close

Enter

Log in using OpenID

Çift

embedDownload
EŞLİ 101 TURNUVASI OYUN KURALLARI
I-TAKIMLARIN OTURMA DÜZENİ :
1. Oturma düzenin belirlemek için oyuncular kendi aralarında karar
veremez ise; zar atmak suretiyle oturma düzeni belirlenir. Büyük zar
atan ilk önce ve istediği yöne oturur, büyük zardan küçüğe doğru saat
yönünün tersine oyuncular otur. Oyun bitmeden oyuncular oturma
yerlerini değiştiremez.
II-TAŞLARIN DAĞITIMI VE OKEYİN BELİRLENMESİ :
1. İlk partide, oyunun taşları Puan/ceza cetvelini tutan oyuncunun
sağındaki oyuncu tarafından dağıtır. Devam eden partide bir sonraki
oyuncu taşları dağıtır.
2. Tek zar atılarak, gelen zarın olduğu 7’li balyanın en alt kısmında
bulunan taş açık vaziyette bir sonraki balyaya eklenerek taşlar dağıtılır.
3. Yerde kalan üç balyadan taş dağıtan oyuncunun en solunda bulanan
balyanın en üstünde bulunan taşın bir büyüğü okey taşı olarak
belirlenir. Sahte okey gelmesi durumunda bir alttaki taş okey olarak
çevrilmek suretiyle okey belirlenir.
4. Her oyuncuya 21 taş dağıtılır. Oyuna ilk başlayacak oyuncuya ise
fazladan bir taş daha verilir ve bu oyuncu taş çekmeden ilk eli oynar.
5. Takımlar toplamda 11 el üzerinden üç maç yapacaklar. Üç oyundan
iki oyun alan takım galip sayılır.
6. Takımlardan ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura çıkarlar
7. Üst turlarda eleme usulü üç oyun üzerinden oynanır. Üç oyunun ikisin
galip gelen takım diğer takımı eler.
III.OYUNA İLİŞKİN GENEL KURALLAR
1.
Oyunda 12-13-1 şeklinde per yapılamaz.
2.
Oyunda da gösterge fonksiyonu yoktur.
3.
Gösterge çift olarak kullanılamaz.
4.
Açarken yanlış per açarsanız veya açtıklarınız geçerli değilse (Çift
açıyorsanız yeterli çiftiniz yoksa, seri açıyorsanız sayınız tutmuyorsa veya
açtığınız taşlar geçersizse) taşlar geri toplanır ve hatalı olan oyuncunun
takımına 101 ceza puanı verilir.
5.
101 oyununda açılan perlerin toplam değeri 101 olmalıdır.
6.
Yandan taş aldığınızda el açmak zorundasınız. Yandan aldığınız taşı el
açarken kullanmak zorundasınız. Ancak elinizde bu taşın bir eşi varsa el
açarken onu da kullanabilirsiniz.
7.
Yandaki taş işinize yarıyor olsa bile el açamayacaksanız o taşı
alamazsınız. Karışıklığa sebebiyet vermemesi açısından yandan taş alıp, geri
bırakmak kurallara aykırıdır.Taş almadan el hesaplanması yapılması
zorunludur.Aksi takdirde yandan alınan taşla el açamayıp geri bırakılması
durumunda taşı alan ve geri bırakan oyuncuya 101 ceza puanı verilir.
8.
Yere açılan perler açıldıktan sonra değiştirilemez, mevcut hali 101
bulmaz ise ceza puanı aldıktan sonra yerde düzletme yapılabilir. Çift
açılabilir. 101 oyununda 5 çift olması halinde , elinizi çift olarak
açabilirsiniz.Bir oyuncu hem çift hem de seri açamaz.
9.
Yana atılan taşlar bir bir üzerine önceki atılan taşlar görünmeyecek
şekilde atılır.
10. Çift açan oyuncu yere atılan taşları dilerse açtırabilir. El açmayan veya
seriye el açan oyuncu yere atılan taşlara bakamaz. Seri açan oyuncu kendi
attığı taşları taşını attıktan sonra bakabilir. Taş atmadan önce kendi attığı
taşlara bakamaz.
11. Çift açan biri elindeki serileri yere açamaz. Ancak diğer oyuncuların
açtığı serilere taş işleyebilir.Bir seferde ancak iki taş işleyebilir.
12. Oyunda çift açan bir oyuncu varsa diğer oyuncular ellerindeki çiftleri
çift açana işleyebilirler. Çift açan biri yoksa çift işlenemez.
13. Yere okey kullanılarak per veya çift açılmış ise, elinde okeye karşılık
gelen taşı olan oyuncu okeyi alabilir. Ancak okeyi alabilmek için elini açmış
olması gerekir. Yerdeki okeyi açma sayınız (101) tutmuyorsa alamazsınız. 101
i tamamlamış ise önce el yere açılır daha sonra okeyi yerden alınabilir.
14. Elinizde 1 taş kaldığında bu taşı göstergenin üzerine bırakarak veya yan
tarafa kapalı bir şekilde bırakarak oyunu bitirebilirsiniz. Elinizde taş
kalmamışsa oyun bitmez. Yani elinizde kalan son 3 taşı yere açtıysanız
oyunu bitiremezsiniz. Oyunu bitirebilmek için bir bitiş taşı gereklidir.
15. Elden Bitme namı diğer 800 atma : Diğer oyuncular el açmadan elinizi
açar ve aynı anda biterseniz elden bitmiş olursunuz. Bu şekilde biten takımın
ceza puanından eksi 202 ceza puanı silinir. Rakip de 808 ceza puanı alır.
Elden biten oyuncu sayısı tutmasa bile açıp bitebilir. Aynı şekilde diğer
oyuncular açtığında el sayısı 101 i bulmasa bile yere işleme yapmaksızın tek
açışta bütün taşlarını açıp oyun bitirebilir.
16. Yerdeki taşların bitmesi ile veya bir oyuncunun elindeki taşların bitmesi
ile o el sona erer.El sona erdiğinde her oyuncunun elindeki taşların toplamı
kadar ceza yazılır. Oyun bittiğinde tüm oyuncular ıstakalarındaki taşları rakip
oyunculara ve ceza tabelasını tutan oyuncuya göstererek sayımı yapıldıktan
sonra yıkılır.
17. Açmayan bir oyuncu elindeki taşlara bakılmaksızın 202 ceza puanı
alır.Açan oyuncularda ise eldeki taşlar toplanır.
18. Elinde okey kalan oyuncuya 101 puan ceza daha yazılır.
19. Normal bitiş yapan takımın ceza puanından 101 puan düşülür.Okey
atan veya çiftten biten takımın ceza puanından 202 puan düşülür. Devam
atan veya çiften okey atan takımın ceza puanından 404 puan düşülür.Kimse
açmaksızın elden devam atan oyuncunun takımından 808 puan düşülür.
20. Çift açan oyuncunun cezası 2 katına çıkar.
21. Okey atılmışsa cezalar 2 katına çıkar.
22. Devam atılmış ise dört katına çıkar.
23. Elden bitilmişse cezalar 2 katına çıkar.
24. Elden okey atılmışsa bu cezalar 4 katına çıkar.
25. Elden devam atılmış ise (çift okey) ki zayıf bir ihtimal ceza 8 katına çıkar
ve diğer takım muhtemelen oyunu bırakır.
26. Çift açan bir oyuncu okey atmışsa cezalar 4 katına çıkar.
27. Eşlerden biri biterse diğer eşin cezası silinir. Örneğin eşlerden biri
bitmişse diğer eş açmamış olsa dahi ceza almaz.
DİĞER CEZA VERİLECEK HALLER:
Cezalar şu hallerde verilir:
1. İşler taş atanlara ceza verilir. Atılan taş yerdeki bir seriye işlerse bu taşı
atan oyuncu ceza alır. Ancak rakip oyuncular işlek olduğunu fark
etmemiş ve ortadan taş almış ise ceza verilmez. İşlek taşın cezalı
olabilmesi için rakip oyuncunun işlek demesi ve işlek taşın rakamını ve
rengini atan oyuncudan önce fark etmesi gerekir.
2. Okey her zaman işler olacağı için yanlışlıkla okeyi atan oyuncu da
ceza alır. Yere taş açılmamış olsa bile okey taşını yere atan oyuncu 101
ceza puanı alır. Yere atılan işlek taş diğer oyuncu tarafından alınabilir.
3. Yere atılan taşın rengi ve rakamı
rakip oyuncular tarafından
görüldüğünde artık atılan taş geri alınamaz.
4. Takım oyuncuları eşleriyle konuşmamak şartıyla işaretle anlaşma
yapabilirler.
5. Takımlar oyuna ilişkin tüm hususlarda anlaşmazlık olduğunda; tertip
komisyonundan bir üye masaya çağrılarak tertip komisyonunun
vereceği karara göre oyun devam eder.
Bitme
Elinizde 1 taş kaldığında bu taşı göstergenin üzerine bırakarak (veya yana
kapalı olarak atarak) oyunu bitirebilirsiniz. Elinizde taş kalmamışsa oyun
bitmez. Yani elinizde kalan son 3 taşı yere açtıysanız oyunu bitiremezsiniz.
Oyunu bitirebilmek için bir bitiş taşı gereklidir.
Elden Bitme
Diğer oyuncular el açmadan elinizi açar ve aynı elde biterseniz elden bitmiş
olursunuz. Bu durumda okey atmış gibi diğer oyunculara iki kat ceza yazılır.
(Elden bitebilmek için taşları yere açmak zorundasınız. Tek açışta bitmişseniz
oyun bunu elden bitiş olarak kabul edecektir.)
Çiftten Bitme
Çiftten bitilmesi durumunda diğer oyuncular 2 kat ceza yer.
101 oyununda Çift açan bir oyuncunun bir seriye işler yapmadan bitmesi
mümkün değildir. 21 taş olduğundan bitebilmek için 1 taşın seriye işlenmesi
gerekir. Bu yüzden seri açan kimse yoksa çift açan birinin bitmesi imkansızdır.
Bu nedenle tüm oyuncular çift açtığında o el sayılmaz ve yeniden oynanır.
Okey Atma
Elinizde kalan son taş okeyse bu taşı kullanarak okey atabilirsiniz. Okey
atıldığında diğer oyuncular iki kat ceza yer. Elden okey atılmışsa bu cezalar 4
katına çıkar. Aynı şekilde çift açan bir oyuncu okey atmışsa cezalar 4 katına
çıkar.
Okey bir, ikiye devam
Çok zayıf bir ihtimal olmakla devam atma vardır. Yapana helal olsun.
SIK SORULAN SORULAR
Gösterge var mı?
Hayır. 101 oyunda göstergenin herhangi bir fonksiyonu yoktur.Turnuva bitince
eve götürsünüz.
Göstergeyi çift olarak kullanabilir miyim?
Hayır kullanılamaz.
Kaç çift açmam lazım ?
101 oyununda 5 çift
Çift açan biri seri açabilir mi?
Hayır açamaz.
Çift açan biri seriye işler yapabilir mi?
Evet yapabilir.Ancak bir seferde ancak 2 taş işleyebilir.
12 13 1 oluyor mu?
Hayır olmaz.
Sayı tutmasa bile işlek yapmadan bitebilir miyim?
Evet. Sayınız 101 i tamamlamasa bile, tek seferde açıp diğer oyunculara
işleme yapmaksızın bitebilirsiniz.
Yerdeki okeyi alıp açabilir miyim?
Açma sayınız tutmuyorsa alamazsınız. Okeyi alabilmek için önce elinizi
açmalısınız.
Çifte giden birisinin attığı taş alınıp el açılabilir mi?
Evet alınabilir.
Çifte giden biri, el açmasa bile çift diyerek yandan taş alabilir mi?
Hayır alamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content