close

Enter

Log in using OpenID

27/03/2015 Tarihli Kare/Lama/Silme Stok Listesi (OSMANİYE)

embedDownload
İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU
VELİ BÜLTENİ
EKİM 2014
İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI
Her yaştan ve gelir düzeyinden insanın yaşamında çok büyük bir öneme sahip olan iletişim
araçları (internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.), bilgiye en hızlı şekilde ulaşmamızı
sağlamak, vizyonumuzu geliştirmek, hoş zaman geçirmemizi sağlamak gibi olumlu
yanlarının yanı sıra doğru şekilde kullanılmadığında çocuk ve ergenleri olumsuz yönde
etkileyen bir çok özelliğe de sahiptir. İnternet sitelerinde eğitsel amaçlı, bilgilendirici
ve eğlendirici birçok içerik bulunmaktadır fakat bununla birlikte çocuklara ve gençlere
zarar verebilecek içeriklere sahip internet siteleri de oldukça fazladır.
İletişim araçlarının doğru şekilde kullanımını sağlamak için yetişkin denetimi
gerekmektedir. Yetişkin denetimi olmadan kullanıldığında, çocuklar ve ergenler yaşlarına
ve gelişim düzeylerine uygun olmayan, öğrenmeye ve anlamaya hazır olmadıkları bilgi ve
görüntüler ile karşılaşabilir ve bundan olumsuz etkilenebilirler.
İNTERNET VE BİLGİSAYAR KULLANIMININ OLUMSUZ ETKİLERİ
Bilinçsiz kullanıldığında internet ve bilgisayar kullanımı çocuklarda, göz ve duruş
bozukluklarına,
Arkadaşlardan uzaklaşıp bireyselleşmeye,
Yüz yüze iletişim becerilerinin gerilemesine,
Sosyal gelişimin olumsuz yönde etkilenmesine,
Yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin olumsuz yönde etkilenmesine,
Oyunlara aşırı bağımlılık oluşmasına sebep olabilir.
İNTERNET KULLANIMINDA KARŞILAŞABİLECEK SORUNLAR
Çocukların öğrenmeye hazır olmadığı her türlü yasadışı içeriğe sahip bilgi, görüntü ve
videoya,
Yetişkinlere yönelik içerikteki programlara,
Şiddet içeren video ve oyunlara,
Yanlış ve eksik bilgi veren kaynaklara maruz kalması,
Çocukların kendilerine ya da ailelerine ait kişisel bilgilerin e-posta, sohbet
programları vb. aracılığıyla başkalarının eline geçmesi,
İnternet üzerinden ebeveynlerinin kredi kartı ile onlardan habersiz alışveriş
yapabilme,
Kendilerinden yaşça büyük ve kötü niyetli kişilerle haberleşebilme,
Kamera yoluyla veya sözlü tacize maruz kalma, internet kullanımı sırasında
karşılaşılabilecek tehlikelerden bazılarıdır.
İnternetin doğru şekilde kullanılabilmesi için;
İletişim araçlarını kullanım sürelerinin, ziyaret edilen sitelerin ya da oynanan oyunların
içeriğinin çocuğun yaşına ve psikolojik gelişim düzeyine uygun olup olmadığının ebeveynler
tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Kullanımı bu denli yaygınlaşmış iletişim
araçlarının kullanımını tamamen engellemek ya da nedenini açıklamadan çok katı kurallar
ile kısıtlamak yerine ebeveynler;
Bu iletişim araçlarının hangi şekilde kullanılabileceği hakkında bilgi vererek,
Nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını nedenleri ile açıklayarak,
Ne zaman ve ne kadar süre ile kullanılmasına izin verildiğini açıklayarak,
İzin verilmeyen içeriklerin sakıncalarından bahsederek,
Kendilerine uygun olan içeriği nasıl seçebilecekleri ile ilgili ipucu vererek,
İnternette kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda onları bilinçlendirerek,
Özel bilgilerini vermemeleri gerektiğini hatırlatarak,
Zorla istenen hiçbir isteğe karşılık vermemelerini söyleyerek,
Bilgi almak için kullanacakları güvenilir kaynakları ebeveynleri ile birlikte seçmelerini
ve bu listenin dışına çıkmamalarını sağlayarak, hem internetin doğru şekilde
kullanımını sağlayabilir hem de çocukların bu konuda özdenetim kazanmasını
destekleyebilirler.
Kullanımı giderek artan internet ve teknolojik araçların; çocuk ve ergenlerin kontrolsüz
şekilde zaman harcadığı, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden birçok olumsuz etkiye sahip
araçlar haline gelmesini engellemek ve çocukların bu bilgi dünyasından faydalanmasını
sağlayabilmek için anne babalara büyük rol düşmektedir.
Çocuklara iletişim araçlarının kullanımında iyi bir rol model olmak,
İnternet/bilgisayar ortamında karşılaşılabilecek risklerden çocukları uzak tutacak
düzeyde bilgiye sahip olmak,
Sahip olunan bilgi ile çocukları da bilgilendirmek,
Bu araçların çocukların gelişim düzeyine uygun düzeyde ve zaman sınırlaması ile
kullanımını sağlamak atılabilecek en önemli adımlardır.
Kaynaklar:
Çelen, F. K., Çelik, A., Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet
Kullanımı ve Onları Bekleyen Çevrim-içi Riskler, Akademik Bilişim. 1-8.
Yavuzer, H. (2012). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi.
http://www.guncedanismanlik.net/
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content