close

Enter

Log in using OpenID

***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri*** 15 Stokların

embedDownload
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
15 Stokların Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
153 TİCARİ MALLAR HESABI
157 DİĞER STOKLAR
(Değeri Düşen Stoklar, Komisyonculardaki stoklar, Yoldaki stoklar, Hurda Artık Stoklar)
Değerleme ve Envanteri:
Örnek 1: Dönem sonunda işletmenin ticari mal ile ilgili hesaplarında aşağıdaki rakamlar oluşmuştur:
600 Yurt içi satışlar hesabında 12455,- TL, 153 Ticari Mallar hesabının borcunda 17777,- TL,
alacağında 13123,- TL, 610 Satış iadeleri hesabında 1800,- TL, 611 Satış iskontoları hesabında ise
225,- TL, 621 Satılan ticari malın maliyeti hesabının borcunda 11222,- TL, alacağında ise 2245,- TL
kayıtlıdır. İşletmenin ticari mal hesabından satış kar ve zararını bulunuz.
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
12455,00
690 DÖNEM KAR ZARAR
690 DÖNEM KAR ZARARI
12455,00
11002,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SATILAN TİCARİ MALIN MAL.
690 DÖNEM KAR ZARARI
1800,00
225,00
8977,00
1453,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1453,00
1453,00
590 DÖNEM NET KARI
1453,00
Örnek 2: Dönem sonunda işletmenin ticari mal ile ilgili hesaplarında aşağıdaki rakamlar oluşmuştur:
600 Yurt içi satışlar hesabında 9849,- TL, 153 Ticari Mallar hesabının borcunda 18888,- TL, alacağında
12121,- TL, 610 Satış iadeleri hesabında 1750,- TL, 611 Satış iskontoları hesabında ise 525,- TL, 621
Satılan ticari malın maliyeti hesabının borcunda 10890- TL, alacağında ise 2245,- TL kayıtlıdır.
İşletmenin ticari mal hesabından satış kar ve zararını bulunuz.
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
9849,00
690 DÖNEM KAR ZARAR
690 DÖNEM KAR ZARARI
9849,00
10920,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SATILAN TİCARİ MALIN MAL.
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1750,00
525,00
8645,00
1071,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
591 DÖNEM NET ZARARI
1071,00
1071,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1071,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 3: Dönem sonunda işletmenin ticari mal ile ilgili hesaplarında aşağıdaki rakamlar oluşmuştur:
600 Yurt içi satışlar hesabında 12668,- TL, 153 Ticari Mallar hesabının borcunda 19999,- TL,
alacağında 3540,- TL, 610 Satış iadeleri hesabında 1550,- TL, 611 Satış iskontoları hesabında ise 444,TL dir. Yapılan dönem sonu sayımında işletmenin deposunda 7777,- TL lik ticari malın bulunduğu
tespit edilmiştir. İşletmenin ticari mal hesabından satış kar ve zararını bulunuz.
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
8682,00
153 TİCARİ MALLAR
8682,00
(19999-3540)-7777=8682,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
12668,00
690 DÖNEM KAR ZARAR
690 DÖNEM KAR ZARARI
12668,00
10676,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SATILAN TİCARİ MALIN MAL.
690 DÖNEM KAR ZARARI
1550,00
444,00
8682,00
1992,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1992,00
1992,00
590 DÖNEM NET KARI
1992,00
Örnek 4: Dönem sonunda işletmenin ticari mal ile ilgili hesaplarında aşağıdaki rakamlar oluşmuştur:
600 Yurt içi satışlar hesabında 8573,- TL, 153 Ticari Mallar hesabının borcunda 17777,- TL, alacağında
3540,- TL, 610 Satış iadeleri hesabında 1550,- TL, 611 Satış iskontoları hesabında ise 333,- TL dir.
Yapılan dönem sonu sayımında işletmenin deposunda 5555,- TL lik ticari malın bulunduğu tespit
edilmiştir. İşletmenin ticari mal hesabından satış kar ve zararını bulunuz.
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
8682,00
153 TİCARİ MALLAR
8682,00
(17777-3540)-5555 =8682,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
8573,00
690 DÖNEM KAR ZARAR
690 DÖNEM KAR ZARARI
8573,00
10565,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SATILAN TİCARİ MALIN MAL.
690 DÖNEM KAR ZARARI
1550,00
333,00
8682,00
1992,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1992,00
1992,00
590 DÖNEM NET KARI
1992,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 5: İşletmenin yıl sonunda yapılan sayımında deposunda bulunan 2500,- TL lik ticari malın
değerinin 1500,- TL ye düştüğü tespit edilmiştir.
a)Değer düşüklüğü kesindir.
b)Değer düşüklüğü kesin olmayıp, değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılmıştır.
a)
Değer düşüklüğü kesin
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
1500,00
659 DİĞER OL. GİD. ZARAR
1000,00
153 TİCARİ MALLAR
2500,00
2500-1500 = 1000,b)
Değer düşüklüğü kesin değil
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
2500,00
153 TİCARİ MALLAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2500,00
1000,00
158 STOK DEĞ.DÜŞÜK.KARŞ.
1000,00
2500-1500 =1000,-
Örnek 6: İşletmenin yıl sonunda yapılan sayımında deposunda bulunan 3000,- TL lik ticari malın %50
oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiştir.
a)Değer düşüklüğü kesindir.
b)Değer düşüklüğü kesin olmayıp, değer düşüklüğü kadar karşılık ayrılmıştır.
a)
Değer düşüklüğü kesin
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
1500,00
659 DİĞER OL. GİD. ZARAR
1500,00
153 TİCARİ MALLAR
3000,00
3000 x 0,50 = 1500,b)
Değer düşüklüğü kesin değil
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
2500,00
153 TİCARİ MALLAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
2500,00
1500,00
158 STOK DEĞ.DÜŞÜK.KARŞ.
1500,00
3000 x 0,50 =1500,-
Örnek 7: İşletmenin envanter işlemleri sırasında deposunda bulunan mal mevcudu 8500,- TL olarak
tespit edilmesine rağmen ticari mallar hesabının borç kalanı 9000,- TL olarak kayıtlıdır.
a) Farkın nedeni stoklardaki normal fire den kaynaklanmıştır.
b) Farkın nedeni bulunamamış ve araştırılmak üzere ilgile hesaba alınmıştır.
a)
659 DİĞER OL. GİD. ZARAR
500,00
153 TİCARİ MALLAR
500,00
9000-8500=500,b)
197 SAYIM VE TES. NOKSANI
197 05 Tic. Mal noksanı
500
153 TİCARİ MALLAR
500,00
9000-8500=500,654 KARŞILIK GİDERLERİ
500,00
199 DİĞER DÖNEN VARLIK KARŞ.
500,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 8: işletmenin %50 oranında kesin değer düşüklüğüne uğrayan 4000,- TL lik ticari malın tamamı
%18 kdv dahil 2950,- TL ye peşin olarak satılmıştır.
a)aralıklı envanter yöntemine göre satış kaydını yapınız.
b)sürekli envanter yöntemine göre satış kaydını yapınız.
a)
100 KASA
2950,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Maliyet kaydı yıl sonunda
621 SATILAN TİC.MALIN MAL.
2500,00
450,00
31/12
2000,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
b)
Her iki kayıt aynı anda yapılır.
100 KASA
2000,00
2950,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
621 SATILAN TİC.MALIN MAL.
2500,00
450,00
2000,00
157 DİGER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
2000,00
Örnek 9: işletme %50 oranında değer düşüklüğüne uğrayan ve karşılık ayrılan 5000,- TL lik ticari malın
tamamını %18 kdv dahil 3540,-TL ye peşin olarak satmıştır.
a)aralıklı envanter yöntemine göre satış kaydını yapınız.
b)sürekli envanter yöntemine göre satış kaydını yapınız.
a)
100 KASA
3540,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Maliyet kaydı yıl sonunda
621 SATILAN TİC.MALIN MAL.
158 STOK DEĞ.DÜŞ.KARŞ.
3000,00
540,00
31/12
2500,00
2500,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
b)
Her iki kayıt aynı anda yapılır.
100 KASA
5000,00
3540,00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
621 SATILAN TİC.MALIN MAL.
158 STOK DEĞ.DÜŞ.KARŞ.
3000,00
540,00
2500,00
2500,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
5000,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 10: işletmenin diğer stoklar hesabının komisyonculardaki stoklar yardımcı hesabında 3000,- TL
kayıtlı olmasına rağmen, yapılan yıl sonu sayımında işletmenin komisyoncu firmada 2000,- TL lik ticari
malının bulunduğu tespit edilmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
/*3<
157 DİĞER STOKLAR
157 02 Komis. Stoklar
1000,00
1000,00
(3000-)-2000= 1000,-
Örnek 11: işletmenin diğer stoklar hesabının hurda artık stoklar yardımcı hesabının kalanı 2500,- TL
olmasına rağmen yapılan sayımda işletmenin deposunda 1000,- TL lik hurda artık stok bulunduğu
tespit edilmiştir.
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
1500,00
157 DİĞER STOKLAR
157 04 Hurda artık stoklar
1500,00
(2500-)-1000=1500,-
Örnek 12: işletmenin diğer stoklar hesabının yoldaki stoklar yardımcı hesabının kalanı 6000,- TL
olmasına rağmen yapılan kontrolde 2000,- olması gerektiği belirlenmiştir. Farkın nedeni teslim
alınarak işletme deposuna konulan ticari malların kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı tespit
edilmiştir.
153 TİCARİ MALLAR
4000,00
157 DİĞER STOKLAR
157 03 Yoldaki Stoklar
(6000-)-2000=4000,-
4000,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 13:
Sıra
Hesabın
No
Kodu
1
153
2
157
157 01
157 02
157 03
157 04
3
158
4
600
5
610
6
611
7
621
8
Hesabın Adı
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
Değeri Düşen Stoklar
Komisyonculardaki Stoklar
Yoldaki Stoklar
Hurda Artık Stoklar
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
YURT İÇİ SATIŞLAR
SATIŞ İADELERİ
SATIŞ İSKONTOLARI
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Toplam
Borç
18750,00
7400,00
2000,00
2400,00
2000,00
1000,00
Alacak
11550,00
1800,00
1000,00
800,00
500,00
10010,00
2200,00
180,00
9200,00
2000,00
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin değeri düşen stoklarının miktarı 500,- TL, komisyonculardaki
stoklarının miktarı 800,- TL, yoldaki stoklar hesabının kalanı bulanmadığı ve hurda artık stoklarda ise
400,- TL lik mal bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmenin satış kar veya zararını hesaplayınız.
621 SATI. TİC. MALIN MAL.
500,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01Değeri düşen stoklar
500,00
(2000-1000)-500=500,621 SATI. TİC. MALIN MAL.
800,00
157 DİĞER STOKLAR
157 02 Komis. Stoklar
800,00
(2400-800)-800=800,153 TİCARİ MALLAR
2000,00
157 DİĞER STOKLAR
157 03 Yoldaki Stoklar
621 SATI. TİC. MALIN MAL.
2000,00
600,00
157 DİĞER STOKLAR
157 04 Hurda Artık stoklar
600,00
(1000-)-400=600,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
13013,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
690 DÖNEM KAR ZARARI
13013,00
11480,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SAT. TİC. MALIN MAL.
690 DÖNEM KAR ZARARI
2200,00
180,00
9100,00
1533,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1533,00
1533,00
590 DÖNEM NET KARI
1533,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 14:
Sıra
Hesabın
No
Kodu
1
153
2
157
157 01
157 02
157 03
157 04
3
158
4
600
5
610
6
611
7
621
8
Hesabın Adı
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
Değeri Düşen Stoklar
Komisyonculardaki Stoklar
Yoldaki Stoklar
Hurda Artık Stoklar
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
YURT İÇİ SATIŞLAR
SATIŞ İADELERİ
SATIŞ İSKONTOLARI
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Toplam
Borç
18750,00
7400,00
2000,00
2400,00
2000,00
1000,00
Alacak
11550,00
1800,00
1000,00
800,00
500,00
10010,00
2200,00
180,00
9200,00
2000,00
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin değeri düşen stoklarının miktarı 500,- TL, komisyonculardaki
stoklarının miktarı 800,- TL, yoldaki stoklar hesabının kalanı bulanmadığı ve hurda artık stoklarda ise
400,- TL lik mal bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmenin satış kar veya zararını hesaplayınız.
621 SATI. TİC. MALIN MAL.
500,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01Değeri düşen stoklar
500,00
(2000-1000)-500=500,621 SATI. TİC. MALIN MAL.
800,00
157 DİĞER STOKLAR
157 02 Komis. Stoklar
800,00
(2400-800)-800=800,153 TİCARİ MALLAR
2000,00
157 DİĞER STOKLAR
157 03 Yoldaki Stoklar
621 SATI. TİC. MALIN MAL.
2000,00
600,00
157 DİĞER STOKLAR
157 04 Hurda Artık stoklar
600,00
(1000-)-400=600,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
10010,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
690 DÖNEM KAR ZARARI
10010,00
11480,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SAT. TİC. MALIN MAL.
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
2200,00
180,00
9100,00
1470,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
591 DÖNEM NET ZARARI
1470,00
1470,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1470,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Örnek 15:
Sıra
Hesabın
Hesabın Adı
Toplam
No
Kodu
Borç
Alacak
1
153
TİCARİ MALLAR
18750,00
2550,00
2
157
DİĞER STOKLAR
8400,00
3600,00
157 01
Değeri Düşen Stoklar
3000,00
1000,00
157 02
Komisyonculardaki Stoklar
2400,00
600,00
157 03
Yoldaki Stoklar
2000,00
2000,00
157 04
Hurda Artık Stoklar
1000,00
3
158
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
1000,00
4
600
YURT İÇİ SATIŞLAR
11011,00
5
610
SATIŞ İADELERİ
1700,00
6
611
SATIŞ İSKONTOLARI
220,00
7
621
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin deposunda bulunan 2000,- TL lik ticari malın %40 oranında
kesin olarak değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiştir. İşletmenin komisyonculardaki stok miktarı
1200,- TL olarak belirlenmiş, değeri düşen stok miktarı ise 2200,- TL, hurda artık stokların miktarı ise
600,- TL olarak belirlenmiştir. İşletmenin deposundaki ticari mal miktarı ise 8989,- TL olduğu
belirlenmiştir. İşletmenin satış kar veya zararını hesaplayınız.
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen stoklar
659 DİĞER OL. GİD. ZARAR
1200,00
800,00
153 TİCARİ MALLAR
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
2000,00
600,00
157 DİĞER STOKLAR
157 02 Komis. Stoklar
600,00
(2400-600)-1200= 600,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
400,00
157 DİĞER STOKLAR
157 04 Hurda artık stoklar
400,00
(1000-)-600=400,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
1000,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
1000,00
(4200-1000)-2200=1000,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
5211,00
153 TİCARİ MALLAR
5211,00
(18750-4550)-8989=5211,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
11011,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
690 DÖNEM KAR ZARARI
11011,00
9131,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SAT. TİC. MALIN MAL.
690 DÖNEM KAR ZARARI
1700,00
220,00
7211,00
1880,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1880,00
1880,00
590 DÖNEM NET KARI
1880,00
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
Örnek 16:
Sıra
Hesabın
Hesabın Adı
Toplam
No
Kodu
Borç
Alacak
1
153
TİCARİ MALLAR
16750,00
2550,00
2
157
DİĞER STOKLAR
8400,00
3600,00
157 01
Değeri Düşen Stoklar
2500,00
1000,00
157 02
Komisyonculardaki Stoklar
2000,00
500,00
157 03
Yoldaki Stoklar
1000,00
1000,00
157 04
Hurda Artık Stoklar
900,00
3
158
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
600,00
4
600
YURT İÇİ SATIŞLAR
8988,00
5
610
SATIŞ İADELERİ
1660,00
6
611
SATIŞ İSKONTOLARI
275,00
7
621
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin deposunda bulunan 1000,- TL lik ticari malın %40 oranında
değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiş, karşılık ayrılmıştır. İşletmenin komisyonculardaki stok
miktarı 1200,- TL olarak belirlenmiş, değeri düşen stok miktarı ise 1200,- TL, hurda artık stokların
miktarı ise 500,- TL olarak belirlenmiştir. İşletmenin deposundaki ticari mal miktarı ise 6767,- TL
olduğu belirlenmiştir. İşletmenin satış kar veya zararını hesaplayınız.
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen stoklar
1000,00
153 TİCARİ MALLAR
654 KARŞILIK GİDERLERİ
1000,00
400,00
158 STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞILIĞI
621 SATILAN TİC. MALIN MAL
400,00
300,00
157 DİĞER STOKLAR
157 02 Komis. Stoklar
(2000-500)-1200= 300,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
300,00
400,00
157 DİĞER STOKLAR
157 04 Hurda artık stoklar
(900-)-500=400,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
400,00
1300,00
157 DİĞER STOKLAR
157 01 Değeri Düşen Stoklar
1300,00
(3500-1000)-1200=1300,621 SATILAN TİC. MALIN MAL
6433,00
153 TİCARİ MALLAR
6433,00
(16750-3550)-6767=6433,600 YURT İÇİ SATIŞLAR
8988,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
690 DÖNEM KAR ZARARI
8988,00
10068,00
610 SATIŞ İADELERİ
611 SATIŞ İSKONTOLARI
621 SAT. TİC. MALIN MAL.
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1660,00
275,00
8133,00
1071,00
690 DÖNEM KAR ZARARI
591 DÖNEM NET ZARARI
1071,00
1071,00
692 DÖNEM NET KAR ZARARI
1071,00
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Uygulama Soruları:
1. Can işletmesinin yıl sonunda ticari defterinde aşağıdaki rakamlar oluşmuştur. Dönem başı
mal mevcudu 12500,- TL, Satın alınan emtia 9900,- TL, Satılan Emtia 14500,- TL, dönem sonu
mal mal mevcudu 11250,- TL, alınan ücret ve diğer gelirler 2200,- TL, masraflar 3300,- TL,
İndirilecek kdv 2150,- TL, hesaplanan kdv 3450,- TL, devreden kdv ise 1100,- TL olduğuna
göre işletmenin kar ya da zararını bulunuz.
2. Demir işletmesinin yıl sonunda ticari defterinde aşağıdaki rakamlar oluşmuştur. Dönem başı
mal mevcudu 10500,- TL, Satın alınan emtia 11900,- TL, Satılan Emtia 18500,- TL, dönem
sonu mal mal mevcudu 14250,- TL, alınan ücret ve diğer gelirler 2800,- TL, masraflar 4400,TL, İndirilecek kdv 1850,- TL, hesaplanan kdv 3700,- TL, devreden kdv ise 2100,- TL olduğuna
göre işletmenin kar ya da zararını bulunuz.
3. İşletmenin yılsonunda yapılan sayımında deposunda bulunan 5000,- TL lik ticari malın %60
oranında kesin olarak değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiştir.
4. İşletmenin yılsonunda yapılan sayımında deposunda bulunan 4000,- TL lik ticari malın %50
oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiş ve değer düşüklüğü kadar karşılık
ayrılmıştır.
5. İşletmenin dönem içerisinde %40 oranında değer düşüklüğüne kesin olarak uğrayan 4000,TL lik ticari malın tamamı %18 kdv dahil 2950,- TL ye peşin olarak satılmıştır. Sürekli
envanter yöntemine göre muhasebe kayıtları yapınız.
6. İşletmenin dönem içerisinde %50 oranında değer düşüklüğüne uğrayan ve değer düşüklüğü
kadar karşılık ayrılan 3000,- TL lik ticari mallarının tamamı %8 kdv dahil 1350,- TL ye çek
almak suretiyle satılmıştır. Aralıklı envanter yöntemine göre satış kaydını ve yıl sonu
envanter kaydını yapınız.
7. İşletmenin diğer stoklar hesabının komisyonculardaki stoklar yardımcı hesabının borç
toplamı 5500,- TL, alacak toplamı ise 2200,- TL dir. Yapılan sayımda komisyonculardaki stok
miktarı 4000,- TL olarak tespit edilmiştir. Yıl sonu kaydını yapınız.
8. İşletmenin ticari mallar hesabının borç toplamı 18000,- TL, alacak toplamı ise 3350,- TL dir.
Yapılan yıl sonu sayımında işletmenin deposunda 7777,- TL lik ticari mal bulunduğu tespit
edilmiştir. Yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
9. İşletmenin ticari mallar hesabının borç toplamı 14500,- TL dir. Yapılan yıl sonu sayımında ise
işletmenin deposunda 8888,- TL lik ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir. Yıl sonu
değerleme kaydını yapınız.
10. İşletmenin yıl sonu sayımında ticari mallar hesabının borç toplamı 12500,- TL, alacak toplamı
ise 3125,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan sayımda ise 1500,- TL lik ticari malın değer
düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiş ve tamamı için karşılık ayrılmıştır. işletmenin deposunda
5555,- TL lik ticari mal bulunduğu belirlenmiştir. İşletmenin yıl sonu değerleme kaydını
yapınız.
11. İşletmenin yıl sonu sayımında ticari mallar hesabının borç toplamı 17500,- TL, alacak toplamı
ise 3500,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan sayımda ise 2000,- TL lik ticari malın %30 oranında
kesin olarak değer düşüklüğüne uğradığı belirlenmiştir. İşletmenin deposunda ise 6666,- TL
lik ticari mal bulunduğu belirlenmiştir. İşletmenin yıl sonu değerleme kaydını yapınız.
12. İşletmenin yıl sonu sayımında ticari mallar hesabının borç toplamı 15600,- TL , alacak toplamı
ise 1400,- TL olarak kayıtlıdır. Yapılan sayımda işletmenin deposunda bulunan 1500,- TL lik
ticari değersiz hale geldiği tespit edilmiş ve depoda 7575,- TL lik ticari mal bulunduğu
belirlenmiştir. Yıl sonu değerleme kayıtlarını yapınız.
13. İşletmenin ticari mallar hesabının kalanı 7700,- TL olmasına rağmen, ticari malların
sayımında 7250,- TL lik ticari malın bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni ticari malların
fire vermesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. İlgili muhasebe kaydını yapınız.
14. İşletmenin ticari mallarının sayımında deposunda 8800,- Tl lik ticari mal bulunmasına
rağmen, ticari mallar hesabının kalanı 9500,- TL kalan vermiştir. Farkın nedeni bulunamamış
ve araştırılmak üzere ilgili hesaba alınarak karşılık ayrılmıştır.
***Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri***
15.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Hesabın
Kodu
153
157
157 01
157 02
157 03
157 04
158
600
610
611
621
Hesabın Adı
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
Değeri Düşen Stoklar
Komisyonculardaki Stoklar
Yoldaki Stoklar
Hurda Artık Stoklar
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
YURT İÇİ SATIŞLAR
SATIŞ İADELERİ
SATIŞ İSKONTOLARI
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Toplam
Borç
18750,00
7400,00
2000,00
2400,00
2000,00
1000,00
Alacak
11550,00
1800,00
1000,00
800,00
500,00
10010,00
2200,00
180,00
9200,00
2000,00
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin değeri düşen stoklarının miktarı 500,- TL,
komisyonculardaki stoklarının miktarı 800,- TL, yoldaki stoklar hesabının kalanı bulanmadığı
ve hurda artık stoklarda ise 400,- TL lik mal bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmenin satış kar
veya zararını hesaplayınız.
16.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Hesabın
Kodu
153
157
157 01
157 02
157 03
157 04
158
600
610
611
621
Hesabın Adı
TİCARİ MALLAR
DİĞER STOKLAR
Değeri Düşen Stoklar
Komisyonculardaki Stoklar
Yoldaki Stoklar
Hurda Artık Stoklar
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
YURT İÇİ SATIŞLAR
SATIŞ İADELERİ
SATIŞ İSKONTOLARI
SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
Toplam
Borç
18750,00
7400,00
2000,00
2400,00
2000,00
1000,00
Alacak
11550,00
1800,00
1000,00
800,00
500,00
10010,00
2200,00
180,00
Yıl sonunda yapılan sayımda işletmenin değeri düşen stoklarının miktarı 300,- TL,
komisyonculardaki stoklarının miktarı 900,- TL, yoldaki stoklar hesabının kalanı bulanmadığı
ve hurda artık stoklarda ise 350,- TL lik mal bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmenin
deposunda 6666,- TL lik ticari mal bulunduğu belirlenmiştir. İşletmenin satış kar veya
zararını hesaplayınız.
***NSBMYO/ İşletme Yönetimi***
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
741 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content