close

Enter

Log in using OpenID

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

embedDownload
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Resusitasyon
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu ( )
Seçmeli (X)
Kuramsal Saat
3
Uygulama Saat
0
Ön Lisans (X)
Lisans ( )
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
MYOS
Ders Kodu
240
Yarıyılı
Bahar
Toplam Saat
3
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
5
Bu dersin amacı;
Dersin Amacı
Resüsitasyon dersinde; temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği
sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Dersin Özet İçeriği
Temel Yaşam Desteği, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon,
Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar,
Oksijen Tedavisi, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Erişkin, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Çocuk, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil
Bakım- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam
Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Defibrilasyon ve
Kardiyoversiyon
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
MYO 240 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Temel Yaşam Desteği Sağlamak
2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak
3. Hava Yolunu Açık Tutmak
4. Oksijen Tedavisini Uygulamak
5. Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon Uygulamak
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim
Elemanı
1/6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
(X) Sözel Anlatım
(X) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(X) Proje
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
1. Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe Üniversitesi yayınları,
Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009.
2. Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi, Ali Ekşi,
Mehdi Zoghi, Agah Çertuğ, 2011.
1. Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği yayınları,
Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
2. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikan Ortopedik
Cerrahlar Akademisi.
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(X) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %**
1
20
Ara Sınavlar*
1
30
Genel sınav
1
50
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Toplam 3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
60
2/6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Notuna Katkısı
TOPLAM
3/6
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
1
Konular
Temel Yaşam Desteği,
Ön Hazırlık
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Hava Yolunu Açma Teknikleri,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Entübasyon,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Solunum Desteği Sağlamak,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Oksijen Tedavisinde Kullanılan
Araçlar,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Oksijen Tedavisi,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
7
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk
Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
8
Ara Sınav
2
3
4
5
6
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk
Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
10
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk
Yardım Ve Acil Bakım- Bebek,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
11
Erişkinde Temel Yaşam Desteği,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
9
4/6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
12
13
14
Çocukta Temel Yaşam Desteği,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Bebekte Temel Yaşam Desteği,
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon
Alanda Acil Bakım (Paramedikler için) Yeditepe
Üniversitesi yayınları, Yrd.Doç.Dr.Sezgin Sarıkaya, 2009,
Hastane Öncesinde Acil Bakım, Türkiye Acil Tıp Derneği
yayınları, Yrd.Doç.Dr.Gürkan Ersoy, 2003.
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
PY 01 Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere
dayalı olarak; çocuk gelişimi alanı ile ilgili
temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri
kavrar.
PY 02 Çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri
bilir.
PY 03 Çocukların temel gelişim ve öğrenme
özelliklerini bilir.
PY 04 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel olay
ve olguları, alanıyla ilgili temel kavramlarla
açıklar.
PY 05 Çocuk gelişimi alanında edindiği temel
düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri
yorumlar ve değerlendirir.
PY 06 Bireysel ve grup çalışmalarında
sorumluluk alır.
PY 07 Uygulamada karşılaşılan ve
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için
bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY 08 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini yönlendirir.
PY 09 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu
bir tutum geliştirir.
PY 10 Toplumun ve dünyanın gündemindeki
olaylara/ gelişmelere duyarlıdır ve bu
gelişmeleri izler.
PY 11 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili konularda
sahip olduğu temel bilgi ve becerileri düzeyinde
01
02
03
04
05
2
4
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
4
4
4
4
2
4
3
3
2
4
2
2
2
4
3
4
5
4
2
4
2
2
2
4
2
3
4
4
3
4
4
2
4
2
2
4
4
2
4
4
3
2
5/6
06
07
088
09
10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
PY 12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil
portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki
2
bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PY 13 Demokrasi, insan hakları, toplumsal,
bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun
2
davranır.
PY 14 Çevre koruma ve iş güvenliği
2
konularında yeterli bilince sahiptir.
PY 15 Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade
edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların
2
bilincindedir.
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi,
PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Yarıyıl Sınavı
3
2
4
4
3
2
3
4
3
2
2
3
3
2
3
2
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
13
-
3
-
13
4
1
Toplam İş
Yükü
39
52
20
20
6
9
7
10
128
5
1
1
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)] = Dersin AKTS Kredisi
6/6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content