close

Enter

Log in using OpenID

"29. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresine" ne katılım

embedDownload
29. ULUSLARARASI BAHÇE
BİTKİLERİ KONGRESİ
17-22 AĞUSTOS 2014
BRİSBANE-AVUSTRALYA
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Sunu Planı
• Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği
• Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
• Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi ve Önemi
• 30. Bahçe Bitkileri Kongresi, Ülkesel Katılım ve Elde
Edilen Kazanımlar
• 2018 İçin Yapılan Hazırlıklar
2
ULUSLAR ARASI BAHÇE
BİTKİLERİ DERNEĞİ (ISHS)
Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS)
 1859 yılında kurulmuştur
 7500 üyesi mevcuttur
20-30 sempozyum/yıl
 2500-4000 kişi katılımlı uluslararası
Bahçe Bitkileri Kongresi (International
Horticultural Congress-IHC)/4 yıl
4
Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS)
İletişim Bilgileri
Posta adresi
ISHS Secretariat
PO Box 500
3001 Leuven 1
Belgium
Ofis Adresi
ISHS Secretariat
Corbeekhoeve
Pastoriestraat 2
3360 Korbeek-Lo
Belgium
Telefon: +32 16229427
Faks: +32 16229450
www.ishs.org
5
Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongreleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1864 Brüksel – Belçika
1865 Amsterdam – Hollanda
1883 Ghent – Belçika
1885 Paris – Fransa
1889 Paris – Fransa
1893 Chicago, IL – ABD
1900 Paris – Fransa
1905 Paris – Fransa
1910 Brüksel – Belçika
1913 Ghent – Belçika
1923 Amsterdam – Hollanda
1927 Viyana – Avusturya
1930 Londra – İngiltere
1932 Paris – Fransa
1935 Roma – talya
1938 Berlin – Almanya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1952 Londra – İngiltere 14 yıl sonra
1955 The Hague – Hollanda
1958 Nice – Fransa Sonrası 4 yılda 1
1962 Brüksel – Belçika
1966 College Park, MD – ABD
1970 Tel-Aviv I – srail
1974 Versay – Polonya
1978 Sydney – Avustralya
1982 Hamburg – Almanya
1986 Davis, CA – ABD
1990 Floransa – İtalya
1994 Kyoto – Japonya
1998 Brüksel – Belçika
2002 Toronto – Kanada Türkiye I. Aday
2006 Seul – Kore Türkiye II. Aday
2010 Lisbon – Portekiz Türkiye III. Aday ve ES
2014 Brisbane – Avustralya
2018 Istanbul – Türkiye 30. IHSC, 12-16 Ağus.
2022 Angers – Fransa
6
ULUSAL
BAHÇE BİTKİLERİ DERNEĞİ
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

1992 yılında Bornova-İzmir’de kurulmuştur
 Asil ve onursal 2 tip üyesi mevcuttur
 2 yılda bir Mayıs Ayında GK yapar
 422 aktif üyesi mevcuttur (Toplam üye sayısı:607)
Özel
Diğer
1%
resmi
kurum
1%
Bakanlık
32%
Emekli
10%
Üniversite
56%
8
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
FAALİYET ALANLARI
 Bilimsel araştırmalar yapmak
 Yayınlar hazırlamak
 Bahçe bitkileri özel sektör, üniversite
Bakanlık arası işbirliği yapmak
Bahçe bitkileri alanında ulusal ve
uluslararası düzeyde faaliyetler yürütmek
Ülkemizi bu alanda temsil etmek
9
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
• Ülkemizde, T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İşbirliği ile Ulusal
Bahçe Bitkileri Kongresi’nin vd.
toplantıların belli aralıklarla düzenlenmesi
• Türkiye’nin Uluslararası Bahçe Derneği
(ISHS)’nde temsil edilmesi
• Ülkemizde Uluslararası Bahçe Bitkileri
Kongresi (IHC)’nin düzenlenmesi
10
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği
TÜRKİYE BAHÇE BİTKİLERİ KONGRELERİ
No
Düzenleyen
Yıl
1
Ege Üniversitesi
1992
2
Çukurova Üniversitesi
1995
3
Ankara Üniversitesi
1999
4
Akdeniz Üniversitesi
2003
5
Atatürk Üniversitesi
2007
6
Harran Üniversitesi
2011
7
18 Mart Çanakkale Üniversitesi
(1915 Çanakkale Savaşı anısına Avustralya ile
İşbirliği yapılacaktır)
2015
11
Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği Faaliyet Alanları
ISHS’nin ülke temsilciliklerinden oluşan (konsey) yapısı
içinde, 1998 yılından bu yana Türkiye’yi temsil etmektedir
Ülke üyeliği aidatı: 240 EURO/yıl
ISHS çatısı altında, her yıl ~40 bilimsel toplantı
düzenlenmektedir.
Bu
sempozyumların
ülkemizde
düzenlenebilmesi için ülke olarak ISHS konseyinde temsil
edilme şartı vardır.
Ülkemizde yılda 1-3 ISHS sempozyumu düzenlenmektedir.
12
ULUSLARARASI BAHÇE
BİTKİLERİ KONGRESİNİN
ÖNEMİ
BU KONGRE ARAŞTIRMACILARIMIZ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR!
ISHS farklı kıtalardaki Bakanlık, üniversite ve özel sektörden araştırma
yapan 7500 üyeye sahip çatı kuruluştur
Bahçe Bitkileri Kongreleri araştırmacılarımızın
Kendi konusunda dünyadaki meslektaşları ile bir araya gelerek iletişim kurup
işbirliği yapabilecekleri
Konularında oluşturulmuş networklara dahil olabilecekleri
Üretim teknolojilerindeki gelişmeleri izleyebilecekleri
Ülkemizdeki gelişmeleri sergileyebilecekleri
Halihazırda yapılmakta olan araştırmaları ve sektörü gözlemleyebilecekleri
en önemli paylaşım ortamı olacaktır.
KONGRE’nin Ülkemize sağlayacakları........
BU KONGRE TÜRKİYE’nin TARIM ve BAHÇE BİTKİLERİ
POTANSİYELİNİ DÜNYAYA GÖSTERECEKTİR!
Türkiye bir bahçe bitkileri cennetidir.
Toplam tarım alanı 238 milyon da’dır
40.4 milyon da (%16,9) bahçe bitkileri üretimine ayrılmıştır
2013 yılında sebze üretim miktarı 28.4 milyon ton
Meyve üretim miktarı 18 milyon ton
Sertifikalandırılan asma ve meyve fidanı ile çilek fidesi miktarı 114 280 414
adet’tir
Bu kongre dünyada pek çok ülkenin ve araştırıcının bilmediği bu
potansiyeli ortaya koyma fırsatı yaratacaktır
İLAVETEN
BU KONGRE GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKEDE KURUMLAR ARASI
İŞBİRLİĞİNİ GÖSTERECEKTİR!
Kongre, Bahçe Bitkileri Derneği ve
Bakanlığının yanı sıra;
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
• Ticaret Odaları
• İhracatçı Birlikleri
• Üniversiteler
• Belediyeler
• Vakıflar
• Özel firmalar gibi kamu ve özel sektör birimlerinin birlikte çalıştığı bir
organizasyon olacaktır.
Bilimsel Sunumlar ve Çıktıları
•
•
•
•
•
•
•
4000 adet özet başvurusu
2750 sunu
1400 adet sözlü
1350 adet elektronik poster
8 büyük genel sunum
156 çağrılı bildiri
23 çalıştayda 55 bildiri
17
Katılımcı Profili
•
•
•
•
3417 Toplam katılımcı
106 farklı ülke
41 Birbirinden farklı bilimsel sempozyum
28 Toplantı salonu
18
Türkiye’den Katılım (T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
ADI
SOYADI
KURUMU
SUNU TİPİ
Doç. Dr
Masum
BURAK
TAGEM Genel Müdürü
Dr. Nejdet
KAPLAN
TAGEM
Üst Komite,
Expo 2016
Üst Komite
Doç. Dr. Şahin ANIL
TAGEM
Üst Komite
Özgür
ÇALHAN
Meyvecilik Araştırma İstasyonu-Eğirdir/ISPARTA
ORAL
Saadet
TUĞRUL AY
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA
ORAL
Mustafa
Kemal
Dr. Fadime
SOYLU
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AE-YALOVA
ORAL
ATEŞ
Bağcılık Araştırma İstasyonu- MANİSA
ORAL
Dr. Davut
KELEŞ
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu-MERSİN
POSTER
Dr. Gülay
BEŞİRLİ
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AE-YALOVA
POSTER
Murat
HOCAGİL
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu-MERSİN
Dr. İbrahim
SÖNMEZ
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez AE-YALOVA
POSTER
Dr. Hülya
UYSAL
Bağcılık Araştırma İstasyonu- MANİSA
ORAL
TOPLAM
12
Kişi
Türkiye’den Katılım (Üniversiteler)
KURUM
1
Prof. Dr. Uygun AKSOY
Ege Üniversitesi (Üst Komite)
2
Prof. Dr. Yüksel TÜZEL
Ege Üniversitesi (Üst Komite
3
Prof. Dr. Ayşe GÜL
Ege Üniversitesi (Üst Komite)
4
Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
Ankara Üniversitesi (Üst Komite)
5
Prof. Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ
Akdeniz Üniversitesi
6
Dr. Berken ÇİMEN
Çukurova Üniversitesi
7
Dr. Meral İNCESU
Çukurova Üniversitesi
8
Prof. Dr. Nebahat SARI
Çukurova Üniversitesi
9
Doç. Dr. İlknur SOLMAZ
Çukurova Üniversitesi
10
Prof. Dr. Nurgül Fetiye TÜREMİŞ
Çukurova Üniversitesi
11
Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU
Çukurova Üniversitesi
Toplam 11
Uluslar arası Bahçe Bitkileri Kongresi Altında Düzenlenen
Sempozyumlar (Toplam 44 Adet)
No
Sempozyum Adı
1
6. Uluslar arası Meyve ve sebzelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Sempozyumu
2
12. Uluslar arası İnsan ve Bahçe Bitkileri Sempozyumu: Bahçe Bitkileri ve İnsan
İlişkileri: İnsan, Bitki ve Yaşam Alanları
3
Gelişmekte Olan Ülkelerde Bahçe Bitkileri ve Dünya Gıda Üretimi Sempozyumu
4
Asya-Pasifik Bahçe Bitkileri Sempozyumu
5
Su Kıtlığı, Tuzluluk ve Optimum Kalite ve Miktar İçin Bitki-Su İlişkisi Sempozyumu
6
Global Çevre Değişiminde Çok Yıllık Bitkilerde Fizyoloji ve Üretim Sistemleri
Sempozyumu
7
Bahçe Bitkilerinde Absisin Prosesi
8
4. Uluslararası Tropikal Bölge Asma sempozyumu (Dr. Fadime ATEŞ)
9
2. Uluslararası Üzümsü Meyveler Sempozyumu
10
Süs Bitkileri Sempozyumu (Dr. Gülden Haspolat, Sunusu Dr. Gülay BEŞİRLİ tarafından
yapıldı, Murat HOCAGİL)
11
Mantar Sempozyumu (Mustafa Kemal SOYLU)
12
Yeni Kültüre Alınan Sebzeler Sempozyumu
13
Kökü ve Yumrusu Tüketilen Sebzeler Sempozyumu (Patates)
21
Uluslar arası Bahçe Bitkileri Kongresi Altında Düzenlenen
Sempozyumlar (Toplam 44 Adet)
No
Sempozyum Adı
14
Meyve ve Sebze Üretiminde Mekanizasyon ve Robotik Sistemlerin Kullanımı Sempozyumu
15
Meyve Yetiştiriciliğinde Sağlığa Zararlı Olmayan Uygulamalar Sempozyumu
16
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde İnovasyon
17
Gelecekte Hasat Sonrası Uygulamaları Sempozyumu (Özgür ÇALHAN)
18
7. Bahçe Bitkilerinde Öğrenim, Araştırmada Eğitim ve Danışmanlık Sistemleri
Sempozyumu
19
17. Uluslararası Ekonomi ve Yönetim Sempozyumu (Dr. Hülya UYSAL)
20
5. Uluslararası Bahçe Bitkilerinde Destekleme Zinciri ve Kredi Ekonomisinin Geliştirilmesi
Sempozyumu
21
Bitki Koruma Yönetiminde Yeni Teknolojiler Sempozyumu
22
Bahçe Bitkilerinde Islah Sempozyumu
Dr. Davut KELEŞ
23
Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoteknoloji Sempozyumu
24
3. Uluslar arası Bahçe Bitkilerinde GDO Uygulamalarının Geçmişi, Bu Günü ve geleceği
Sempozyumu
25
Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürü Teknikleri ile Çoğaltım Teknikleri Sempozyumu
22
Uluslar arası Bahçe Bitkileri Kongresi Altında Düzenlenen
Sempozyumlar (Toplam 44 Adet)
No
Sempozyum Adı
26
4. Ulslararası Bitki Genetik Kaynakları sempozyumu: İklim Değişikliği ve Genetik
Kaynaklar
27
5. Uluslararası Kentlerde Peyzaj Uygulamalarında Bahçe Bitkileri sempozyumu
28
3. Uluslararası Çim Yönetimi ve Spor Alanları İçin Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
29
Bahçe Bitkilerinde Organik Atıklar Sempozyumu
30
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Ekolojinin Etkileri Sempozyumu
31
Biyogüvenlik, Karantina Uygulamaları ve Market Yönetimi Sempozyumu
32
Kent Ormanlarında Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu
33
4. Uluslararası Papaya Sempozyumu
34
8. Uluslararası Pineapple Sempozyumu
35
Muzun Genomik Potansiyeli sempozyumu
36
Tropikal Meyveler sempozyumu
37
Mango Sempozyumu
38
Bitkiler, Doğal Maddeler Üretimi, Yenilebilir Yağlar Sempozyumu
23
Uluslar arası Bahçe Bitkileri Kongresi Altında Düzenlenen
Sempozyumlar (Toplam 44 Adet)
No
Sempozyum Adı
39
3. Ulusla arası Jajoba Sempozyumu
40
Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu
41
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Genetik Çeşitlilik, Nihayi Ürünlerin Üretimi, Fitokimyasal
Çalışmalar ve Kalite Kontrolü Sempozyumu
42
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yeni Biyolojik ve Farmakolojik Çalışmalar Sempozyumu
(Dr. Saadet TUĞRUL AY)
43
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler-İnsan Sağlığında Geleneksel Bilgi Sempozyumu
44
Sebze Yetiştiriciliği Sempozyumu (Dr. Gülay BEŞİRLİ, Dr. İbrahim SÖNMEZ)
NOT: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Global yaklaşımda Bahçe Bitkileri altında
incelenirken, ülkemizde Tarla Bitkileri alanında ele alınmaktadır
24
Türkiye Ekibi
25
Elektronik Poster Sunumları
26
30. BAHÇE BİTKİLERİ
KONGRESİ, ÜLKESEL
KATILIM VE ELDE EDİLEN
KAZANIMLAR
2002, Toronto-Kanada
2006, Seul-Kore
2010, Lizbon-Portekiz
ABD & Kanada
Almanya
Tayland
Ağustos 2010,
Portekiz
Türkiye
Brezilya
Avustralya, IHC 2018 Türkiye standı = Yurtiçi ve
yurtdışı Türkler, Bakanlık, Makam + Taşra,
Görevli+ kendi katkısı, Üniversite
Görevli Firma = Birlik Beraberlik
BANA NE !....
Orijin: Atila ERTEM
2018 IHC ve 2016 Expo Birlikte Tanıtıldı
34
Sözleşmenin imzalanması
Avustralya’da, Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresi (IHC) nöbeti Türkiye’ye teslim edildi
1000 kişi katılımlı gala yemeğinde 2018 IHC ev sahibi Türkiye’ye görev teslimi
Avustralya’da Davul-zurna Türkiye için çaldı
Lizbon’da olduğu gibi Devlet+millet
hep beraber
Mazbatanın Türkiye’ye Teslimi
Bahçe Bitkileri olimpiyatlarında, bilim
camiası karşısında Türk Bayrağını bağrımızda
taşımak hepimizi onurlandırmıştır
37
38
IHC 2014 Bilimsel Çıktıları
• Biyoteknoloji
– Haploidi
– MAS
– Genom Çalışmaları
– Fonksiyonel gıda
– Genetik Haritalama
– Gen Klonlanması
– Gen Transferi
39
IHC 2014 Bilimsel Çıktıları
• Gen Kaynaklarının Korunması
– Koruma (In situ-Ex sitü)
– Tanımlama
– Yeni popülasyonların Oluşturulması
• Yetiştiricilik
-- Gübreleme
-- Sulama vb.
-- Bahçe Kurumu
-- Organik Tarım
-- Tohum Üretimi
40
IHC2014 Bilimsel Çıktıları
• İklim Değişikliğine Yönelik Islah Çalışmaları
• Hasat Sonrası
– Fizyoloji
– Teknoloji
• Tarımsal Ekonomi
• Çiftlik Yönetimi
• Tarımsal Mekanizasyon
41
Genom, Popülasyon, MAS, Islah
42
Yetiştirme Tekniği
43
AVRDC Dünya Sebze Merkezi
• Dünyanın her yerinden bitkisel materyal toplar
• Toplanan materyal morfolojik, moleküler ve
abiotik-biotik stres koşulaarına karşı
testlenerek karakterizasyonunu yapılır ve
paylaşıma açılır
44
Mikro Çoğaltma
• Hızlı çoğaltım
• Virüs ve hastalıklardan çoğaltım materyalinin
temizlenmesi
45
İşbirliği
• 29. IHC düzenleyicilerinin deneyimlerinin
aktarılması
• 100’den farklı ülkeden 44 sempozyuma katılım
sağlayan Ar-Ge’ci ile deneyim paylaşımı
• Ülkeler arası işbirliği
• Kurumlar arası işbirliği
• Dernekler arası işbirliği
• Gen bankaları arası işbirliği
• Avustralya bahçe bitkileri deneyiminin yerinde
incelenmesi
46
30. BAHÇE BİTKİLERİ
KONGRESİNE HAZIRLIK
OLMAK ÜZERE YAPILAN
İNCELEMELER
1. Sponsorlar İncelendi
48
2. Bina içi düzenleme incelendi
Elektronik Yönlendirme Levhaları
49
3. Salon düzenlemeleri incelendi
Kapılarda Saatlik Olarak Oturum
Bildirilerini Gösterir Elektronik Levhalar
Kapılarda, Elektronik Levhalarda
Sempozyum İsimleri
50
2018 İÇİN YAPILAN
HAZIRLIKLAR
2018 için Yapılan Hazırlıklar
Üst Komite kuruldu
Logo belirlendi
Kongre yeri belirlendi: İstanbul Kongre Merkezi,
KONGRE VADİSİ - İSTANBUL
Kongre Organizasyon Firması belirlendi:
DEKON
Web sayfası açıldı
ISHS ile sözlenme imzalandı
2018 IHC ÜST KOMİTE
GÖREV
İSİM
KURUM
Başkan
Prof. Dr. Yüksel TÜZEL
Ege Üniversitesi
II. Başkan
Doç. Dr. Masum BURAK
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
BBD Temsilcisi
Prof. Dr. Ayşe GÜL
Ege Üniversitesi
Bilim K. Başk
Prof. Dr. Uygun AKSOY
Ege Üniversitesi
SİKYKB
Prof. Dr. Gökhan
SÖYLEMEZOĞLU
Ankara Üniversitesi
Üye
Doç. Dr. Şahin ANIL
TAGEM
Üye
Dr. Nejdet KAPLAN
TAGEM
KOF
DEKON
53
Üst komitenin görevleri
• Çalışma takvimine göre toplanarak yapılacak çalışmaları
planlar, o güne dek yapılanları gözden geçirir ve
denetler.
• Mevcut yapı ve görev tanımlarını gerektiğinde yeniler.
• Yeni komite ve/veya çalışma grupları oluşturur ve
görevlerini tanımlar.
• Destek sağlamak üzere proje hazırlar ve koordine eder
(TANITIM FONU’na proje hazırlandı, 2014 IHC öncesi
başvuruldu. Ancak daha erken olduğu, başvurunun daha
sonra yapılmasının uygun olacağı yanıtı alındı).
• Yılda 2 defa gelişmeler hakkında rapor hazırlar.
Expo2016 Tanıtımı
55
Konsey Toplantısı ve Promosyon çekimi
56
Brisbane Yerel Pazarı
57
Sunu Hazırlanmasına Katkı Veren
29. IHC Katılım Sağlayan
TAGEM Personeli
Üniversite Personeli
Bahçe Bitkileri Derneği YK
Üyeleri
30. IHC Üst Komitesi
Üyeleri
58
SAYGILARIMLA
ARZ EDERİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
7 417 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content