close

Enter

Log in using OpenID

12 03 NİSAN 2015 Sayın Veli, İlimize bağlı

embedDownload
ÖZEL HAVAJET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
VELİ BÜLTENİ SAYI : 12
03 NİSAN 2015
Sayın Veli,
İlimize bağlı her derecedeki okullara, okul tanıtım programlarımız devam ediyor. Okullarda
özellikle 8. Sınıf öğrencilerimize okul ve alan ve tanıtımı yapılıyor. Okulumuzu ziyaret eden
öğrencilere alanlarla ilgili sunum yapılıyor.
28-29 Mart 2015 günlerinde okulumuzda 2015-2016 eğitim-öğretim yılında burslu okuyacak
öğrencilere “ bursluluk sınavı” yapıldı.
Orman haftası münasebetiyle okul bahçemiz ağaçlandırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü’müzün
de katkılarıyla elde edilen fidanlar bahçemize dikildi. Fidanlar öğrencilere teslim edilecek ve
bakım ve yetiştirilmesinden öğrencilerimiz sorumlu olacak.
02.04.2015 Perşembe günü Menemen Kadınlar Birliği Derneği üyeleri okulumuz ziyaret etti.
Aynı gün ressam Şenay BULUĞ tarafından okulumuzda bir resim sergisi açıldı.
Sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan
15 “eli öpülesi yaşlı” mız 03.04.2015 günü okulumuzda misafir edildi. Karanfillerle
karşıladığımız yaşlılarımıza kahvaltı ikram edildi. Kahvaltıda her yaşlımıza bir öğrencimiz
eşlik etti. Okulumuz aracıyla Huzurevi’nden alınan yaşlılarımız, okulumuzu tanıtan sunumdan
sonra yine okulumuz aracıyla Huzurevi’ne götürüldüler. Yaşlılarımıza sağlıklı ve huzurlu
ömürler diliyoruz.
Öğrencilerimizde farkındalık yaratmaya yönelik sınıf ve koridor pano çalışmaları devam
ediyor. Koridor ve sınıflarımızda “Dünya Su Günü” , “Yaşlılar Haftası” ve “Sağlıklı
Beslenme ve Obezite” ile ilgili pano çalışmaları yapıldı. Bu proje çerçevesinde öğrencilerin
boy ve kilo endeksleri alındı. Vücut yağ/kas/su/kemik oranları yaklaşık değerleri ölçüldü. Her
hafta yapılacak bu ölçümler sonucunda öğrencilere beslenme programları yapılacak.
Türk Hava Kurumu Menemen Şubesi yapılan işbirliği sonucunda okulumuzdaki “Model Uçak
Atölyesi” nde öğrencilerimize model uçak kursu açıldı.
Yeni bültende buluşmak üzere sağlıklı kalın…..
OKUL MÜDÜRLÜĞÜ
REHBERLİK SERVİSİ’ nde ikinci dönemin ilk sınavlarının geçtiği bu haftalarda
öğrencilerin sınav sonuçları incelenmekte ve ders öğretmenleri ile sınavdaki başarı durumları
hakkında görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin devam durumları kontrol edilip
devamsızlığı fazla olan öğrencilerle görüşmeler devam etmektedir. Öğrencilerinin genel
durumlarını ölçmek için yapılan denemelerden 4 no’lu deneme sınavı öğrencilere
uygulanmıştır. Ayrıca bu haftaki rehberlik ders saatinde kendini ifade etme becerileri ile ilgili
seminer çalışması yapılmıştır. Kendini ifade etmek; yazılı, sözlü ve bedensel boyutlarda
kendini ortaya koyabilme, hislerini, düşüncelerini anlatabilme becerisi, kişisel tarz ve sahip
olunan kişisel özelliklerle kendini gösterebilme yetisidir. Öğrencilerimizin tüm hayatları
boyunca kendilerini iyi ifade etmeleri onları daha başarılı, özgüvenli bireyler yapacaktır ve bu
beceri kişiliklerinin şekillendikleri bu dönemde oluşacaktır. Kendilerini doğru ifade etmeyi
öğrenen gençler aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerinde de daha dikkatli ve titiz davranıp, doğru
arkadaşlıklar kuracaklardır. Bunun dışında rehberlik servisinde bireysel görüşmeler devam
etmektedir. Yardım talep eden tüm öğrencilerimize rehberlik hizmeti verilmektedir.
TÜRK EDEBİYATI/DİL VE ANLATIM DERSLERİ ’nde; 9. Sınıflarda, “Göstermeye
Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro
Metinlerine)Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)” konularına giriş yapılmıştır.
Dil ve Anlatım dersinde ise “Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler” konusu
tamamlanarak “Paragraf” konusuna giriş yapılmıştır. 10. Sınıflarda, Türk Edebiyatı dersinde
“Âşık Tarzı Halk Şiiri (Koşma) - (Semaî); Dil ve Anlatım dersinde ise “Öğretici anlatım ve
Açıklayıcı anlatım” konuları işlenmiştir. Ayrıca 24 Mart 2015 Salı günü tüm sınıflarımıza Dil
ve Anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı yoklamalar uygulanmış, eksik öğrenmeler saptanmış ve
gerekli planlamalar yapılarak bu eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır.
Ayrıca Konu Tarama Çalışmaları uygulanmış ve eksik öğrenmelerin tespiti doğrultusunda
belirlenen öğrencilerimizle tamamlayıcı çalışmalar hafta boyunca yapılmıştır.
Gelecek haftalarda 9. sınıf Türk Edebiyatı dersinde “Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)Göstermeye Bağlı Edebî
Metinleri Tanıma(Tiyatro)” konularına, Dil ve Anlatım dersinde ise “Paragraf” konusuna
devam edilecektir. 10. Sınıflarda, Türk Edebiyatı dersinde “Dinî -Tasavvufi Türk Şiiri”; Dil
ve Anlatım dersinde ise “Tartışmacı Anlatım, Kanıtlayıcı Anlatım” konuları işlenecektir.
TARİH DERSİ’ nde;26.Hafta:” Mısır’da Kurulan Türk Devletleri” üzerinde durulmuştur.
Ödev olarak; konu tekrarı yapmaları istenmiştir.
27.Hafta: “İlk Türk İslam Devletleri” üzerinde durulmuştur. Ödev olarak; Tarih konu
anlatımlı soru bankasından “Türk İslam Devletleri” ünitesinden test-1’nin çözülmesi
istenmiştir.
28.Hafta: “ Büyük Selçuklu Devleti ve Medeniyeti” konusu üzerinde durulacaktır.
COĞRAFYA DERSİ’ nde; Mart ayının son haftasında,9. sınıflarda Yer Yuvarlağının
Oluşumu konusu işlenmeye başlandı. Sınav haftasında olunduğu için ayrı bir çalışma
verilmezken konu tekrarı yapılması istendi. Konu değerlendirmelerinden düşük not alan
öğrencilerle ders arası çalışma planı yapılarak, plana uygun çalışmalar yapıldı. 10. sınıflarda
ise Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını etkileyen Faktörler konusu işlenmeye
başlandı. Öğrencilerle beraber video izlenerek konu tekrarı da yapılmış oldu.Özel çalışma
notları verildi. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar ile Orman Haftası etkinlikleri
kapsamında okulumuzda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Nisan ayının ilk haftasındaise, 9. SınıflardaLevha Tektoniği konusu işlendi. 9/B ve 9/C
sınıfları ile öğlen arası özel bir çalışma yapıldı. Önümüzdeki hafta için fasikül 7 ödev olarak
verildi. Bazı öğrencilere evde yapması için özel çalışmalar verildi. 10. sınıflarda Nüfus
Sayımları konusuna geçildi. Konuyla ilgili çalışma notları ödev olarak verildi. Konu
değerlendirme sınavları yapıldı. Performans konuları dağıtılmaya devam edildi.Önümüzdeki
hafta; 9. Sınıflarda Jeolojik Zamanlar konusu 10. Sınıflarda ise Nüfus Özellikleri Konusu işlenmeye
devam edilecektir.
MATEMATİK DERSİ’ nde; 9. Sınıflarda 2. Dönemin 7. Haftasında Olasılık konusu
başlangıç yapılmıştır. Bilgi Yolu 52. Föydeki sorular sınıfta öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
8. Haftada Olasılık konusu işlenmeye devam edilmiştir. Bilgi Yolu 53. Ders Anlatım Föyü
konu ile ilgili sorular çözülmüştür.
Ayrıca bir Konu Değerlendirme Sınavı için konu tekrarı yapılmıştır.
10. Sınıflarda 7. ve 8. Haftada 2. Dereceden Fonksiyonların grafik çizimleri konusuna devam
edilmiştir.2. Dereceden Fonksiyonların grafikleri ile ilgili hazırlanan çalışma soruları derste
öğrencilerle birlikte çözülmüştür.
9. sınıflarda 9. Haftada Dik Üçgende Pisagor Teoremi konusu işlenecektir. Konu ile ilgili
Bilgi Yolu ders anlatım föylerinden konu ile ilgili sorular çözülecektir. 10. Haftada ise
Trigonometri konusu işlenecektir. Konu ile ilgili Bilgi Yolu ders anlatım föylerinden konu ile
ilgili sorular çözülecektir.
10. Sınıflarda 9. Haftada Polinomlar konusuna başlangıç yapılacaktır. Polinomlar konusu ile
ilgili hazırlanan çalışma soruları derste öğrencilerle birlikte çözülecektir. 10. Haftada
Polinomlarda Dört İşlem konusu işlenecektir. Konu ile ilgili hazırlanan çalışma soruları
derste öğrencilerle birlikte çözülecektir.
KİMYA DERSİ’ nde; 9. sınıflarda zayıf etkileşimler konusuna giriş yapılarak moleküllerin
polar ya da apolar yapılı olabilecekleri, bu özelliklerin maddelerin bir biri içerisinde
çözünmesini etkilediği gibi fiziksel bazı özelliklerini de etkilediği vurgulandı. Benzer benzeri
çözer ilkesinden yola çıkarak benzer özellikteki maddelerin bir biri içerisinde iyi
çözünebildiği belirtildi.
Uyguladığımız yazılı sınavlar ve konu değerlendirme sınavları sonucunda tespit ettiğimiz
eksik öğrenmeleri giderebilmek için konu tekrarları yapıp bol bol soru çözüldü. Yaptığımız
bire bir çalışmalarla konular pekiştirildi. İşlediğimiz konularla ilgili ev ödevleri verildi.
Gelecek haftalarda Zayıf etkileşimler konusunda kadığımız yerden derslerimize devam
edeceğiz.
10. sınıflardakarbon bileşiklerinden alkan, alken ve alkinlerin adlandırılma kuralları verilip
tablolar yapıldı. Aromatik bileşiklerin genel özellikleri vurgulanarak başlıca aromatik
bileşiklerin adlandırılması yapıldı. Kömür, petrol ve hidrokarbonlar ile genel tekrarlar yapılıp
konu ile ilgili ev ödevleri verildi. Gelecek haftalarda temiz enerji kaynakları konusuna giriş
yapılacaktır.
FİZİK DERSİNDE; 9.sınıflarda; Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük
aktiviteler için harcadıkları enerji karşılaştırıldı. Öğrencilerin dengeli beslenmeye yönelik
farkındalık kazanmaları sağlandı. Verim kavramı açıklandı ve teknolojideki uygulamalarla
ilişkilendirildi. Konu ile ilgili sorular çözüldü ve konunun pekişmesi için evde yapılması
koşuluyla test verildi.
Gelecek hafta “Yenilenebilir ve yenilenemez enerji” anlatılacaktır.
10.sınıflarda; Işığın doğası ile ilgili bilgilerin tarihsel süreç içindeki değişimi ve Işığın dalga
özelliği ile su dalgalarının benzerlikleri vurguladı. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti
kavramları açıklandı ve birbirleri ile ilişkilendirildi. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan
maddelerin ışık geçirme özellikleri açıklandı. Öğrencilerin gölge ve yarı gölge kavramlarını
çizerek açıklamaları sağlandı. Öğrencilerin gölgeden faydalanarak güneş ve ay tutulması
olaylarını açıklamaları sağlandı. Konu ile ilgili sorular çözüldü ve konunun pekişmesi için ev
ödevi olarak testler verildi.
Gelecek hafta; “. Işığın yansıma olayındaki davranışı ve Işığın yansıması ile su dalgalarında
yansıma olayı “ anlatılacaktır.
BİYOLOJİ DERSİ ‘nde; 9 sınıflarda 26. hafta; Omurgasız hayvanlar, böcekler ve
solucanların genel özellikleri ile omurgalı hayvanlardan; balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler,
kuşlar ve memeliler yakın çevreden örneklerle genel özellikleri anlatıldı.27. Hafta; Canlı
âlemlerinin biyolojik süreçlere ve ekonomiye katkıları anlatılacak. Canlı âlemleri, biyolojik
ve ekonomik önemleri temelinde ele alınarak; Bakterilerin, yoğurt yapımında ve endüstriyel
fermantasyonda kullanılması, Arkelerin, gübre sanayiinde kullanılması ve madde
döngüsündeki önemleri gibi örneklerle ders işlenecek.28. Hafta; Canlı âlemlerinin biyolojik
süreçlere ve ekonomiye katkıları konusunun devamı olarak; Protista üyelerinin, madde
döngüsünde ve atıkları parçalayarak çevre kirliliğini engellemede görev almaları,Mantarların,
hamur mayalamada ve antibiyotik üretiminde kullanılması ve madde döngüsündeki önemleri
gibi örneklerle aynı konuya devam edilecek.
9. Sınıf Sağlık Bilgisi Dersinde 26. Hafta; Anne sütünün önemini anlattık. D vitamini ve
güneş ışınlarından faydalanma ile bebeklerin kemik gelişimini ilişkilendirdik. Özellikle
büyüme çağında kemik gelişimine sağlıklı beslenmenin etkisi ile vitaminlerin etkilerini
anlattık. 2. Dönem 1. Sağlık Bilgisi yazılı sınavını yaptık.27. hafta; Çocukluk dönemi
hastalıklarını önlemede aşı yaptırmanın önemini açıklanacak. Bağışıklık ve aşı kavramlarını
tanımlanacak. Sağlık Bakanlığınca aşıların ücretsiz uygulandığı veaşı takvimine göre
yapılması gerektiğini vurgulanacak. 28. Hafta; Kanserde erken tanı ve erken başvurunun
önemini anlatacağız.Kanserden korunma yollarını ve kansere neden olan etmenler hakkında
bilgi verilecek. Kanser belirtileri sıralanacak.
10. Sınıf Biyoloji Dersinde; 26. hafta; Biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini
anlattık, tartıştık. Geleneksel ve modern biyoteknoloji uygulamaları inceledik vedünyada ve
ülkemizde bitki ve hayvan ıslahı ve hayata etkileri konusunu tartıştık.27. hafta; Biyoteknoloji
ve genetik mühendisliği uygulamalarında etik konuları saptanacak, tartışılacak ve
değerlendirilecek. Bu tartışmalar uygun örnekler (genetik mühendisliği, in vitrofertilizasyon,
kök hücre tedavisi gibi uygulamalar ve bunların toplumsal açıdan önemleri) üzerinden
yapılacak.28. Hafta; Ekosistem Ekolojisi ünitesine başlanacak. Ekosistemin canlı ve cansız
bileşenlerve aralarındaki ilişki anlatılacak. Ekosistem, ekoloji, habitat, ekolojik niş, tür,
popülasyon vb. kavramlar tanımlanacak ve açıklanacak. Popülasyon, komünite ve ekosistem
arasındaki ilişki örneklerle anlatılacak. Abiyotik faktörlerden ışık, sıcaklık, iklim, toprak,
mineraller, su ve pH; biyotik faktörlerden üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar sıralanacak ve
açıklanacak.
İNGİLİZCE DERSİ’ nde; Okulumuzun 2. Dönem 7. ve 8. Haftalarında, 8A “ The meeting”
ve 8B “ It’s snowing“ üniteleri işlendi. 8A ünitesinde “The meeting” konusunda ilk defa
present continuous tense ile karşılaştılar. Şimdiki zaman kavramının eylemin süreklilik hali
ile ilgili cümleler ve yapılar kullandılar. 8B ünitesinde “ It’s snowing!” konusunda hem”
simple present” tense hem de” present continuous” kullanımını çalıştılar. 8C ünitesinde “ On
the phone” konusunda günlük telefon konuşmaları ve mesaj bırakmakla ilgili örnekler
çalışıldı. Her bir öğrencinin bir diyalog ezberlemesi ödev olarak verildi.
9. ve 10. Haftalarda 8D ünitesi “Life outdoors” konusu işlenecek. Öğrenciler kendilerinin boş
zaman veya diğer nedenlerle yaptıkları spor aktiviteleri ilgili adverb ve adjective örnekleri
geliştirecek çalışmalar yapacaklar. Tatile gitmek ve tatilde yapılacak aktivitelerle ilgili
listening ve speaking ağırlıklı alıştırmalar çalışılacak. Diyaloglar ezber ödevi olarak verilecek.
BEDEN EĞİTİMİ dersinde hentbolda hentbol da temel beceri ve teknik çalışmalar yapıldı.
Önceden hazırlanmış beceri testleri uygulanarak işlenen konulara dair ölçme ve
değerlendirme yapıldı. Önümüzdeki haftalarda basketbolda temel duruş, top sürme ve şut
konuları işlenecek. Okul içi streetball turnuvası okul içinde isteğe bağlı karma takımlar
oluşturularak yapılacaktır. Nisan ayı boyunca düzenlenecek sportif etkinlikler öğrencilerin
katılımı ile planlanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content