close

Enter

Log in using OpenID

1. T → B : Yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal

embedDownload
OLAY ÇÖZÜMÜ
A) SUÇLAR:
1. T  B : Yardım ve bildirim yükümlülüğünü ihlal suçu oluşmaz. (hal ve koşullar gereği T’nin yük.
yok) (1p)
2. A  T : Hakaret (m.125)
3. T  A : Hakaret (m.125)
4. A  T : Kasten yaralama (m.86)
5. T  S : Tehdit (m.106)
6. T  S : Kastına göre kasten yaralama NSA (m.87) veya Çocuk Düşürtme
7. S  T, T’nin arkadaşı : Hakaret (m.125)
8. S  Y : Taksirle yaralama (m.89)
9. T  S : kendini balkondan atmasında intihara yönlendirme suçunu oluşturmaz. (m.84) Doğrudan
birinci fıkrada öngörülen azmettirme, teşvik etme, kararını kuvvetlendirme, yardım etme yok.
Dördüncü fıkra açısından ise kanun cebir ve tehditle “mecbur eden” diyor; ancak kadın atlarken
kendisine karşı doğrudan yöneltilen bir cebir veya tehdit yok, kendisi depresyona girip atlıyor, intihar
ediyor.
10. Kazada hemşireler (H) ve (V)’nin yaralanması kaza sonucu meydana gelmiştir, öngörülemeyen
netice, kaza, fiil yok, suç oluşmaz.
B) NİTELİKLİ HALLER
1. İki ve üçüncü suçlarda karşılıklı hakaret, m.129, indirim veya ceza verilmemesi
2. Üçüncü suçta haksız fiile tepki olarak nitelendirilirse, 129/1, cezada indirim nedeni veya ceza
verilmemesi
3. Beşinci suç, çocuğun düşmesi, NSA, ceza artırılır.
4. Altıncı suçta aleni hakaret, ceza artırılır.
5. Altıncı suç haksız fiile tepki, 129/1, cezada indirim nedeni veya ceza verilmemesi
6. Yedinci suçta bilinçli taksir olduğu için cezada artırım nedeni.
C) TEŞEBBÜS
- Dördüncü suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.
D) İÇTİMA
- 7 nci suç aynı neviden fikri içtima.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
87 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content