close

Enter

Log in using OpenID

1. BLOK

embedDownload
2014- 2015 DÖNEM – III İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI (İHU) PROGRAMLARI
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gamze BUCAKTEPE
1. BLOK
KOD DERS
1
Kötü haber verme
2
Nükleer tıp laboratuarı işleyişi
3
Aile Planlaması Danışmanlığı
4
RİA uygulama
5
SVP ölçümü ve Tansiyon Pnömotoraks
6
Jinekolojik muayene ve smear alma
7
Trakeostomi açma ve trakeostomi bakımı
8
Lomber ponksiyon
Göğüs muayenesi ve solunum seslerinin
9
oskültasyonu
10
Dikiş atma ve Dikiş alma
11
SINAV
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr.
Abdullah ATLİ
Prof. Dr. Halil KAYA
Yrd. Doç. Dr. Bekir TAŞDEMİR
Yrd.Doç. Dr.
Hamza ASLANHAN
Yrd. Doç. Dr.
Gamze BUCAKTEPE
Yrd. Doç. Dr.
Sinan DEMİRTAŞ
Yrd. Doç. Dr.
M. Sait İÇEN
Yrd. Doç. Dr.
Aylin GÜL
Prof. Dr. Nebahat TAŞDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Eşref AKIL
AD
YER
Ruh S. ve H.
İHUS-2
Nükleer Tıp
NTAD
Aile Hekimliği
İHUS-3
Aile Hekimliği
İHUS-4
Kalp Damar Cer
MBL
Kadın Hast ve
Doğum
MBL
KBB
MBL
Nöroloji
Yrd. Doç. Dr.
Melike DEMİR
Göğüs Hastalıkları MBL
Yrd.Doç.Dr.
Burhan ÖZALP
Plastik Cerrahi
MBL
GRUPLAR
TARİH
A
B
C
D
E
F
G
H
I
09.09.2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16.09.2014
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
21.10.2014
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
04.11.2014
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
11.11.2014
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
18.11.2014
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
02.12.2014
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
09.12.2014
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
16.12.2014
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25.11.2014
23.12.2014
Telafi
30.12.2014
Teorik ve Pratik Sınavı
J
2014- 2015 DÖNEM – III İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI (İHU) PROGRAMLARI
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gamze BUCAKTEPE
2. BLOK
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof. Dr.
Yoğun bakım işleyişi ve kuralları
Gönül ÖLMEZ KAVAK
Yrd. Doç. Dr.
Öykü alma ve fizik muayene
Gamze BUCAKTEPE
Yrd. Doç. Dr.
Klinik etik ve etik kurullar
Ahmet YILMAZ
Vücut Kompozisyonlarını Ölçme
Doç. Dr.
Yöntemleri
Veysi AKPOLAT
Yrd. Doç. Dr.
Burun tamponu
Aylin GÜL
Yrd.Doç. Dr.
Göz dibi muayenesi
Fatih M. TÜRKÇÜ
Yrd. Doç. Dr.
Otomatik eksternal defibrilasyon
Nihat POLAT
Yrd.Doç. Dr.
Endotrakeal entübasyon
Mayir KUYUMCU
Kalp odaklarının oskültasyonu ve
Yrd.Doç. Dr.
kalp sesleri
Mehmet Ata AKIL
Gebe muayenesi ve doğum eylemi, Yrd. Doç. Dr.
epizyotomi
Senem YAMAN TUNÇ
KOD DERS
AD
YER
1
Anesteziyoloji
Anestezi Y.Bakım
Aile Hekimliği
İHUS-3
Aile Hekimliği
İHUS-4
Biyofizik
Biyofizik Lab
KBB
MBL
Göz
MBL
Kardiyoloji
MBL
Anesteziyoloji
MBL
Kardiyoloji
MBL
Kadın Doğum
MBL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tüm Öğretim üyeleri
SINAV
TARİH
10.02.2015
10.03.2015
17.03.2015
24.03.2015
31.03.2015
07.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
28.04.2015
05.05.2015
12.05.2015
25.05.2015
GRUPLAR
E
F
5
6
G
7
H
8
I
9
J
10
7
8
9
10
1
7
8
9
10
1
2
7
8
9
10
1
2
3
7
8
9
10
1
2
3
4
7
8
9
10
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
1
B
2
C
3
D
4
2
3
4
5
6
3
4
5
6
4
5
6
5
6
6
Telafi
Teorik ve Pratik Sınavı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content