close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
30.06.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 15
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
Doç. Dr. M . Vezir KAHRAMAN
Doç. Dr. Bülent ORAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye)
(Üye)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye Müdür Yrd.)
(Üye)
KARAR NO: 2014/15-01:
Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/15-02:
Enstitümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında yapılan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
sınavlarında başarılı olup ekteki listede isimleri, anabilim dalları ve programları yazılı öğrencilerin kesin
kayıtlarının yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-03:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Ahmet ARIBAL
Beste ÇALIMLIOĞLU
Zeynep CEYLAN
Yalçın URFA
Feriha BEYPINAR
İsmail İlkkan ŞENTÜRK
Safinaz ŞAHİN
M. Merve YÜZÜAK
Hande SAVAŞ
Damla ANBAR
Ali DEMİRCAN
Alper ŞENYÜREK
İsmail DERELİ
Begüm ERMİŞ
Nursel SEVİNÇ
Ahmet AK
Ali Selçuk ÖZVERİ
Onur ERYILMAZ
Çağlar Kadir ŞİMŞEK
Volkan ELMAS
Kimya/Organik Kimya
Prof.Dr. Ümit SALAN
Biyomühendislik
Yrd.Doç.Dr. Kazım Yalçın ARĞA
Endüstri Mühendisliği
Prof.Dr. Seniye Ümit FIRAT
Fizik
Doç.Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Kimya/Organik Kimya
Doç.Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Kimya/Organik Kimya
Doç.Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Kimya/Organik Kimya
Doç.Dr. Zafer ODABAŞ
Kimya/Organik Kimya
Doç.Dr. Zafer ODABAŞ
Kimya/Organik Kimya
Prof.Dr. Nilhan K. APOHAN
Kimya/Biyokimya
Prof.Dr. Ayşe OGAN
Mekatronik
Doç.Dr. Mustafa DEMETGÜL
Mekatronik
Doç.Dr. Mustafa DEMETGÜL
Mekatronik
Prof.Dr. Nihat AKKUŞ
Su Ürünleri
Yrd.Doç.Dr. Ünal ERDEM
Su Ürünleri
Yrd.Doç.Dr. Ünal ERDEM
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Endüstri Müh./Yön. Bil. Sis. ve Müh.
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyeti
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
30.06.2014
Doktora
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/15-04:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524313010 numaralı öğrencisi
Çağlar KÜLLÜ’nün 25.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Yaz Okulu döneminde ENVE302 “Unit Process” dersini almasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi
KARAR NO: 2014/15-05:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Fatih
AYLIKÇI’nın “LAPLACE VE L2 DÖNÜŞÜMLERİ İLE KISMİ TÜREVLİ DENKLEMLERİN
ÇÖZÜMLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Ayşe Neşe DERNEK
Prof. Dr. Ahmet DERNEK
Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÇİÇEK
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMANER
Doç. Dr. Bülent YILMAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-06:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Eyüp
Ömer ÖLÇÜCÜ’nün “BAZI İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER VE UYGULAMALARI” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. Ayşe Neşe DERNEK
Prof. Dr. Ahmet DERNEK
Yrd. Doç. Dr. Gülseren ÇİÇEK
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMANER
Doç. Dr. Bülent YILMAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye, İstanbul Tic. Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-07:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zeynep Derya YÜCEBAŞ’ın
“YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 26 AĞUSTOS YERLEŞKESİ’NİN (ATAŞEHİR-İSTANBUL)
FLOROSTİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda
belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Celal YARCI
Prof. Dr. Muammer ÜNAL
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜZEN
(Danışman)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-08:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Esra ÖZAY’ın “İSTANBUL’UN
AVRUPA YAKASI’NDAKİ BAZI BİOTOP TİPLERİNİN FLORİSTİK VE EKOLOJİK
ÖZELLİKLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Celal YARCI
Prof. Dr. Muammer ÜNAL
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÜZEN
(Danışman)
(Üye, İstanbul Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-09:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Yasemin ÖZTÜRK’ün “GEBE
KADINLARDA GRUP B STREPTOKOK TAŞIYICILIĞI VE DİĞER VAJİNİT ETKENLERİNİN
ARAŞTIRILMASI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Meral BİRBİR
Prof. Dr. Gülden ÇELİK
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Doç. Dr. Yeşim GÜROL
Yrd. Doç. Dr. Cenk SESAL
Prof. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI BAKIRCI
(Danışman)
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Üye)
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-10:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Can AKPOLAT’ın
“TUZLANMIŞ DERİLERİN ZARAR GÖRMÜŞ BÖLGELERİNDEN BAKTERİLERİN VE
ARKELERİN İZOLASYONU VE TANIMLANMASI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Meral BİRBİR
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Doç. Dr. Şener AKINCI
Prof. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI BAKIRCI
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-11:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mine
RECEPOĞLU’nun “MATHEMATICAL MODELING OF TRANSFER OF ANALGESIC ACTIVE
MATERIAL DICLOFENAC POTASSIUM TO BLOOD” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Prof. Dr. Sibel TİTİZ SARGUT
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARGA
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ALEMDAR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-12:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Tuğçe BİÇER’in
“MANYETİK NANOPARTİKÜL İÇEREN BİYOPARÇALANABİLEN İLAÇ SALINIM
SİSTEMLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav
Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Doç. Dr. Filiz KABAPINAR
Doç. Dr. Sevim KARATAŞ
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Gülay BAYRAMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek, Yalova Ünv.)
KARAR NO: 2014/15-13:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Mustafa
TÜTÜNCÜKARA’nın “ENDÜSTRİYEL KARIŞTIRICILARIN KULLANIM ALANLARI VE
BOYUTLANDIRMA HESABI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÜNGÖR
Prof. Dr. Mustafa KURT
Yrd. Doç. Dr. Gürcan ATAKÖK
Prof. Dr. Osman ISIKAN
Yrd. Doç. Dr. Senai YALÇINKAYA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-14:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sibel KUTLUK’un “METAL
FLAMENT TAKVİYELİ PAMUK İPLİKLERİNDEN ÜRETİLMİŞ BOŞLUKLU (SPACER) ÖRME
KUMAŞLARIN ELEKTRİK İLETKENLİĞİ VE ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA
ÖZELLİKLERİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. İsmail USTA
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL
Yrd. Doç. Erkan İŞGÖREN
Doç. Dr. Emine Dilara KOÇAK
Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-15:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Faruk ÖRTEŞ’in
“DESIGN AND SIMULATION OF PECTUS BAR USED FOR TREATING PECTUS CARINATUM
SYNDROME” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Prof. Dr. Mustafa KURT
Doç. Dr. Aykut KENTLİ
Prof. Dr. Recep ARTIR
Doç. Dr. Mustafa AY
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-16:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kazım
Caner BİLDİRİCİ’nin “INVESTIGATION OF DIFFERENT CURE METHODS ON THE
INTERFACIAL STRENGHT OF POLYMER BASED FIBER REINFORCED COMPOSITES” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Arif N. GÜLLÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Metin YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ADANIR
Prof. Dr. Serdar SALMAN
Doç. Dr. Şenol ATAOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, İTÜ)
KARAR NO: 2014/15-17:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Abuzer
GÜNDÜZ’ün “YÖNLENDİRİLMİŞ ÇİZGELER VE ÖZGÜN BÖLENLERİ” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Prof. Dr. Ünsal TEKİR
Prof. Dr. Susumu TANABE
Doç. Dr. Meral TOSUN
Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Gülay KARA
Doç. Dr. Uğur ŞENGÜL
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZEN
(Danışman)
(Üye, Galatasaray Ünv.)
(Üye, Galatasaray Ünv.)
(Üye, Yıldız Teknik Ünv.)
(Üye, Galatasaray Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-18:
Enstitümüz Metal Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İlhan GÜRLER’in
“SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN
ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Yahya BOZKURT
Prof. Dr. Serdar SALMAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal BİLİCİ
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Yrd. Doç. Dr. Gürcan ATAKÖK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-19:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gizem Müzeyyen AYGÜN’ün tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman, Dr. Hüseyin
TOMBULOĞLU’nun II. Danışman olmasına ve “Ceratophyllum demersum L., BİTKİSİNDE KURŞUN
ELEMENTİNİN, ÜÇ FONKSİYONEL GENİN (MAPK, HSP70 VE MT) ANLATIMLARI ÜZERİNE
ETKİLERİNİN qPCR İLE ARAŞTIRILMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-20:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gizem YALÇIN’ın tez çalışmasını
yönetmek üzere Doç. Dr. Filiz VARDAR’ın Danışman olmasına ve “ARPA (Hordeum vulgare L.),
KÖKLERİNDE ALUMİNYUM TOKSİSİTESİNE KARŞI SALİSİLİK ASİT UYGULAMASININ
ETKİLERİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-21:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Anorganik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Büşra
MIZRAK’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU’nun Danışman
olmasına ve “YENİ TİP SANDVİÇ TİPİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/15-22:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Assadate MOHAMED’in tez çalışmasını
yönetmek üzere Doç. Dr. M. Caner AKÜNER’in Danışman olmasına ve “MEKATRONİK SİSTEMLER
İÇİN SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR TASARIMI” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-23:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Hatice CEYLAN’ın
tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN’ın Danışman, Yrd. Doç. Dr.
Seyfullah MADAKBAŞ’ın II. Danışman olmasına ve “YENİ POLİİMİD ESASLI NANOFİBER
YAPILARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU, TERMAL VE FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme
Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/15-24:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Tolga
ERDOĞAN’ın 26.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez başlığının
“PERİFERAL VE NONPERİFERAL 7-OKSİ-3-(3,5-DİFLOROFENİL) KUMARİN İÇEREN
ÇİNKO, İNDİYUM FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU,
FOTOKİMYASAL VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-25:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Meryem
AYGÜN’ün 26.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez başlığının
“KUMARİN-ESTER FONKSİYONEL GRUPLARI İÇEREN ÇİNKO(II) VE İNDİYUM (III)
METALLİ
FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN
SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU,
FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-26:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Baybars KÖKSOY’un
26.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez başlığının “POLAR GRUPLAR
İÇEREN
FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN
SENTEZİ,
KARAKTERİZASYONU,
FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-27:
Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde 2013-2014 Akademik Yılı içinde İsveç Linköping
Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere gönderilen Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek
Lisans Programı öğrencisi Ertan SERİN’in AKTS (ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi Akademik
Eşdeğerlik Belgesi’nin 2013-2014 Bahar yarıyılı için onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-28:
Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde 2014-2015 Akademik Yılı içinde Almanya Clausthal University
of Technology’de öğrenim görmek üzere gönderilen Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Ayşegül AKSOY’un AKTS (ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi Akademik
Eşdeğerlik Belgesi’nin 2014-2015 Güz Yarıyılı için onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-29:
Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde 2014-2015 Akademik Yılı içinde Almanya Clausthal University
of Technology’de öğrenim görmek üzere gönderilen Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Tuğçe KUTLUSOY’un AKTS (ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Akademik Eşdeğerlik Belgesi’nin 2014-2015 Güz Yarıyılı için onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-30:
Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde 2014-2015 Akademik Yılı içinde Almanya Clausthal University
of Technology’de öğrenim görmek üzere gönderilen Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Ayşe Çiğdem DOMANIÇLI’nin AKTS (ECTS) Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Akademik Eşdeğerlik Belgesi’nin 2014-2015 Güz Yarıyılı için onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-31:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Volkan DİNDAR’ın
17.06.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik süresince kayıt dondurma
isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-32:
Enstitümüz Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Zühal POLAT’ın 23.06.2014
tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez çalışmalarını tamamlayabilmesi için 1 yıl ek süre
verilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-33:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Abuzer
GÜNDÜZ’ün 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu MAT700 “Seminer”
dersinin S (Başarılı) olarak BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-34:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Pınar
DEMİRBİLEK’in tezindeki eksikliklerden dolayı 27.06.2014 tarihinden itibaren 3 ay ek süre verilmesine,
tezini 27.09.2014 tarihinde teslim etmesine ve aynı jüri ile sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-35:
Enstitümüz Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı Yüksek
Lisans öğrencisi Hasan ARISAN’ın “NFC (YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ) İLE MOBİL VERİ
YAPILARI UYGULAMALARI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Ali BULDU
Doç. Dr. Hakan KAPTAN
Yrd. Doç. Dr. Erbil AKBAY
Doç. Dr. Hasan ERDAL
Dr. Aysun ALTIKARDEŞ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/15-36:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Mihriban AYDIN’ın tez başlığının “GRİ İLİŞKİ ANALİZİ KULLANILARAK
ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ
İNCELENMESİ” şeklinde değiştirilerek 30.06.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin
onaylanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-37:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Anorganik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Nurcan
GÖGSU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Esra Hacer KAKI’nın Danışman olmasına ve
“DİETİLSTİLBESTROL TÜREVİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/15-38:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Busecan AKSOYDAN’ın
“KİTOSAN
NANO-PARÇACIKLARIN
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA
ÜZERİNE
ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN IN SILICO VE IN VITRO ORTAMLARDA İNCELENMESİ”
başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
Prof. Dr. Burak ERMAN
Prof. Dr. Gürkan ÇELİK
Doç. Dr. İskender KARALTI
Yrd. Doç. Dr. Cenk SESAL
Prof. Dr. Melike ERKAN
(Danışman)
(Üye, Koç Ünv.)
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Üye, Yeditepe Ünv.)
(Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU ÖZYİĞİTOĞLU (Yedek Üye)
Prof. Dr. Abdülkerim KAR
Başkan (Müdür)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Üye)
Doç.Dr. Bülent ORAL
(Üye)
Doç. Dr. M.Vezir KAHRAMAN
Doç.Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
(Üye)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content