close

Enter

Log in using OpenID

11. grup teknik şartnamesi

embedDownload
T.C.
C.B.Ü. TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ BİYOKİMY A ANABİLİM DALı
AMİNOASİD ANALİzÖRÜ KİT İHALESİ
Malzeme Hastane
Kodu
Tüm amino asid
aneli
TOPLAM
Malzeme Adı
Serum/Bos Amino
asit analizi
Test Miktarı
SUTKodu
1000 test
900.380x40
1000 test
1.
Kitler Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalında Kurulu bulunan Aracus marka analizör ile uyumlu olmalıdır.
2.
Kitler sıvı kromatografik analiz metoduna göre çalışmalıdır.
3.
Kit en az 1000 hasta sonucu verecek miktarda olmalıdır.
4.
Kit ile birlikte internal standart solüsyonu temin edilecektir. Gerekecek sarf
malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
5.
Serum, idrar, BOS, anne sütü örneğinde kantitatif aminoasit tayini
yapabilmelidir.
6.
Kit içeriğinde numune hazırlanması ve analizi sırasında kullanılan tüm
kimyasal ve sarf malzemeleri yer almalıdır. Dışarıdan hiçbir malzemeye gerek
olmamalıdır.
7.
Kit yüksek derecede tekrarlarıabilirlikı
%1 RSD) sağlamalıdır.
8.
Kit ile birlikte analiz sayısına yetecek kadar kalibrasyon standardı gerekli
olabilecek kimyasallar ve sarf malzemeleri verilmelidir.
9.
Tüm eluentler steril şişelerde bulunmalıdır. Eluentler herhangi bir inert gaza
gerek duymamalıdır.
10.
Kit ile birlikte her bir numunede en az 40 amino asid (fosfoserin, taurin,
fosfoetanolamin, ure, aspartik asit, hidroksiprolin, theronin, serin, asparajin, glutamik
asit, glutamin, sarkozin, c amino adibik asit, prolin, glisin, alanin, sitrulin, tı amino
.bütirik asit, valin, sistin, metionin, sistationin, izilösin, lösin, norlösin, trozin,
fenilalanin, ~ alanin, ~ amino bütirik asit, homosistein, y aminobütirik asit, triptofan,
etanolamin, hidroksilisin, amonyak, omitin, lisin, histidin, 3- metil histidin, 1- metil
histidin, karnozin, anserin, arjinin ölçümü kantitatif olarak yapılabilmelidir.
11.
Cihazın test sonuçlarının
en düşük ölçüm sınırları, güvenilirliği ve
tekrarlanabilirliğini gösteren yurtdışı laboratuvarlar tarafından yapılan CV çalışma
raporları ve referans listesi istendiği takdirde sunulabilmelidir.
12.
Kitler orijinal ambalajında olmalı ve kitlerin üzerinde üretici firmanın etiketi,
raf ömrü belirtilmiş olmalıdır.
13.
Teklif edilen kitin marka beyanı verilecektir.
14.
Laboratuvar uzmanı tarafından herhangi bir sebeple gerek görüldüğü takdirde
firma hasta örneklerini dış laboratuarda çalışıp sonuçlarını rapor halinde birimimize
teslim etmeyi kabul etmelidir.
15.
İhaleyi kazanan firma kitlerin kullanım süresi boyunca laboratuarımızdaki
mevcut analizör cihazının yetkili teknik servis sıfatıyla teknik servis bakımını
üstlenmelidir.
,vHıttlLMAN
•••.•.·•.•..••.
"KUlTESI
T
Iyoklmya A.D
p. Tes No: 90-68419
prof.~.
~a
TANEL
Celal B ya
·.n·v. Tıp Fak.
Tıbbi
i
i
A.D.
Dip. Tes.
. 60433
----
16.
ihaleyi kazanan firma hasta sonuçlarının raporlarında kullanılmak üzere
özellikleri laboratuar uzmanı tarafından belirlenrnek üzere printer, masaüstü bilgisayar
kasası, monitor, klavye, Mouse 8GB flash bellek, 4 top A4 kağıdı ( SOO'lük) ve
Aracus cihazının yazıcısına uygun 3 adet toneri veya kartuşu ücretsiz olarak temin
etmelidir. Laboratuar sistemine sonuçların aktarılabilmesi için gerekli yazılım ve
donanım firma tarafından sağlanmalıdır.
ı7. ihaleyi kazanan firma hasta kanlarının saklanmasında kullanılmak üzere 3000
adet eppendorfu ücretsiz temin etmelidir.
ı8. ihaleyi kazanan firma cihazda bir arıza meydana geldiğinde firmaya
bildirildikten sonra ı gün içinde müdahale etmelidir. Eğer arıza 1 gün içinde
çözümlenemezse analizler laboratuar uzmanının onay vereceği başka bir laboratuarda
çalışılıp sonuçlar tarafımıza ulaştırılmalıdır.
ı9. Kitlerin kullanım aşamasında gerekecek eğitim firma tarafından sağlanmalıdır.
20.
ihaleyi kazanan firma talep edilmesi halinde kitle ri birbiri ile veya son
kullanma süresine 3 ay kala yeni miyadlı kitlerle değiştirmeyi kabul etmelidir.
Pr f. Dr. Ahmet VAR
T. iyokimya AD Öğretim Üyesi
Prof. Dr Zeki ARI
Tıbbi Biyokimya AD Öğretim Üyes
Prof. Dr~NELl
Tıbbi Biyokimya AD Başkanı
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content