iş akış şeması - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM:
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:
9
ŞEMA ADI:
AKOM AMİRLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) Belediyelerin tüm güç ve kaynaklarını
afetten önce planlayarak, olası bir afette Kayseri Büyükşehir Belediyesine
bağlı birimlerin tek merkezden yönetilmesini sağlar.
İlin yangın, sel, fırtına, deprem, trafik kazaları gibi konularda risk haritası
çıkartılarak riskli bölgeler tespit edilir.
Risk teşkil eden bölgeler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak riskin
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır
ve iyileştirme çalışmaları yapılır
Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin personel, araç ve gereç
sayıları tespit edilir.
Afet öncesi Acil Eylem Planları hazırlanır ve Acil Eylem Ekipleri kurularak
ekiplere görevleri konusunda eğitimler verilir.
Olağan üstü durumlarda görevde olmayan İtfaiye personelinin en kısa sürede
İtfaiye merkezine ulaşımı sağlanarak olaylara müdahale edilir.
Toplumda afet bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim çalışmaları yapılır
Tüm çalışmalar raporlanarak İtfaiye Dairesi Başkanlığına sunulur.
P-YİA
P-AA
P-ŞM
O-DB
ONAY
Ahmet UZUNHİSARCIKLI
AKOM ve Önleme Şb. Md. V.
P : Paraf
O : Onay
AA :
YİA :
ŞM :
DB :
GS :
AKOM Amiri
Yazı İşleri Amiri
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Sekreter
Aytekin KAHRAMAN
İtfaiye Dairesi Başkanı
Hayri NAZİKSOY
Genel Sekreter Yrd.