close

Enter

Log in using OpenID

14 Nisan 2014

embedDownload
ICC XI. MİLLETLERARASI TAHKİM SEMİNERİ
KAYIT FORMU
Tarih:
Yer:
14 Nisan 2014, Pazartesi
TOBB İkiz Kuleler, Sosyal Tesisler Salonları 3. Kat
Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km), ANKARA
Kayıt:
Seminere kayıt yaptırmak tüm katılımcılar için zorunludur. Kayıt
formunun doldurarak Komitemize en geç 10 Nisan 2014 tarihine
kadar Komitemize iletilmesi gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:
Adı ve Soyadı ..............................................................................................................................
Görevi ..........................................................................................................................................
Kuruluşun Adı .............................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Telefon.....................................................
Faks ..............................................................
E-posta .....................................................
Tarih .............................................................
Seminerimiz, ICC Türkiye üyeleri için 2 katılımcıya kadar
ücretsizdir.
Önemli Notlar:
Üye Olmayanlar:
-
-
 150,00 TL Kayıt ücreti ödeyecektir. (İşaretleyiniz)
ICC üyesi olmayanlar için kayıt ücretinin Türkiye İş Bankası A.Ş. Akay Şubesi
IBAN: TR100006400000142010364840 hesabına
“ 14 Nisan 2014 Tahkim Semineri + Katılımcı İsmi” ibaresi ile yatırılarak, dekont ile kayıt
formunun Komitemize faks (0.312 .219 42 58) veya e-posta ([email protected] ) yoluyla
gönderilmesi gerekmektedir.
Kayıt ücretine öğle yemeği ve kahve molaları dahildir.
İptal durumlarında lütfen Milli Komitemize bilgi veriniz.
ICC Türkiye Milli Komitesi
Dumlupınar Bul. No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA
Tel: (312) 219 4254-55-56-57 Faks: (312) 219 4258 http://icc.tobb.org.tr/ [email protected]
ICC XI. MİLLETLERARASI
TAHKİM SEMİNERİ
14 Nisan 2014
TOBB İkiz Kuleler, Sosyal Tesisler Salonları
ANKARA
SEMİNER PROGRAMI
09.30-10.00
Kayıt
10.00-10.45
AÇILIŞ OTURUMU
10.45-11.15

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı, ICC Yönetim Kurulu Üyesi

John BEECHEY
ICC MilletlerarasıTahkim Divanı Başkanı

Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
I. OTURUM
İptal Davası
“Mukayeseli hukukta iptal davasının amacı, yargılama usulü, süresi, kanun
yolu, iptal davasından vazgeçilmesi, iptal başvurusu ve kararın icrası, tahkim
merkezi hedefine etkisi”
Konuşmacı: Prof. Dr. Ziya AKINCI, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı
Üyesi, ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
11.15-11.35
OTURUM DEĞERLENDİRME (Soru-Cevap)
11.35-11.50
Kahve Molası
11.50-12.20
Oturum Başkanı: Mustafa Lütfü ÜÇKARDEŞLER, Yargıtay 15. Hukuk
Dairesi E. Başkanı (teyit bekleniyor)
II. OTURUM
Tahkim Şartı ile ilgili İptal Sebepleri
“Tahkim Şartının geçersiz veya tarafın ehliyetsiz olması, hakemin yetki ile
verdiği kararın yanlış olması, hakemin yetkisini aşması, tahkime elverişlilik”
Konuşmacı: Prof. Dr. Hatice Özdemir KOCASAKAL, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12.20-12.40
OTURUM DEĞERLENDİRME (Soru-Cevap)
12.40-14.00
Öğle Yemeği
14.00-14.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Bilkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
III. OTURUM
Tahkim Usulü ile ilgili İptal Sebepleri
“Hakemlerin seçiminde usulsüzlük, kararın süresinde verilmemesi, tahkim
yargılama usulündeki aykırılıklar, tarafların eşitliği ilkesi”
Konuşmacı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
14.30-14.50
OTURUM DEĞERLENDİRME (Soru-Cevap)
14.50-15.20
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÜNAL, Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
IV. OTURUM
Kamu Düzenine Aykırılık
Konuşmacı: Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi
15.20-15.40
OTURUM DEĞERLENDİRME (Soru-Cevap)
15.40
Kapanış
NOT: Toplantı sırasında Türkçe-İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content