close

Enter

Log in using OpenID

Chapman NKS - Sumikrobiyolojisi.org

embedDownload
Chapman NKS/ NPS (Sartorius 14074)
Chapman tarafından modifiye edilmiş ve "Mannitol-sodium chloride-phenol red" adı ile de
bilinen bu besiyeri, patojen stafilokokları izole etmek ve tanımlamak için kullanılır.
USP ve APHA tarafından tavsiye edilmektedir.
0.45 μm; beyaz zemin üzerinde yeşil çizgiler ile karelendirilmiş membran filtre (Sartorius
13906) ile kullanılır.
Staphylococcus hakkında bilgi almak için burayı tıklayın.
Bileşimi
D-Mannitol, Meat Extract, Peptone, Sodium chloride, Phenol red. (Formül, literatürde yaygın
şekilde tanımlanan bileşenlere göre verilmiştir.)
Uygulama
Su mikrobiyolojisi laboratuvar kurallarına uyulmalıdır. Standart membran filtrasyon tekniği
kullanılır. Koloni gelişmesi olmuş Petri kutularının imhası sırasında gereken önlemler
alınmalıdır.
İnkübasyon
36±2 oC; 72 saate kadar. (İnkübasyon parametreleri Sartorius tarafından önerilmektedir. Bu
parametreler, örnek çeşidine göre farklı referans standartlara ya da kullanıcı gereksinmelerine
göre değişebilir.)
Değerlendirme ve Tipik Sonuçlar
Staphylococcus aureus, sarı bir bölge ile çevrelenmiş altın sarısı ile turuncu arası (mannitol
pozitif), Staphylococcus epidermidis ise beyazımsı koloniler oluşturur.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp. Karışık Kültür
1
Depolama:
Steril, kullanıma hazır, dehidre besiyeridir. Kuru bir yerde 18 ay depolanabilir.
Test Suşları
Enterococcus faecalis ATCC 29212, DSM 2570
Escherichia coli ATCC 8739, DSM 1576
Proteus mirabilis ATCC 14153, DSM 788
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228,DSM 1798
Staphylococcus aureus ATCC 6538P, DSM 346
Referanslar
APHA (Gıda), AOAC (Analitik), DGHM (Hijyen kontrolü), FDA, HMSO (İngiltere İçme
Suyu), USP, ISO 7704 (0.45µm Membran), Ulusal Yönergeler
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content