close

Enter

Log in using OpenID

10- huzur ailede başlar projesi

embedDownload
T.C.
ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ
Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu
HUZUR AİLEDE BAŞLAR
AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET
PROJE KOORDİNATÖRÜ:
Mustafa TOPAL
İlçe Müftüsü
PROJE SORUMLUSU:
Mesut ÖZDEMİR
Vaiz
PROJE GÖREVLİLERİ:
Hatice PATIR (K. K. Öğrt.)
Saliha TOKSÖZ ÇUMLU (K. K. Öğrt.)
Yaşar
Fatma ERİŞTİ
SUNUŞ:
Aile toplumun en küçük parçasıdır ve toplum
ailelerden meydana gelir. Yani toplum huzur ve
mutluluğu aile huzuruna bağlıdır.
Ailenin huzuru, mutluluğu, ferdin ve toplumun
huzurudur. Nitekim insan da aile ortamında huzur
bulur. Huzurun olabilmesi için aile fertlerinin
birbirlerine karşı sorumluluklarını ve görevlerini
bilmeleri ve yerine getirmeleri gerekir.
Aile kurumunun sağlam olması onun maddi ve
manevi temellerinin sağlam atılmasına bağlıdır.
Aileyi kuracak fertlerin evlilik yolunda yapmış
oldukları tercihler doğru orantılı olarak toplumu da
etkilemektedir. Kurulan aile yapılarında manevi
değerler ikinci plana atıldığında aile problemleri
ortaya çıkmakta ve bu problemleri gideremeyen
aileler çökmektedir. Maneviyatı güçlü, moral
değerleri yüksek, varlık sebebini dini açıdan
sağlam temellere oturtabilen aileler, birbirlerine
daha sıkı sarılarak problemleri çözebilmekte ve
örnek bir yuva kurabilmektedirler.
Birçok insani ve evrensel değerlerin hiçe sayıldığı
günümüzde, iletişimin olanca hızıyla yayılan ahlakî
hastalıklar karşısında, bizi biz yapan, millet olarak yapı
taşlarımız olan ahlaki değerlerimizi muhafaza etmenin
yanında, aile yapımızın; sahip olduğumuz insani ve ahlaki
güzellikleri yeniden yaşatacak fertleri yetiştirecek, aileleri
oluşturacak erdeme ulaşabilmesi arzumuzdur.
Projemiz daha ziyade, sağlam aile yapımızı muhafaza ve
bölgemizde var olan problemleri mümkün mertebe
azaltmaya yönelik, dini ve sosyo–kültürel aktiviteler
düzenleyerek, bilinçlendirme, eğitim verme, sorumluluk
duygusunu aşılama projesidir.
PROJE GEREKÇELERİMİZ:
Ülkemiz genelinde önceki yıllara nazaran her geçen yıl artış
gösteren boşanmalar, aile içi şiddet, cinsi istismar, intihar
olayları, kötü alışkanlıklar gibi toplumu yozlaştıran
olumsuzlukların bölgemizde de yaşandığını görmemezlikten
gelemeyiz.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ‘Türkiye’de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’ndan
Türkiye’de kadınların son durumu:
Türkiye’de kadınların yüzde 41,9’u fiziki ve cinsi şiddete
uğruyor. Yüzde 49,9’la en fazla şiddete maruz kalan
kadınlar ‘düşük gelir’ grubundan oluşuyor. Şiddet yüksek
gelir seviyesinde de azımsanmayacak oranda: Yüzde 28,7.
 Eğitimi olmayan ya da ilköğretimini bitirmemiş kadınların
yüzde 55,8’i şiddet mağduru iken, lise ve üzeri eğitim alan
kadınlardan şiddet görenlerin oranı yüzde 27,2.
 Türkiye genelinde yaşadığı şiddeti kimseye anlatmayan
kadın oranı yüzde 48,5. Düşük gelir seviyesinde bu oran
yüzde 54,1; yüksek gelir seviyesinde ise yüzde 37,5’dir.
 Türkiye genelinde ‘ekonomik şiddete’ uğrayan kadın oranı
yüzde 23,4.
 Erkeklerin ‘işten çıkmaya neden olma veya çalışmaya
engel olma’ oranı, düşük gelir seviyesindeki kadınlarda
yüzde 21,5 iken, yüksek gelir seviyesindeki kadınlarda
neredeyse aynı: Yüzde 21,2.
 Şiddet yaşamış kadınların yüzde 33,7’si ‘hayatına son
vermeyi düşündüğünü’ söylüyor. Düşük ve yüksek gelir
grubunda bu fikri aklından geçiren kadın oranı yüzde 34,6,
eğitimsiz kadınların yüzde 34,1’i, eğitimlilerin ise yüzde
37,6’sı hayatına son vermeyi’ düşünmüş.
Ülkemizde öldürülen kadınların yıllara göre dağılımı:
2002 2003
66
83
2004
164
2005
317
2006
663
2007
1011
2008
806
2009
953
Bölgemize has gerekçeler:
a) Bölgemizdeki kadınların ihtiyaçlarına bakıldığında şu
eksiklikler göze çarpmaktadır:
• Ailede bir nevi ikinci kaptan rolünde olan kadınlarımızın
moral değerlerinin yükseltilmesine, dini ve ahlaki bilgi
seviyelerinin yükseltilmesine ihtiyaç vardır.
• Aile içi iletişim konusunda, sahasında uzman olan kişiler
tarafından kadınlarımıza manevi ve psikolojik destek
verilmesine ihtiyaç vardır.
•Toplumda negatif ayrımcılığa maruz kalan kadınlarımızın hak
ettiği yeri almaları konusunda öz güvenini geliştirici
programlara ihtiyaç duyulmaktadır.
• Kadın ve erkeğin aile hayatı konusunda bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
• Kadınlarımızın monoton hayattan sosyal hayata geçişi için
sosyal aktivitelerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır.
b) Evlenme çağına gelmiş gençlerimizin ihtiyaçları
şunlardır:
• Evlenme çağındaki gençlerimizin hayatta doğru tercih
yapabilmeleri için evlilik ve aile kurumu hakkında rehberlik
yapılması.
• Evlilik kurumunun öneminin uzmanlarca anlatılması.
• Aile içi iletişim konusunda gençlerin bilinçlendirilmesi.
• Evlenme çağına gelmiş gençlerin cinsi yaşantı hakkında
dinimizce belirlenen bilgilerin verilmesi.
• Gençlerin sapık inanç, anlayış ve düşünceler hakkında
bilinçlendirilmesi.
PROJEMİZİN HEDEFLERİ:
 Kadını ve evlenme çağına gelmiş gençleri ön plana alarak,
aile yapısını güçlendirmek ve toplumun asayiş ve
emniyetine katkıda bulunmak,
 Yapılacak irşad faaliyetleri sonucunda boşanma ve aile içi
şiddetin azalmasına katkı sağlamak,
 Ortak değerleri ön plana çıkarmak ve aileleri kaynaştırmak,
Bireylerde toplum bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmak,
 İnsanlarımızı aile kurumu hakkında bilinçlendirerek
toplumun sağlıklı ve müreffeh ailelerden oluşmasına
zemin hazırlamak,
 Bölgemizde Sosyo-kültürel aktivitelerin gelişmesine
katkıda bulunmak,
 Kamuoyunda kadınlara ve gençlere yönelik pozitif
tutumu desteklemek,
 Ülkemiz çapında bütün müftülüklere sosyal sorumluluk
gereği proje hazırlama ve uygulama konusunda örnek
olmaktır.
PLANLANAN FAALİYETLERİMİZ:
 Eğitici Seminerler,
 Ev Ziyaretleri,
 Köy Toplantıları,
 Kompozisyon, Şiir ve Resim Yarışmaları,
 Açık Hava Şenliği,
 Gezi Programları,
 Yayın Faaliyetleri,
 Basın –Yayın Faaliyetleri,
 Konferanslar,
Planlanan konferanslar :
 Bilinçli Birey-Bilinçli Ebeveyn,
 Aile içi iletişimde Kadının Rolü,
 Aile İçi Şiddet ve Kadın,
 Evlilik çağına gelmiş gençlerin problemleri,
 Aile içinde kadın mutluluğunun İpuçları,
 Ahlaki Değerlerimiz ve Evlilik Müessesesi,
 Kuran ve Sünnet Işığında Kadın,
 Medya ve Kadın,
 Evlilik aşamasına gelmiş gençler ve cinsi hayat,
 Ergenlik Psikolojisi,
 Dinimize göre Kadının Rolü,
 Son Kale Kadın ve Aile,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
556 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content