı trafo binası ve 114 KVA jeneratör bulunmakta olup serbest
piyasada yapılan araştırmada 60.000 TL'dir.
3- 2 adet ahşap vernikli üzeri şıngıl kaplama ahşap kamelya mevcut olup serbest
piyasada yapılan araştırmada 5000 TL'dir.
4- 1 adet salıncak takımı, kula kaydırak seti, tahteravalli ve zıpzıpdan oluşan oyun
parkı mevcut olup serbest piyasada yapılan araştırma da 7500 TL'dir.
5- Etrafı kafesli tel çekilmiş üzeri sac levhalarla örtülmüş atık depolama bölümü
ile 1 adet betonarme olarak imal edilmiş boyalı, sıvalı, pencereleri PVC tek gözlü
bekçi kulübesi mevcuttur. Bu yapıların bedeli serbest piyasada yapılan araştırmada
10.000 TL'dir.
6- Su deposu: Depo olarak kullanılan bölümün ön kısmında 30,00 m2 alanlı 3,5 m
derinliğinde betonarme su deposu mevcuttur. Yapı 1 sınıf B grubu yapı olup 2014 yılı
yapı yaklaşık birim maliyeti 160,00 TL/m2, yapı yıpranması %15 'dir.
a. Yapı bedeli: 160,0 TL/m2 x 30,00 m2x (1-0,15)= 4.080,00 TL'dir
Bahçe içerisindeki yapıların bedeli:
80 tonluk kantar+trafo ve jeneratör+ kamelya+ çocuk oyunu grubu+ atık depolama
bölüm ve bekçi kulübesi+ su deposu,
30.000 TL+ 60.000,00 TL+ 5000,00 TL + 7500,00 TL+10.000,00 TL +4.080,00 TL=
116.580,00 TL
Parsel içerisindeki tüm yapıların bedeli:
Fabrika Binası+ İdari Bina + Depo+ Bahçe içerisindeki yapıların Bedeli;
871.760,00 TL+ 220.660,00 TL+ 104.465,00 TL+116.580,00 TL= 1.313.465,00 TL
Osmaniye ili Toprakkale ilçesi Tüysüz köyü Leçelik mevkii 104 ada 10 parsel
kayıtlı bulunan 14.308,14 m2'lik alanlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu Osmaniye Yem
Sanayi ve Toprak Mahsulleri San. Ve Tic. AŞ adına tam hisse olarak tapu kaydı
bulunan taşınmaz gayrimenkulün değerini etkileyen faktörlerin incelenmesi;
a- Taşınmaz gayrimenkul her türlü Belediye ve altyapı hizmetlerinden olan yol
(ulaşım), elektrik, içme su şebekesinden, atık su kanalizasyon şebekesinden,
telefon vs, den iyi bir şekilde istifade etmeleri, değerlerini olumlu etkiler
b- Taşınmaz tesviyesinin yapılmış olması, saha düzenlemesinin yapılmış olması
taşınmazın değerini olumlu etkiler
C- Taşınmazın tapulu olması taşınmazın değerinin olumlu yönde etkiler
D- Taşınmaz Osmaniye Organize Sanayi bölgesi giriş caddesi üzerinde bulunması
taşınmazın değerini olumlu yönde etkiler.
Satışa konu Osmaniye ili Toprakkale ilçesi Tüysüz köyü Leçelik mevkii 104 ada 10
parselde kayıtlı bulunan 14.308,14 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu Osmaniye
yem Sanayi ve Toprak Mahsulleri San ve Tic. AŞ adına tam hisse gayrimenkulün
satışına esas olan olumlu- olumsuz etki edici tüm nitelik ve nicelikleriyle birlikte,
ilimizde serbest piyasa koşullarında taşınmaz gayrimenkul alım/satımları da göz
önünde bulundurularak yapılan bilimsel değerlendirmeler ışığında satışa esas
olmak üzere arsa değerinin 150,00 TL/m2 edeceği bilirkişi raporu ile tespit
edilmiştir.
PARSEL BEDELİ: YAPI BEDELİ+ ARSA BEDELİ
: 1.313.465,00 + 2.146.221,00 TL= 3.459.686,00 TL
Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Büyüktüysüz Köyü Yediocak Cad. No: 12
Toprakkale/OSMANİYE
Yüzölçümü: 14.308,14 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Rapora konu taşınmaz 1/000 ölçekli imar planı paftasında "sanayi
alanı" olarak gösterilen bölge içerisinde kalmakta ve imar parseli vasfındadır.
Kıymeti: 3.459.686,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü: 05/02/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü: 02/03/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : 1. İcra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı
MERKEZ/OSMANİYE
Satış Şartları:
1- İhal e açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin
para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Organize Sanayi Kanunun 15 maddesi: (Değişik fıkra: 23/10/2008-5807
S.K./3.mad) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen
veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra
yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla,
bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi
alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan
katılımcı niteliklerine de yer verilir."
(Ek fıkra: 23/10/2008-5807 S.K./3.mad) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa
satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin
kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç
iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilerce kiraya
vermek zorundadır.
7- ORGANİZE SANAYİ KANUNUN Madde 101 - (1) OSB'lerde bu madde
kapsamında bulunan tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
1.1) Ham petrol rafinerileri,
1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla
projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Çevre ve Orman
Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin
verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne
çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt,
karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler
hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması,
gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya
araziye gömülmesine ilişkin tesisler,
b) Karma OSB'lerde;
1) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı
maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre
sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç,
alçı ve zımpara tesisleri,
4) Entegre şeker fabrikaları,
5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik
asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile
entegre gübre fabrikaları,
6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,
9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler
hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,
10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
11) Maya ve tuz üretim tesisleri,
12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri,
(2) (Değişik fıkra: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) OSB, yukarıda belirtilen
tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı
tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler
için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
8- OSB Uygula Yönetmeliğinin 109. maddesinin 5. fıkrasında da aynı hükme yer
verilmiştir.
Söz konusu düzenlemelere göre, katılımcının borcundan dolayı taşınmazın icra
yoluyla satışı halinde alıcılar tarafından bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle
ödenmesi gerekeceği tescil işleminin bu borçların ödenmesinden sonra yapılacağı
yasal zorunluluktur.
OSB'NİN KATILIMCILARINDAN OLAN ALACAKLARININ HER TÜRLÜ ALACAKTAN
(İPOTEK DAHİL) RÜÇHANLI OLMASI, TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARTILAN BORÇLU,
OSB KATILIMCISININ, OSB MÜDÜRLÜĞÜNE OLAN BORÇLARI ÖDENİNCEYE
KADAR İCRA YOLUYLA SATILSA DAHİ TESCİL İŞLEMLERİNİN YAPILAMAYACAĞI
HUSUSU
9- Madde 4 - 4562 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu
kaydına "taşınmazın icra yol uyla satışı dahi l üçüncü kişilere devrinde OS B'den
uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının
vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır."
10- OSB Uygulama Yönetmeliğinin 106. Maddesinin son fırkasında da aynı hükme
yer verilmiştir.
Organize sanayi Bölgeleri kurulurken düzenlenen düzenlenen Kuruluş Protokolü
OSB'nin kuruluş amacını ve bünyesinde yer alabilecek sanayicilerin niteliklerini
belirtmektedir. BU BAKIMDAN KURULUŞ PROTOKOLÜNDE OSB ÜYESİ
OLACAKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMAYAN ALICILARIN, SATIŞ
İHALESİNE İŞTİRAK ETMELERİ MÜMKÜN OLMAYACAĞINDAN, SATIŞ İLAN VE
ŞARTNAMESİNDE İHALEYE İŞTİRAK EDECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ
ALICILARIN, OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞINA
MÜRACAATLA ALACAKLARI UYGUNLUK BELGESİNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
İBRAZ ETMELERİ GEREKTİĞİ,
10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/504 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/11/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 77515- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
740 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content