close

Enter

Log in using OpenID

ADAP Faaliyetler

embedDownload
ALPARSLAN ĠLKOKULU
ADAP EKĠM DEĞERLER EĞĠTĠMĠ FAALĠYETLERĠ
“DOSTLUK - KARDEġLĠK”
TANIM
"Dostluk" sözlükte, dost olma durumu ve dostça davranış olarak açıklanmıştır. "Kardeşlik" de
kardeş olma durumu, kardeş kadar yakın sayılma, birlik, beraberlik gibi anlamlara
gelmektedir.
"Dost" sevilen, güvenilen yakın arkadaş demektir. Böyle bir kişi ile insan, her şeyini
paylaşabilir, ona en gizli sırlarını açabilir. Bu durum, aynı zamanda dostluktur. Dost olmaya,
dostlar edinmeye her insanın ihtiyacı vardır. İnsanların kardeşliğe de ihtiyacı vardır. Kardeş
gibi birbirini seven ve kollayan insanlar, kardeşlik sayesinde yardımlaşırlar. Hayatta
birbirlerine destek olurlar. Birbirlerini cesaretlendirirler. Kardeşlik kuranların, dostluk
kuranlar gibi ortak değerleri vardır, inançları vardır, davranışları vardır. İnsan, diğer insanlarla
bir arada yaşamak zorundadır. Kuran'ı Kerim, dostluğu övmüş ve teşvik etmiştir.
PANOLARA ASILAN GÜZEL SÖZLER
Kişi dostunun yolundadır. O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.
(Hadis-i Şerif)
Sevgide güneş gibi ol.
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol.
Hataları örtmede gece gibi ol.
Tevazuda toprak gibi ol.
Öfkede ölü gibi ol.
Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. ( Mevlana )
Her yüze güleni dost sanma. ( Atasözü )
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. ( Atasözü )
TAVĠSYE EDĠLEN KĠTAPLAR
Uçurtma Avcısı
Babalar ve Oğulları
Hayatın Renkleri
Kaşağı
SEYREDĠLEN ÇĠZGĠ FĠLMLER
"Robin Hood ve Küçük John"
Leylek Kardeş Bir Dostluk Öyküsü
KISSADAN HĠSSE
Rüzgar Ve Güneş
Güneş ve Rüzgar, hangisinin daha güçlü olduğu konusunda tartışırlar. Ve rüzgar.
- "Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım "der.
- "Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun hani şu üstünde palto olan. Bahse girerim o paltoyu
üstünden senden çok daha çabuk sokup alabilirim."
Bu denemeye razı olan güneş bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgar bir fırtına gücüyle
esmeye başlar. Ancak rüzgar şiddetini ne kadar artırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar
sarınır. Sonunda rüzgar pes edip durulur ve güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama
sıcacık gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzünde bir hoşnutluk ifadesi belirir. Ve
paltosunu çıkarır.
İddiayı kazanan güneş, rüzgara;
"Dostluk ve Naziklik her zaman haşinlik ve zorbalıktan daha güçlüdür..." der.
SINIF ĠÇĠ ETKĠNLĠK
Dostluk ve Kardeşlik konulu resim çalışması yapıldı.
VELĠ BĠLGĠLENDĠRME
Sevgili Anne ve Babalar,
Bu ay içerisinde okulumuzda “DOSTLUK” değeri işlenecektir.
Nasrettin Hoca bir Cuma günü camide cemaate namaz kıldırmak üzere ezan
okunsun diye bekliyormuş. Bir adam gelmiş. "Hocam" demiş! "Eşeğimi yitirdim..." Hoca da
adama; "Şu namazı kıldıralım, senin eşeğin çaresine bakarız" demiş. Hoca namazı kıldırmış,
vaazını vermiş ve cemaate dönmüş: "İçinizde hiçbir dostuyla bir bardak çay içip saatlerce
konuşmamış, dostuyla sekiz saatlik yürüyüşe çıkıp hiç konuşmadığı halde sıkılmadan
yürüyüşünü tamamlamamış ve komşunun kızına kem gözle baktı diye dost bildiği arkadaşını
arkadaşlıktan silmiş biri var mı?" diye sormuş. Arka sıralarda saf tutmus, sümsük tipli biri
parmağını kaldırıp,"Ben varım Hocam." demiş. Hoca eşeğini yitiren adama dönmüş, "Al bu
adamı git, bundan büyük eşek olur mu? Yitirdiğin eşeğin yerine kullanırsın" demiş.
Ünlü düşünür Sokrates'e öğrencileri sormuş: Dostluk nedir? Sokrates de onlara şu
yanıtı vermiş; "Çocukluğumdan beri arzuladığım bir Ģey vardır. Kimi insan atları olsun
ister. Kimi insan köpekleri. Kimisi altını, kimisi de Ģanı, Ģerefi; bense bir dostum olsun
isterim..."
Peki nedir dostluk? Jean Jacgues Rousseau dostluğu, “Dost onunla birlikteyken
olduğun gibi görünebileceğin, ruhun tüm gizliliklerini ona anlatabileceğin birisidir.
Onunla birlikteyken kendini korumana gerek yok” diye tanımlar.
Dostluk duygusunun zamanla yok olmaya başladığı günümüzde bizler ve tabii ki
çocuklarımız gittikçe yalnızlaşıyor. Sosyal bir varlık olan insanın yalnızlaşması ise birçok
psikolojik sorunun temel kaynağını oluşturuyor.
Hayatta mutlu olan çocuklar yetiştirmenin, yalnız kaldığında dertleşeceği bir kişi
bulmanın yolu onda dostluk duygusunun oluşmasını sağlamaktır.
Anne ve baba olarak bizler bu konuda Ģu hususlara dikkat etmeliyiz:
Evinize zaman zaman misafirler davet ederek çocuğunuzun sizi gözlemlemesini
sağlayın.
Çocuğunuzun sevdiği arkadaşlarını evinize davet ederek birbirlerini tanımalarına
ve daha fazla zaman geçirmelerini sağlayınız.
Davranışları sizin tarafınızdan da kabul görülen arkadaşlarını ona övün. Olumsuz
arkadaşlarını ise kötülemeyin.
Çocuğunuzun arkadaşlarını küçük görmeyin. Çünkü o arkadaşlarını kendisi
seçmiştir. Sizin bu davranışınızı çocuğunuz kendi benliğine yapılan bir etki olarak görebilir.
Dostluk konusunda onunla konuşun zaman zaman hayatınızdan örnekler verin.
Arkadaşları ile yaşayacağı bazı sorunlarda çözümü kendisinin bulması yönünde
yönlendirin. Sorunları abartıp çözümü siz bulmayın.
Çocuğunuzun verdiği sözleri tutması ve randevularına zamanında gitmesi yönünde
teşvik edin. Sizde bu kurala uyarak ona örnek olun.
Çocuklarınızı dinleyin. Dinlenen çocuklar arkadaşlarını da dinleyecektir. Buda
dostluk duygusunun pekişmesini sağlayacaktır.
Gerçek dost kimdir? Dostlar birbirine nasıl davranır? gibi konularda onunla
konuşun, kitaplar ve şiirler okuyun.
Arkadaşlarının özel günlerini hatırlamaları ve o günlerde hediye alması yönünde
onu teşvik edin.
Hasta arkadaşlarını ziyaret etmesi, bu konuda öncülük etmesi için cesaretlendirin.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content