close

Enter

Log in using OpenID

2014 Ekim Ayı Meclis Gündemi

embedDownload
T.C.
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ
2014 EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
(1)
GÜNDEM
1
Açılış ve Yoklama.
2
Bir önceki toplantıya ait Meclis Karar Özetlerinin okunması.
3
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İdari ve Hukuk
İşleri Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz Sosyal Tesis İşletmesi tarafından
işletilen Misafirhanede alınması planlanan ücret tarifeleri hususundaki Raporun
görüşülmesi.
4
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Topçuasım
Mahallesi 1505 Ada, 6 Nolu Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda Koruma
İmar Planı yapım talebi hususundaki Raporun görüşülmesi.
5
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,Yenimahalle
Bahtiyartosunbaş Caddesinde Konut+Ticaret (Konut altı Ticaret) yapım talebi
hususundaki Raporun görüşülmesi.
6
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Muradiye
Mahallesinde Orta Ölçekli Sanayi Alanı ve Sanayi Alanında Faaliyette bulunan ve
faaliyet gösteremeyecek İşkollarının tespiti talebi hususundaki Raporun görüşülmesi.
7
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Muradiye
Mahallesi Küçük Sanayi Sitesine Güvenlik Amaçlı Tel Örgü Çekilmesi talebi
hususundaki Raporun görüşülmesi.
8
2014 Eylü ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Yunusemre
İlçesi, Mahalle Sınır Değişikliği talebi hususundaki Raporun görüşülmesi.
9
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe
Komisyonlarına havale edilen, Yunusemre İlçesine Semt Pazarı (Güzelyurt ve
Hafsasultan Mh.) kurulması talebi hususundaki Raporun görüşülmesi.
10
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, Çatı Arası
Kullanımları ile ilgili maddenin plan notlarına işlenmesi hususundaki Raporun
görüşülmesi.
11
2014 Eylül ayı Meclis Toplantısında, Tüm Komisyonlara havale edilen, Yunusemre
Belediyesi 2015 Mali yılı Bütçesinin oluşumuna katkıda bulunmak üzere ön hazırlık
yapılması hususundaki Raporların görüşülmesi.
12
Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 102 sayılı yazısı; Yunusemre
Belediyesi 2015-2019 Yılı Stratejik Planının görüşülmesi talebi.
T.C.
YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YUNUSEMRE BELEDİYE MECLİSİ
2014 EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ
(2)
13
Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 101 sayılı yazısı; Yunusemre
Belediyesi 2015 Yılı Performans Planının görüşülmesi talebi.
14
Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 100 sayılı yazısı;Yunusemre
Belediyesi 2015-2017 Hazırlık Bütçesinin görüşülmesi talebi.
15
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 11 sayılı yazısı; Yunusemre
Belediyesi “Sosyal Yardım Yönetmeliği”nin görüşülmesi talebi.
16
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 111 sayılı yazısı; Yağcılar Eski
Belediye Başkanı Muzaffer ATSIZATA’nın kişi borcu ile ilgili Sayıştay
Başkanlığının cevabi yazısının görüşülmesi talebi.
17
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1627 sayılı yazısı; 6360 Sayılı
Kanuna göre Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarının Yunusemre
Belediyesi İlçe sınırları içerisinde de uygulanması talebi.
18
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1628 sayılı yazısı; Yunusemre
İlçesi Barbaros Mahallesi 2379 Ada, 11 Parsel Nolu kamulaştırılan taşınmazın İmar
Planı Tadilatı talebi.
19
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1629 sayılı yazısı;Yunusemre
Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma ve Esaslarına İlişkin Yönergede değişiklik talebi.
20
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1630 sayılı yazısı; Yunusemre
İlçesi Muradiye Mahallesi 5349 Parsel nolu taşınmazın İmar Planı Tadilatı talebi.
21
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1631 sayılı yazısı; Yunusemre
İlçesi Yenimahalle 2108 Ada Cephe Hattı ile ilgili İmar Planı Tadilatı talebi.
22
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1632 sayılı yazısı;Yunusemre
İlçesi Muradiye-Güzelyurt-Kayapınar Mahallelerine Trafo(8 adet) tesis edilmesi ile
ilgili İmar Planı Tadilatı Onayı talebi.
23
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1633 sayılı yazısı;Yunusemre
İlçesi Barbaros Mahallesine Trafo(1adet) tesis edilmesi ile ilgili İmar Planı Tadilatı
Onayı talebi.
24
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 1634 sayılı yazısı;Yunusemre
İlçesi Güzelyurt Mahallesine Trafo(2 adet) tesis edilmesi ile ilgili İmar Planı Tadilatı
Onayı talebi.
25
Gelecek toplantının saatinin belirlenmesi ve kapanış.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content