close

Enter

Log in using OpenID

atölye çalışması - Fizyoloji 2014

embedDownload
ATÖLYE ÇALIŞMASI:
DEĞİŞEN KOŞULLARDA FİZYOLOJİDE ÖĞRENCİ UYGULAMALARI
Melike Şahiner, Çiğdem Altınsaat, Hüda Diken, Sibel Dinçer, Ayşen Erdem, Hasan Serdar Gergerlioğlu, Mustafa Gül, İlgi Şemin, Kubilay Uzuner, Berrak Ç. Yeğen
TFBD Bilim Kurulu Fizyoloji Eğitimi Çalışma Grubu
ÖZET
Hızla çoğalan bilgi, teknolojik gelişmeler ve bunların tıbbi uygulamalardaki artışı, toplumun sağlığa bakışı ve hastaların
değişen ihtiyaçları gibi gerekçelerle tıp eğitiminde geçen yüzyılda başlayan değişim son yirmi yılda daha da hızlanmıştır. Tıp
fakülteleri bu değişime ayak uydurmak için programlarını yenilemekte, eğitim stratejilerini yeniden gözden geçirmektedirler.
On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren tıp eğitiminde yer alan uygulamalı Fizyoloji derslerinde de etkisini gösteren
değişimler ve teknolojik gelişmeler hayvan kullanımının yerini almaya başlamış, simülasyonlar, web tabanlı uygulama
programları ve animasyonlar pek çok fizyolojik mekanizmanın öğrenciye aktarılmasında birincil rol oynamaya başlamıştır.
Biyomedikal bilgiyi destekleme konusunda daha ekonomik oluşları, standart ve uzun süreli kullanılabilir olmaları ve
tekrarlara uygun özellikleri ile web tabanlı yeni teknolojiler tercih edilir hale gelmiştir .
Değişen ve gelişen koşullarda Türkiye’deki tıp fakültelerinde yapılmakta olan fizyoloji uygulamalarının bir haritasını
çıkarmak ve bu haritadan yola çıkarak konuyu tartışmaya açmak amacı ile planlanan bu çalışmada, bir anket hazırlanmış ve
kuruluş yılı gözetilerek belirlenen tıp fakültelerinin fizyoloji anabilim dallarının (n=30) bu anketi yanıtlaması istenmiştir.
Anketi yanıtlayan anabilim dallarında 41 ana başlıkta sınıflanabilen uygulamalar yapıldığı görüldü. Yıl içinde yapılan
toplam uygulamaların ortalama 31 saat olduğu; her bir uygulamanın süresinin 2-4 saat arasında değiştiği ve öğrenci sayısına
bağlı olarak 2-8 kez tekrarlanabildiği gözlendi.
Uygulama Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Fizyoloji laboratuarında ölçü-gözlem araçları, parametreler ve
Sindirim sistemi
Nişastanın Sindirimi
Deney hayvanlarında mide ve safra asit salgısının gözlenmesi
Hücre Fizyolojisi
Elodea bitkisi ile yapılan sıvı tonisitesi değişiklikleri uygulaması
Vücud sıcaklığı ölçümü,Vücut kompozisyonu ölçümü, Bazal
metabolizma hızı ölçümü ve etkili faktörler,
ASİT-BAZ DENGESİ UYGULAMASI
RENAL SİSTEM FİZYOLOJİ UYGULAMALARI
Solunum Hacim ve Kapasiteleri -solunum fonksiyon testleri
Solunum sistemi fizyolojisi
Soluk havasında nitrik oksit ve karbondioksit tayini
Vitalograf ile dinamik solunum testleri
Aerobik Egzersiz
Periferik yayma-formül lökosit-lökosit sayımı
Hemoglobin, Hematokrit tayini
Sedimentasyon
Eritrosit sayımı
Trombosit sayımı
Pıhtılaşma ve kanama zamanı
Kan alma,
Kan Grupları
Kan Fizyolojisi
Osmolarite, osmoz
Osmotik frajilite-hemoliz
Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtım ve kullanımı
Dolaşım sistemi
EKG
TA ölçümü
Kalp sesleri-nabız
Kurbağa Kalbinde dolaşımın incelenmesi
Egzersizde kalp fonksiyonları
İzole sıçan kalbinde çeşitli ajanların ve iyonların etkisinin incelenmesi
Düz kas
çizgili kas, sinir kas kavşağı-aksiyon potansiyeli
Duyu Fizyolojisi (görme, işitme, dokunma)
Refleks
Deserebre kurbağa ve spinal şok deneyi
EEG
EMG
Sinir ve duyu fizyolojisi
Kranial sinir muayenesi
Öğrenme modeleleri
Deney Hayvanında Demo
IM enjeksiypn tekniği
İnteraktif Fizyoloji Laboratuar uygulaması
Uygulamaların
başlık lara göre
sayısı
Genel
1
1
2
1
2
1
1
4
6
8
GİS
Hücre
Metabolizma
Renal
Solunum
Egzersiz
Hematoloji
Dolaşım
Sinir-Kas
Diğer
T OP LA M
Uygulamalarda Kullanılan
Bilgisayar Sistemleri *
Adı
Sayısı
Biopac sistemi
58
Power lab sistemi
4
Diğer
25
Uygulamaların
sistemlere
göre toplam
sayısı
Uygulamanın
dahil olduğu
sistem
Uygulamada Kullanılan
Deney Hayvanı**
Türü
Sayısı
Kurbağa
348
Sıçan
55
Kobay
4
Fare
2
Tavşan
2
2
5
17
3
1
1
3
20
18
15
13
3
14
5
15
5
3
12
1
3
19
17
15
8
1
1
6
21
38
24
10
16
7
6
1
1
1
1
1
367
3
5
22
3
124
Uygulamalar için %42 oranında Fizyoloji laboratuvarları, %48
oranında multidisipliner, %5 klinik beceri ve %5 multimedya
laboratuvarları kullanılmaktadır.
Uygulamaların % 14’ünde amaç teorik bilgiyi desteklemek,
% 21’inde beceri kazandırmak, % 65 uygulama ise her iki
amaca hizmet ediyor.
64
130
3
Giriş bölümünde bu ankete ait verilerin detaylarının sunulacağı atölye çalışmasında, seçilmiş birkaç uygulama
önceden belirlenmiş tartışma soruları ile irdelenecektir.
Bu atölye çalışmasının sonunda, katılımcılar daha etkin ve öğrenci için daha verimli uygulamalar geliştirmek
konusunda yeni yaklaşımlar kazanacaklardır.
Tartışmalarda ortaya konan görüşler rapor haline getirilerek paylaşılacaktır.
3 EYLÜL ÇARŞAMBA SAAT. 16:00-17:15 ARASI
FİZYOLOJİ ÖĞRENCİ UYGULAMALARINA KATKI VEREN HER AKADEMİK SEVİYEDEN TÜM EĞİTİCİLERİ
MEVCUT ÖĞRENCİ UYGULAMALARINI VE GELİŞTİRME ÖNERİLERİNİ TARTIŞMAK AMACI İLE
BU ATÖLYE ÇALIŞMASINA KATILMAYA DAVET EDİYORUZ!
Katılım 60 kişi ile sınırlıdır. Kongre kayıt masasına başvurunuz.
!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
760 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content