close

Enter

Log in using OpenID

25.04.2014 Tarihinde Okunacak Olan Hutbe

embedDownload
İLİ: NİĞDE
TARİH: 25.04.2014
‫ﱢﻚ ﻓَﺎ ْرﻏَﺐ‬
َ ‫َﺐ َوإِﻟَﻰ َرﺑ‬
ْ ‫ْﺖ ﻓَﺎﻧﺼ‬
َ ‫ﻓَِﺈذَا ﻓَـ َﺮﻏ‬
‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ‬
َ ‫ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ‬
ُ ‫َﺎل َرﺳ‬
َ‫ﻗ‬
‫ﱠﻮاﺑُﻮن‬
‫ُﻛ ﱡﻞ ﺑَﻨِﻰ آ َد َم َﺧﻄﱠﺎءٌ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮ اﻟْ َﺨﻄﱠﺎﺋِﻴ َﻦ اﻟﺘـ ﱠ‬
KANDİLLERİN SOSYAL HAYATIMIZDAKİ
ETKİSİ VE REGAİB
Muhterem Müslümanlar!
Müminlere hidayet ve rahmet olan Kur’an-ı
Kerîm’in indirildiği Ramazan ayının yaklaştığını
müjdeleyen mübarek üç aylara yaklaşıyoruz. Üç
aylar ve içerisindeki kandiller, Müslümanların
geçmişinin muhasebesini yaparak ibadetlerini
yoğunlaştıracağı,
günahlardan
temizlenip
arınacakları, aralarında sosyal dayanışma ve
yardımlaşmanın mutluluğunu yaşayacakları önemli
günlerdir. Müminler, diğer aylara göre bu aylarda
namazlarına daha fazla dikkat etmekte, oruç
tutmaya daha çok özen göstermekte, dualarını
çoğaltmakta, tövbelerini yenilemekte ve nefis
muhasebesi yapmaktadırlar.
Muhterem Müslümanlar!
Kandillerin de içinde bulunduğu üç ayların
gelişi, yeniden derin bir tefekkürün, murakabenin
ve nefis muhasebesinin yapılması için önemli bir
fırsattır. Günahlarla kuşatılan hayatın, kirlenen
duyguların, imanın zevkine varamayan kalplerin,
fesada uğrayan zihin ve düşüncelerin üç ayların ve
kandillerin rahmet ikliminde ferahlanmaya,
mağfiret deryasında temizlenmeye ihtiyacı vardır.
Üç aylar, fertlerin ve toplumun kendine
geldiği, imanın şerefinin fark edildiği, ahlâkî
güzelliğin tadına varıldığı, fakirin, yoksulun,
yetimin ve muhtaçların yüzünün güldüğü mübarek
günlerdir.
Bizler üç aylarda Salih amellere daha çok
rağbet eder, Allah’a ve topluma karşı görevlerimizi
yeniden muhasebe ederiz. Bu günlerde kalpler, aynı
duygu etrafında birleşir. Eller aynı düşüncelerle
semaya kalkar. Gözlerden aynı hissiyatın yaşları
süzülürken, dillerden dua ve tespihler aşkla dökülür.
Bu nedenle, üç aylar içerisinde idrak ettiğimiz her
kandilden, manevi ve ahlaki meziyetlerimizi
geliştirerek, bir sonrakine hazırlanma azim ve
gayreti içinde olur ve Rabbimizin Salih amellere
teşvik eden şu yüce kelamına kulak veririz:“
Öyleyse, boş kaldın mı hemen (başka bir hayırlı)
işe koyul ve sadece Rabbine yönel.”1
Muhterem Müslümanlar!
Regaip kandili, “Üç aylar” olarak bilinen
rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan maneviyat
iklimine girdiğimizin habercisidir. Regaip, elde
edilmesi arzu edilen değerler, ihsanı bol, arzu edilen
büyük sevap anlamlarına gelir.
Recep ayının ilk Cuma gecesine “Leyle-i
Regaip” denir. Bu gece, Allah’ın rahmet ve
bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği
ve reddedilmediği mübarek bir rağbet gecedir. Zira
Peygamber Efendimiz (sav), bazı gecelerde
duaların
reddedilmeyeceğine
dair
şöyle
buyurmuştur: “Beş gece vardır ki, onlarda
yapılan dualar geri çevrilmez: Bunlar: Recebin
ilk Cuma gecesi, (yani Regaip Kandili) Şaban’ın
on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan
Bayramı gecesi, Kurban bayramı gecesi.”2
Kardeşlerim!
Kandil geceleri ile ilgili, özel bir nafile
namazı yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek
nafile namazı kılmak, kaza namazı kılmak, Kur’anı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tefekkür
etmek, bol bol Allah’ı zikrederek, tövbe ve
istiğfarda bulunmak, salât-u selam getirmek, hayır
ve hasenat yapmak, akraba ve dostları tebrik
ederek, kendimize, ailemize, bütün Müslümanlara
hayır dua etmek yararlı olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç aylar
ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, bütün
Müminlerin tövbe ederek arınmasına vesile
olmasını, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan
kavgaların ve savaşların sona erip; barış ve huzurun
tesis edilmesini yüce Mevla’dan niyaz ederim.
Hutbemi Efendimiz (sav)’in buyurduğu şu
mübarek duayı yaparak bitirmek istiyorum.
“Allah’ım bize Recep ve Şaban’ı mübarek
eyle ve bizi Ramazan ulaştır”3
1
2
3
İnşirâh, 94/7-8.
Beyhakî, Şu’abü’l-Îmân, 3/342.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259
Hazırlayan: Önder ÖZKAN/İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content