close

Enter

Log in using OpenID

2015 bütçe aylık gider gelişimi

embedDownload
2015 YILI AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ
E1 E2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
9
9
9
9
9
1
2
3
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
3
4
6
8
1
3
4
5
6
7
1
1
3
5
6
KOD AÇIKLAMA
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DIGER PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
DİĞER PERSONEL
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
GOREV ZARARLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERI
YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tesekkullere Yapilan
YEDEK ÖDENEKLER
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
YEDEK ODENEK
TOPLAM
2014 BÜTÇE
GERÇEKLEŞMESİ
24.159.469,98
11.515.736,36
896.451,89
11.383.193,60
110.538,00
253.550,13
3.786.934,60
1.657.406,32
126.607,99
1.999.556,59
3.363,70
40.511.691,03
542.448,03
11.311.795,27
192.130,33
464.304,01
19.887.075,58
2.715.953,88
3.945.528,38
1.452.455,55
2.843.892,75
2.843.892,75
3.367.404,45
0,00
1.375.786,84
434.405,06
715.663,54
841.549,01
31.472.781,85
1.707.657,26
423.256,80
1.944.393,88
25.948.516,94
7.516,60
1.441.440,37
564.566,50
564.566,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.706.741,16
2015 BÜTÇE
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
12 AYLIK TOPLAM
28.393.000,00
13.549.000,00
1.121.000,00
13.237.000,00
140.000,00
346.000,00
4.414.000,00
1.947.000,00
155.000,00
2.298.000,00
14.000,00
45.900.000,00
1.000.000,00
13.473.000,00
253.000,00
390.000,00
24.583.000,00
2.105.000,00
3.071.000,00
1.025.000,00
4.256.000,00
4.256.000,00
4.911.000,00
250.000,00
2.514.000,00
550.000,00
677.000,00
920.000,00
64.135.000,00
3.355.000,00
2.860.000,00
3.400.000,00
53.420.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
8.920.000,00
900.000,00
1.000.000,00
20.000,00
7.000.000,00
2.532.403,71
1.500.338,05
141.746,90
846.624,41
14.520,72
29.173,63
385.087,85
214.757,43
19.507,29
150.150,39
672,74
425.634,64
0,00
258.117,22
5.869,17
6.453,59
63.538,16
0,00
17.906,50
73.750,00
208.354,78
208.354,78
433.101,64
0,00
200.000,00
60.062,40
0,00
173.039,24
347.101,65
347.101,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.240.009,42
989.441,34
100.138,46
1.117.502,35
14.444,79
18.482,48
347.438,23
143.515,80
13.598,51
189.631,01
692,91
2.770.719,31
0,00
690.562,62
5.580,32
20.088,92
1.735.943,10
191.862,16
76.893,61
49.788,58
365.722,69
365.722,69
377.603,29
120.984,98
15.000,00
32.231,20
100.000,00
109.387,11
1.017.747,05
0,00
0,00
0,00
673.949,83
0,00
343.797,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.929.000,00
4.331.684,27
7.119.239,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.772.413,13
2.489.779,39
241.885,36
1.964.126,76
28.965,51
47.656,11
732.526,08
358.273,23
33.105,80
339.781,40
1.365,65
3.196.353,95
0,00
948.679,84
11.449,49
26.542,51
1.799.481,26
191.862,16
94.800,11
123.538,58
574.077,47
574.077,47
810.704,93
120.984,98
215.000,00
92.293,60
100.000,00
282.426,35
1.364.848,70
347.101,65
0,00
0,00
673.949,83
0,00
343.797,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.450.924,26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content