close

Enter

Log in using OpenID

28/03/2015 CUMARTESİ 25.YARIŞ GÜNÜ RAPORU İstanbul

embedDownload
OKUL TATÝL
ÝNDE KAMPANYALI UMRE
10 Günlük Program
(3 Gece Medine / 6 Gece Mekke)
Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 • Ýstanbul - Yanbu
Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 • Cidde - Ýstanbul
2’li Odada Kiþi Baþý
3’lü Odada Kiþi Baþý
4’lü Odada Kiþi Baþý
990 €
960 €
930 €
Medine Oteli: Manara Crom vb. (300 - 400 m)
Mekke Oteli: Bustan Al Masi vb. (800 - 1000 m)
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
9
TAKSÝT
AVANTAJI
Not: Uçuþ tarihleri hava yollarýndan talep edilen tarihler olup
harekete 1 hafta kala netleþecektir.
www.reistur.com
14 Günlük Programlar
(4 Gece Medine / 9 Gece Mekke)
Servisli Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Al Qasým vb.
(3000 - 3500 m)
1.100 € 1.050 € 1.000 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
Yakýn Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Mira vb.
(600 - 800 m)
1.250 € 1.200 € 1.150 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
14 Günlük Program Uçuþ Tarihleri
1
2
3
4
5
6
Gidiþ Tarihi
Dönüþ Tarihi
25 Aralýk 2014
7 Ocak 2015
8 Ocak 2015
22 Ocak 2015
27 Ocak 2015
9 Þubat 2015
26 Þubat 2015
11 Mart 2015
26 Mart 2015
8 Nisan 2015
22 Nisan 2015
5 Mayýs 2015
Not: Uçuþ tarihleri hava yollarýndan talep edilen tarihler olup
harekete 1 hafta kala netleþecektir.
www.reistur.com
Mevlid Kandili
Mekke’de
Regaib Kandili
Medine’de
21 Günlük Programlar
(4 Gece Medine / 16 Gece Mekke)
Servisli Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Al Qasým vb.
(3000 - 3500 m)
1.225 € 1.175 € 1.125 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
Yakýn Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Mira vb.
(600 - 800 m)
1.400 € 1.350 € 1.300 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
21 Günlük Program Uçuþ Tarihleri
1
2
3
Gidiþ Tarihi
Dönüþ Tarihi
25 Aralýk 2014
14 Ocak 2015
8 Ocak 2015
28 Ocak 2015
26 Þubat 2015
18 Mart 2015
Mevlid Kandili
Mekke’de
Not: Uçuþ tarihleri hava yollarýndan talep edilen tarihler olup
harekete 1 hafta kala netleþecektir.
www.reistur.com
28 Günlük Programlar
(4 Gece Medine / 23 Gece Mekke)
Servisli Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Al Qasým vb.
(3000 - 3500 m)
1.350 € 1.300 € 1.250 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
Yakýn Otel
Medine Otel
Mekke Otel
2’li Odada 3’lü Odada 4’lü Odada
Kiþi Baþý Kiþi Baþý Kiþi Baþý
Manara Crom vb.
(300 - 400 m)
Mira vb.
(600 - 800 m)
1.575 € 1.525 € 1.475 €
Sabah - Akþam Tabldot Yemekli
28 Günlük Program Uçuþ Tarihleri
1
2
3
Gidiþ Tarihi
Dönüþ Tarihi
25 Aralýk 2014
21 Ocak 2015
8 Ocak 2015
4 Þubat 2015
26 Þubat 2015
25 Mart 2015
Mevlid Kandili
Mekke’de
Not: Uçuþ tarihleri hava yollarýndan talep edilen tarihler olup
harekete 1 hafta kala netleþecektir.
www.reistur.com
Vize için gerekli belgeler
•
•
•
•
•
Pasaport (en az bir yýl süreli)
Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik numaralý)
2 adet fotoðraf (arka fon beyaz)
Aþý kartý
Evli eþler için Nüfus Müdürlüðü'nden vukuatlý nüfus kayýt örneði aslý (45 yaþýn
altýndaki bayanlara mahremsiz vizeleri alýnamamaktadýr)
Evli ise eþi, bekar ise babasý tarafýndan noterden "muvafakatname" almalý.
Mahremi tarafýndan (Babasý, kardeþi, dayýsý, kayýnpederi, amcasý, reþit oðlu)
götürüp getireceðine dair noterden "taahhütname" vermeli, giden ve götüren
Nüfus Müdürlüðü'nden bütün aile fertlerini gösteren "vukuatlý nüfus kayýt
örneðinin aslýný" almalý.
• Ýstenilen evraklarýn uçuþ tarihinden yirmi (20) gün öncesinde teslim edilmesi
gerekmektedir.
• Gerekli evraklarýn son teslim tarihinden sonra veya eksik teslim edilmesinden
kaynaklanan vize problemlerinden firmamýz sorumlu deðildir.
Umre Yolcularýmýza Hediyelerimiz
Seyahat Çantasý
Omuz Çantasý
10 Litre Zemzem
Terlik Çantasý
Umre Rehber Kitabý
www.reistur.com
Çocuk ücretleri
• 00-02 yaþ 250 € / 03-11 yaþ 650 €
• Çocuklar için aileleri tarafýndan yatak istenmesi durumunda normal tur
programýndan 100 € indirim yapýlýr. 11 yaþýný bitirmiþ çocuklar yetiþkin
sýnýfýna girmektedir.
Ücrete dahil hizmetler
• Uçak bileti, vize iþlemleri, tüm transferler, belirtilen otellerde konaklama, tabldot
usulü sabah kahvaltýsý ve akþam yemeði, Mekke ve Medine' deki tüm ziyaret ve
geziler, rehberlik hizmetleri.
Ücrete dahil olmayan hizmetler
• Yurtdýþý çýkýþ harcý (15 TL)
• Öðle yemekleri
• Tur programýnda olmayan ekstra geziler ve umreler
Ýptal þartlarý
• Vize alýndýktan sonraki iptallerde 150 €
• Uçak bileti kesildikten sonraki iptallerde 350 €
• Tur baþlangýç tarihine 8 gün kala yapýlan iptallerde, otellerin ödemeleri
tamamlandýðý için tur ücretinin tamamý alýnýr.
Hesap Numaralarýmýz (Masrafsýz)
ÞUBE
HESAP NO
IBAN NO
: ULUCAMÝ ÞUBESÝ
: 174 - 3408010 - 3
: TR83 - 0020 - 8001 - 7403 - 4080 - 1000 - 03
ÞUBE
HESAP NO
IBAN NO
: BURSA ÞUBESÝ
: 25821347
: TR47 - 0003 - 2000 - 0000 - 0025 - 8213 - 47
www.reistur.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content