close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 bahar yy.vize sınav programı

embedDownload
S
a
ğ
l
ı
k
S
l
a
y
t
l
a
r
ı
EKG
DR. ZEKERİYA KOLCU
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
Tarihçe:16-17 yüzyıl canlı dokusunda elektrik olduğunun tesbiti
William Gilbert : 1600
İlk EKG tanımı
Willem Einthoven
Willem Einthoven: 1895 de P,Q,R,S,T dalgaları tanımladı
EKG.:kalbin oluşturduğu elektriksel potansiyel farklılıklarının vücüt
yüzeyinden grafik şeklinde yazdırılması sonucu elde edilir.
R
T
P
Q
S
Adale tremoru olan bir hastada parazit oluşumu
Normal EKG
Dalganın yayılması

SA düğümden çıkar
–
–
–

AV düğüme ulaşır
–

Atriyum
depolarizasyonu
İletide gecikme
PR aralığı
AV düğüme ulaşan ileti
hızla septuma yayılır
Sağ-sol ventriküler
dallara ayrılır
KALP HIZI
1. Derece AV blok
2. Derece AV blok Tip I
2. Derece AV blok tip 2
3. Derece (Tam) AV blok
Sinüzal taşikardi
Atriyal taşikardi
ATRİAL FİBRİLASYON



Ritm: Düzensiz
Hız: Atrial hız ölçülemez, ventriküler hız değişken.
P dalgası:Yoktur yerine fibrilasyon dalgaları vardır.
Emboli riski çok fazla
19
VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ





Ritm: Düzenli.
Hız: 110-250 / dk.
P dalgası: Görülmez.
QRS :Geniş.
Bazen aniden başlar ve aniden durur.
20
Ventriküler Fibrilasyon
5
THE
END
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 851 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content