close

Enter

Log in using OpenID

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

embedDownload
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR:
Global Bin Bir Gıda Reklam İth.İhr. San ve Tic.Ltd.Şti.
Bu sözleşmede kısaca “GLOBAL BİNBİR” olarak ifade edilecektir ve ikametgah adresi “Mega
Center Kuru Gıda Hali. Kocatepe Mah. YemişMeydanı Sk. C-20 Blok. Kat:2 No:166
Bayrampaşa/İSTANBUL)
2
………………………………………………………………………
(Bu sözleşmede kısaca “BAYİ” olarak ifade edilecektir ve ikametgah adresi aşağıda belirtilmiştir
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. SÖZLEŞME KONUSU
GLOBAL BİNBİR. Amigo Popcorn Türkiye Genel Distrubutoru ile BAYİ arasında tedarik, satış,
ödeme ve Amigo Popcorn marka ürünlerinin (Mikrodalgada Patlayan Mısır) korunmasına ilişkin
Koşullarla düzenlenmesidir.
3. SÖZLEŞME SÜRESİ
Bu sözleşmenin -- / -- / 2014 tarihinde başladığı ve -- / -- / 2016 tarihinde herhangi bir bildirime
gerek olmaksızın sona ereceği kabul edilmiştir. Taraflardan herhangi birinin 30 gün öncesinden
yazılı ihtarı olmadığı sürece , Bu sözleşme 1 yıl sürelerle uzamış kabul edilecektir.
4. GENEL KOŞULLAR
4.1.GLOBAL BİNBİR , sözleşme müddeti boyunca, sözleşme konusu ürünleri tedarik ederek
BAYİ’ nin siparişini karşılamayı kabul etmektedir. Ürünlerin üretilmesi, nakledilmesi ve ithalât
işlemlerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı oluşacak gecikmelerden GLOBAL BİNBİR’ ın
sorumlu tutulamayacağı kabul edilmiştir.
4.2.Fiyat değişiklikleri, yeni ürünler ile ilgili bilgiler, GLOBAL BİNBİR tarafından BAYİ’ ye düzenli
olarak bildirilecektir.
4.3.BAYİ tarafından sipariş edilen ürünlerin kargo bedelleri BAYİ tarafından karşılanacaktır. BAYİ
satın aldığı bir Ürünü İade etmek isterse Tüm nakliye giderleri BAYİ tarafından ödenecektir.
4.4. GLOBAL BİNBİR, sözleşme konusu ürünlere ilişkin Satış Sonrası Hizmetlerini verecek
şekilde Gerekli yasal belgeleri BAYİ’ sine vermekle yükümlüdür.
4.5. BAYİ, satış taleplerinin zamanında karşılanması için yeteri kadar ürünü stoğunda
bulunduracaktır.
4.6. BAYİI, her ay sonunda ürün stoğunu
kabul eder.
gösteren bir raporu GLOBAL BİNBİR’ e vermeyi
4.7. BAYİ, bu sözleşmeye dayalı BAYİLİK hak ve imtiyazını üçüncü şahıslara veya bir başka
firmaya devir ve temlik etmeyeceğini kabul etmiştir. Aksi durumda Sözleşme kendiliğinden fesih
olmuş sayılacaktır.
4.8.BAYİ doğrudan yada dolaylı yöntemlerle ürünleri Bölgesi dışındaki herhangi bir ülkeye ve
Şehre satmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Aynı Şekilde GLOBAL BİNBİR Bayilik bulunan
İL’e başka bir bayilik veremez ve ürün satamaz.
4.9.Genel İlke olarak; BAYİ Ürünleri Bu sözleşmede şirket adresi olarak belirtilen şehir ve bu
şehire bağlı ilçeler’ e satacaktır.
4.10. BAYİ, Sözleşme süresince GLOBAL BİNBİR tarafından onaylanmış logosunu , basılı
evraklarında ve mağaza tabelalarında kullanabilir. Sözleşmenin bitimi veya feshi durumunda
BAYİ logo kullanıma derhal son verecektir.
5.SATIŞ KOŞULLARI VE HEDEFLER
5.1.BAYİ Her Ayın başında ürünlerle ilgili “Bayi Satış Listesini” E-Mail yoluyla GLOBAL BİNBİR’ e
gönderecektir.
5.2.BAYİ Yıllık toplamda 60.000 adet Amigo Popcorn ürün satın almayı taahhüt eder.
Taahhüdü karşılığında 10.000 TL kullanılabilir taahhüt mektubu veya 10.000 TL nakit olarak
Bayilik bedelini kabul etmiştir. GLOBAL BİNBİR almış olduğu Bayilik bedeli karşılığında Bayisine
Ürün standı ve Tanıtım desteği vermekle yükümlüdür.
5.3.GLOBAL BİNBİR Bayilik Bedeli karşılığında Bayisine 100 Adet Stand. 10 Adet Mikrodalga
Fırın ve 200 adet afiş gönderecektir.
5.4. Ürün Birim Fiyatı 0.45 Euro KDV dahildir.. (3 lü kutu fiyatı 1.35 Euro KDV dahildir.)
6. GİZLİLİK
Tarafların bu sözleşme nedeniyle birbirlerine sağladıkları her türlü bilgiler ve veriler (sözleşme
bilgileri, fiyat bilgileri, teknik bilgiler vb.) ticari sır mahiyetinde olup, bu sözleşmede belirtilen
amaçlar dışında kullanılamaz ve üçüncü kişilere açıklanamaz.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
BAYİ’ nin bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerine uymaması durumunda, GLOBAL BİNBİR’
ın sözleşmeyi her zaman ve tek taraflı olarak fesih edebileceği kabul edilmiştir.
8. TEBLİGAT
Bu sözleşmede yazılı olan adresler, tarafların kanuni ikametgah ve tebligat adresleridir. Taraflar
belirtilen adreslerinde değişiklik olması durumunda yeni ikametgah ve tebligat adresini diğer
tarafa derhal ve yazılı olarak bildireceklerini, aksi durumda bu sözleşmede belirtilen adrese
gönderilecek tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak
olduğunu kabul ederler.
9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşme ile ilgili ve/veya sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü
uyuşmazlıkların hallinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili
olduğu kabul edilmiştir.
10. KAPANIŞ
Bu sözleşme, 3 sayfa ve 10 ana maddeden ibaret olup -- / -- / 2014 tarihinden itibaren yürürlükte
olmak üzere, iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmıştır.
EKLER
1-DISTRUBUTOR VE BAYİ imza sirküleri,
2-DISTRUBUTOR VE BAYİ ticaret sicil gazetesi
DİSTRUBUTOR
Ticaret sicil No
Vergi No
Vergi Dairesi
İmza Yetkilisi
Telefon ve Faks
BAYİ
: 691435
: 3960673097
: TUNA
: Nusret Gogce
: (0212) 437 27 39
Ticaret Sicil No
Vergi No
Vergi Dairesi
İmza Yetkilisi
Telefon ve Faks
:
:
:
:
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content