close

Enter

Log in using OpenID

Aylık Ekonomik Bülten

embedDownload
 ŞUBAT 2015
Aylık Ekonomik Bülten
Pamuk Pazarı Esasları ve Fiyatlara Genel Bakış SON FİYAT HAREKETLERİ
Global fiyatlardaki hareketler geçen ay boyunca karışık bir şekildeydi. A
Endeksi ve NY Vadeli fiyatlar biraz yukarı çıkarken Çin fiyatları aşağı
sürüklendi, bu arada Hindistan ve Pakistan fiyatları yatay seyrederken
hafif bir iniş eğilimi sergiledi.
 Bu ayın ABD Tarım Bakanlığı Raporunu mütakiben, NY Mart vadeli
kontratları Kası mayından beri ilk defa 62 cent/lb üstüne çıktı. ABD
fiyatlarına destek, 2015/16’da ekim alanı düşüşünden kaynaklanan
güçlü ihracat satışlarından gelmiş olabilir.
 A Endeksi, artan fiyatlarla (65 cent/lb’den 69 cent/lb’ye) NY vadeli
hareketlerini yansıttı.
NY Vadeli İşlemler ve A Endeks Hafif Çıkışta,
Çin Fiyatları Hafif İnişte
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
CC Endeksin (cents/lb)
A Endeksi
NY Vadeli
 CC Endeksi ile temsil edilen Çin nakit fiyatları geçen ay içinde 100
cent/lb yakınındaki değerlerden 98 cent/lb cıvarına gevşedi. Yerel
birimlerde fiyatlar 13.600 RMB/ton’dan 13.450 RMB/ton’a geriledi.
 Shankar-6 tipi için Hindistan spot fiyatları çok az inerek uluslararası
birimlerde 63’ten 62 cent/lb’ye düştü. Yerel birimlerde fiyatlar
32.000’den 30.600 INR/candy’ye geriledi.
 Pakistan spot fiyatları geçen ayda uluslararası birimlerde 57 ve 60
cent/lb arasında ve yerel birimlerde 4.700 ve 4.950 PKR/maund
arasındaki değerlere tutundu.
ARZ, TALEP, VE TİCARET
Son ABD Tarım Bakanlığı Raporunda 2014/15 dünya pamuk hasadı
öngörüsü biraz artışla güncellenirken (119,4 milyona +206.000 balya)
dünya pamuk işletme kullanımı beklentisi düşüşle revize edildi (111,3
milyona -985.000 balya). Daha yüksek üretim ve daha düşük tüketim
tahminlerinin etkisi global kapanış stokları rakamına 1,2 milyon balyalık
ilave (109,8 milyona) şeklinde yansıdı.
Ülke bazında, üretim rakamlarına yapılan 100.000 balya üzerindeki
tek revizyon Pakistan için yapıldı (+200.000 balya ile 10,4 milyona).
İşletme kullanımında, ülke bazlı en büyük değişiklik Çin için yapılırken
buradaki tüketim tahmini 1,0 milyon balya düşürülerek 35,5 milyona
güncellendi. Çin tüketim rakamlarına yapılan bu azaltma ard-arda
gerçekleşen dördüncü düşüş yönlü revizyon olup (ABD Tarım Bakanlığı
Ekim tahmini 38,0 milyon balya idi) Çin pamuk politikasındaki
reformlardan sonra gelen Çin fiyatlarındaki düşüşünün işletme
kullanımında artış oluşturma beklentisinin küçüldüğünü ortaya
koymakta. Mevcut seviyesinde, Çin tüketimi beklentisi geçen yılki
rakama göre 1,0 milyon balya üstünde bulunurken, ancak CC Endeksin
139 cent/lb ortalama fiyat ve A Endeks ortalamasının 50 cent/lb üstünde
seyrettiği 2012/13 hacmine göre daha düşük kalmakta. Ülke bazlı diğer
dikkate değer işletme kullanım revizyonları ABD (-150.000 balya ile 3,7
milyona), Endonezya (+100.000 balya ile 3,2 milyona) ve Vietnam
(+150.000 balya ile 3,6 milyona) için yapıldı.
Satış rakamlarının sadece son dört haftasında ABD ihracat taahhütleri
2,0 milyon balya yükseldi. Satışlardaki bu son sıçrama, ABD Tarım
Bakanlığının ABD ihracat tahminlerini 700.000 balya artırmasına sebep
Son Fiyat Verileri
cents/lb
NY Vadeli
A Endeksi
CC Endeksin
Hindistan Spot
Pakistan Spot
En Son
Değer
(Şubat 10)
62,5
69,4
97,9
62,4
58,9
En
Son Ay
(Ocak)
59,4
67,3
99,0
64,2
58,5
Son 12 Ay
(Şubat14Ocak15)
74,2
81,1
122,7
80,6
71,0
Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Fiyat tanımlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
19,6
26,2
23,8
22,1
93,2%
2014/15
Ocak
Şubat
22,1
22,1
25,9
26,0
24,4
24,2
23,7
23,9
96,8%
75,5%
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
11,0
7,1
3,1
7,5
13,7
181,8%
2014/15
Ocak
Şubat
13,7
13,7
6,5
6,5
1,5
1,6
7,9
7,7
13,8
14,0
173,0%
181,6%
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Fabrika Tüketimi
İhracat
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2013/14
8,3
19,1
0,0
16,2
3,1
8,1
41,8%
2014/15
Ocak
Şubat
8,1
8,1
19,4
19,5
0,0
0,0
16,5
16,5
1,5
1,6
9,5
9,5
52,6%
52,3%
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
oldu (10,7 milyona). ABD satışlarındaki son hızlanmanın neredeyse
tamamı Çin ve Vietnem ile imzalanan yeni kontratların sonucunda
gerçekleşti. Bu ülkelerin her ikisi için de ithalat rakamları bu ay yukarı
güncellendi (Çin için +300.000 ile 7,3 milyona ve Vietnem için
+200.000 ile 3,8 milyona). Ticari rakamlara yapılan diğer dikkate değer
değişikliklerin arasında Hindistan ihracatlarında düşüş (-500.000 balya
ile 4,2 milyona), Pakistan ihracatlarına artış (+150.000 balya ile
600.000’e), Pakistan ithalatlarında düşüş (-200.000 balya ile 800.000’e)
ve Endonezya ithalatlarında artış (+100.000 balya ile 3,3 milyona) yer
aldı.
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon metrik ton
2013/14
6,7
7,1
2,8
2,1
1,7
5,7
26,2
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Diğerleri
Dünya
Dünya Pamuk Tüketimi
FIYATLARA BAKIŞ
Milyon metrik ton
Ulusal Pamuk Konseyi (NCC) geçen hafta sonunda yaptıkları ABD
pamuk üreticileri ekim eğilimleri anketinin sonuçlarını açıkladı.
Bulgular, toplam ABD ekim alanının 2015/16 hasat yılına göre %14,6
daha az olacağını (11,0 milyondan 9,4 milyon acre’ye) ortaya koyuyor.
Upland ekim alanının %15,2 düşmesi (10,8 miyondan 9,2 milyon
acre’ye) düşeceği tahmin edilirken pima ekim alanının ise %22,8 artması
bekleniyor (192.000’den 236.000’e). NCC, beklenen ekim alanını
eyalet-bazlı verim ortalamalarını, terk oranlarını da dikkate alarak, teorik
2015/16 ulusal hasadını 14,0 milyon balya olarak hesapladı.
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Diğerleri
Dünya
Çin’in ithalat kotasını gelecek yıl da sınırlayacağı varsayılırsa, ABD
ihracatlarının bu yıl için yapılan tahmine yakın bir seviyede (10,7
milyon balya) sıkışması beklenebilir. Bu ay yapılan düşüşlere rağmen,
ABD iplikçilik endüstrisinde yeni yapılan yatırımlar oldu ve
önümüzdeki hasat yılında ABD tüketiminin yatay veya daha yüksek
gerçekleşmesi beklenebilir, muhtemelen 3,7 ve 4,0 milyon balya
arasında. Dengeli ihracat ve hafifçe yüksek işletme tüketiminin birleşimi
ABD arzından 2015/16’da muhtemel 14,5 milyon balyanın çekilmesi
anlamına gelir.
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Diğerleri
Dünya
Bu rakam, NCC tarafından ortaya atılan muhtemel hasattan biraz
daha fazla olduğundan, 2015/16 kapanış stoklarının bu yılkinden hafifçe
daha düşük olması beklenebilir. Bu hasat yılında ABD Tarım Bakanlığı
her iki ABD kapanış stoklarının %70 cıvarında artmasını öngörüyor (2,5
milyondan 4,2 milyon balyaya). ABD arzındaki keskin artış, ABD
fiyatlarına neden aşağı yönlü baskının bulunduğunun sebebidir.
2015/16’da stoklardaki küçük düşüşe rağmen ABD stoklarının yüksek
kalacağı tahmin edilirken, dünyanın en büyük ihracatçı ülkesinde pamuk
mevcudiyetinin dünyanın dört bir yanındaki fiyatlara aşağı yönlü baskıyı
devam ettirmesi beklenebilir.
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Diğerleri
Dünya
Ancak, son birkaç hasat yılında da söz konusu olduğu gibi, Batı
Teksas’taki yağış durumu ve Çin ithalat talebinin hacmi ABD stoklarını
daraltıp gevşetebilecek muhtemel değişkenler olup fiyat yönünü
şekillendirmesi beklenebilir.
2014/15
Ocak
Şubat
6,6
6,6
6,5
6,5
3,5
3,5
2,2
2,3
1,5
1,5
5,5
5,5
25,9
26,0
2013/14
7,5
5,1
2,3
1,4
0,9
6,6
23,8
2014/15
Ocak
Şubat
7,9
7,7
5,2
5,2
2,3
2,3
1,4
1,4
0,9
0,9
6,6
6,6
24,4
24,2
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
2013/14
2,3
2,0
0,5
1,1
0,6
2,4
8,9
2014/15
Ocak
Şubat
2,2
2,3
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
2,3
2,3
7,4
7,5
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
2013/14
3,1
0,9
0,9
0,7
0,7
2,6
8,8
2014/15
Ocak
Şubat
1,5
1,6
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
2,7
2,6
7,4
7,4
Dünya Kapanış Stokları
Milyon metrik ton
Çin
Hindistan
Brezilya
ABD
Pakistan
Diğerleri
Dünya
2013/14
13,7
2,5
1,7
0,5
0,5
3,2
22,1
2014/15
Ocak
Şubat
13,8
14,0
3,1
3,2
1,6
1,6
1,0
0,9
0,6
0,6
3,5
3,5
23,7
23,9
Ek arz ve talep verilere buradan ulaşabilirsiniz.
Soru ve yorumlarınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz
Kaynaklar: Fiyat verileri için Reuters, Cotlook, Cotton Assn. of India, ve Karachi Cotton Assn. Arz, talep ve ticari veriler için ABD Tarım Bakanlığı.
Feragatname: Burada yer alan bilgiler güvenilir olduklarına inanılan halka açık ve özel haber kaynaklarından derlenmişitir; ancak Cotton Incorporated bu
bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti edemez. Bu bilgilerin kullanılması ile ilgili sorumluluk kabul edilemez ve hiçbir acık garanti veya zımni taahhüt
yapılmamıştır. Burada yer alan bilgilere yatırım kararları vermek amacı ile itimat edilmemelidir. Bu yayın gelecekteki fiyat veya olayları tahmin etme
amacını taşımamaktadır.
© 2015 Cotton Incorporated. All rights reserved; America's Cotton Producers and Importers
Grafikler ve Tablolar Listesi
Çizelgeleri - Günlük
Çizelgeleri - Aylık
Çizelge
A Endeksi ve NY Vadeli
A Endeksi ve NY Vadeli
Pamuk Bilançosu (balya)
CC Endeksin
CC Endeksin
Pamuk Bilançosu (ton)
Hindistan Spot
Hindistan Spot
Arz ve Taelp (balya)
Pakistan Spot
Pakistan Spot
Arz ve Talep (ton)
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
100
cents/lb
A Endeksi
90
NY Vadeli
80
70
60
50
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
21,000
RMB/ton
140
19,500
130
18,000
120
16,500
110
15,000
100
13,500
90
12,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Hindistan Spot
100
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
50,000
INR/candy
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Günlük Fiyatlar Bir Yıl - Pakistan Spot
100
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
cents/lb
9,000
PKR/maund
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
Note: Movement
in prices in cents/lb and local terms will not be identical due to changes in exchange rates.
50
grafikler ve tablolar listesi
5,000
4,000
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - A Endeksi ve NY Vadeli
110
cents/lb
A Endeksi
NY Vadeli
100
90
80
70
60
50
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - CC Endeksin (328 Sınıf)
150
yerel birimler (RMB/ton)
cents/lb
cents/lb
22,000
RMB/ton
140
20,500
130
19,000
120
17,500
110
16,000
100
14,500
90
13,000
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Hindistan Spot
110
yerel birimler (INR/candy, candy=355.62 kg)
cents/lb
cents/lb
55,000
INR/candy
100
50,000
90
45,000
80
40,000
70
35,000
60
30,000
50
25,000
Aylık Fiyatlarının Üç Yıl - Pakistan Spot
110
cents/lb
yerel birimler (PKR/maund, maund = 37.32 kg)
cents/lb
10,000
PKR/maund
100
9,000
90
8,000
80
7,000
70
6,000
60
5,000
50
4,000
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
47.4
117.6
165.0
50.6
127.5
178.1
73.8
123.6
197.4
90.0
120.4
210.4
101.7
119.2
220.8
101.7
119.4
221.0
Fabrika Tüketimi
115.8
104.0
107.8
109.1
112.2
111.3
Kapanış Stokları
50.6
73.8
90.0
101.7
108.6
109.8
43.7%
70.9%
83.5%
93.2%
96.8%
98.7%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
14.2
30.5
12.0
56.7
10.6
34.0
24.5
69.1
31.1
35.0
20.3
86.4
50.4
32.8
14.1
97.2
62.7
30.0
7.0
99.7
62.7
30.0
7.3
100.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
46.0
0.1
46.1
38.0
0.1
38.1
36.0
0.0
36.0
34.5
0.0
34.5
36.5
0.1
36.6
35.5
0.1
35.6
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
10.6
23.0%
31.1
82.0%
50.4
140.0%
62.7
182.0%
63.2
172.8%
64.5
181.3%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
33.1
87.1
0.1
120.3
38.6
93.5
0.1
132.1
41.5
88.6
0.0
130.2
38.1
87.7
0.0
125.8
37.1
89.2
0.1
126.3
37.1
89.4
0.1
126.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
69.8
12.0
81.8
66.0
24.5
90.6
71.8
20.3
92.1
74.6
14.1
88.7
75.7
7.0
82.7
75.8
7.3
83.1
38.6
47.2%
41.5
45.9%
38.1
41.3%
37.1
41.8%
43.5
52.6%
43.4
52.3%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
9.7
27.2
0.5
37.3
11.8
29.0
0.6
41.4
10.9
28.5
1.2
40.6
11.9
31.0
0.7
43.6
11.5
30.5
1.1
43.1
11.5
30.5
1.1
43.1
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
20.6
5.0
25.6
19.5
11.1
30.5
21.9
7.8
29.6
23.4
9.3
32.6
24.0
4.7
28.7
24.0
4.2
28.2
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
11.8
46.0%
10.9
36.0%
11.9
40.0%
11.5
35.0%
14.4
50.2%
14.9
52.9%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.9
18.1
0.0
21.1
2.6
15.6
0.0
18.2
3.4
17.3
0.0
20.7
3.8
12.9
0.0
16.7
2.5
16.1
0.0
18.5
2.5
16.1
0.0
18.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
3.9
14.4
18.3
3.3
11.7
15.0
3.5
13.0
16.5
3.6
10.5
14.1
3.8
10.0
13.8
3.7
10.7
14.4
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
14.0%
3.4
22.0%
3.8
23.0%
2.5
17.0%
4.7
34.1%
4.2
29.3%
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.0
8.6
1.4
13.1
2.5
10.6
0.9
14.0
2.8
9.3
1.8
13.9
2.7
9.5
1.2
13.4
2.5
10.2
1.0
13.7
2.5
10.4
0.8
13.7
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
9.9
0.7
10.6
10.0
1.2
11.2
10.8
0.5
11.2
10.4
0.5
10.9
10.5
0.5
11.0
10.5
0.6
11.1
2.5
24.0%
2.8
25.0%
2.7
24.0%
2.5
23.0%
2.7
24.7%
2.6
23.0%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Pakistan Bilançosu
Milyon x 480lb. Balya
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Yunanistan
Burkina Faso
Meksika
Arjantin
Diğerleri
27.2
30.5
18.1
8.6
9.0
4.1
2.1
4.2
1.8
0.9
0.6
0.7
1.4
8.3
29.0
34.0
15.6
10.6
8.7
4.2
3.4
5.5
1.4
1.3
0.8
1.2
1.0
10.8
28.5
35.0
17.3
9.3
6.0
4.5
2.7
4.6
1.6
1.2
1.2
1.0
0.8
9.9
31.0
32.8
12.9
9.5
8.0
4.1
2.3
4.1
1.5
1.4
1.2
0.9
1.2
9.5
30.5
30.0
16.1
10.2
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.3
1.3
1.2
1.1
9.7
30.5
30.0
16.1
10.4
7.0
4.0
3.2
2.2
1.5
1.2
1.3
1.2
1.1
9.7
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.1
1.2
3.0
1.6
3.9
1.5
4.1
1.6
4.5
1.6
4.5
1.5
117.6
127.5
123.6
120.4
119.2
119.4
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Mali
Malezya
Cote d'Ivoire
Türkmenistan
Benin
Kamerun
Diğerleri
14.4
5.0
2.0
2.5
2.7
0.7
0.8
0.5
0.1
0.3
1.1
0.3
0.2
5.0
11.7
11.1
4.8
4.6
2.5
0.7
1.0
0.6
1.0
0.4
0.8
0.3
0.3
6.2
13.0
7.8
4.3
6.2
3.2
1.2
1.2
0.9
0.7
0.7
1.0
0.5
0.4
5.7
10.5
9.3
2.2
4.9
2.7
1.3
1.2
0.8
0.8
0.7
0.8
0.5
0.5
4.6
10.0
4.7
3.4
3.0
2.3
1.2
1.0
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
4.5
10.7
4.2
3.4
3.0
2.3
1.1
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6
0.6
0.5
4.7
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
2.0
1.1
2.3
1.4
3.9
1.6
3.9
1.5
3.9
1.4
3.8
1.3
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
35.4
45.9
46.8
40.7
34.0
34.2
Dünya
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon x 480lb. Balya
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
46.0
20.6
9.9
5.6
4.2
4.3
3.9
1.6
2.6
1.7
1.3
1.7
1.0
11.4
38.0
19.5
10.0
5.6
3.5
4.0
3.3
1.7
2.5
1.7
1.4
1.3
1.1
10.6
36.0
21.9
10.8
6.1
3.9
4.1
3.5
2.3
3.1
1.8
1.5
1.5
1.3
10.3
34.5
23.4
10.4
6.3
4.2
4.2
3.6
3.2
3.1
1.9
1.5
1.6
1.3
10.2
36.5
24.0
10.5
6.4
4.4
4.0
3.8
3.4
3.1
1.9
1.5
1.5
1.3
10.1
35.5
24.0
10.5
6.4
4.4
4.0
3.7
3.6
3.2
1.9
1.5
1.5
1.3
10.0
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.1
1.1
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
0.1
0.9
115.8
104.0
107.8
109.1
112.2
111.3
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Pakistan
Tayvan
Mısır
Diğerleri
12.0
4.3
3.4
1.6
2.6
1.8
1.0
0.3
0.5
1.2
1.4
0.8
0.6
5.5
24.5
3.3
2.4
1.6
2.5
1.3
1.2
1.1
0.6
1.0
0.9
0.9
0.3
3.8
20.3
3.9
3.7
2.4
3.1
1.5
1.3
0.8
1.2
1.0
1.8
0.9
0.2
4.1
14.1
4.1
4.2
3.2
3.0
1.5
1.3
1.1
0.7
1.0
1.2
0.9
0.4
3.8
7.0
4.5
3.6
3.6
3.2
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9
0.4
3.9
7.3
4.5
3.6
3.8
3.3
1.5
1.3
1.2
1.1
1.0
0.8
0.9
0.4
3.8
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
1.1
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
0.0
0.8
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
36.8
45.3
46.3
40.6
34.0
34.2
Dünya
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon x 480lb. Balya
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
Arz
10.3
25.6
35.9
11.0
27.8
38.8
16.1
26.9
43.0
19.6
26.2
45.8
22.1
25.9
48.1
22.1
26.0
48.1
Fabrika Tüketimi
25.2
22.7
23.5
23.8
24.4
24.2
Kapanış Stokları
11.0
16.1
19.6
22.1
23.7
23.9
43.7%
70.9%
83.5%
93.2%
96.8%
98.7%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
3.1
6.6
2.6
12.4
2.3
7.4
5.3
15.1
6.8
7.6
4.4
18.8
11.0
7.1
3.1
21.2
13.7
6.5
1.5
21.7
13.7
6.5
1.6
21.8
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
10.0
0.0
10.0
8.3
0.0
8.3
7.8
0.0
7.8
7.5
0.0
7.5
7.9
0.0
8.0
7.7
0.0
7.7
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.3
23.0%
6.8
82.0%
11.0
140.0%
13.7
182.0%
13.8
172.8%
14.0
181.3%
Stok/Kullanım
Çin Pamuk Bilançosu
Çin-Hariç-Dünya Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
7.2
19.0
0.0
26.2
8.4
20.4
0.0
28.8
9.0
19.3
0.0
28.3
8.3
19.1
0.0
27.4
8.1
19.4
0.0
27.5
8.1
19.5
0.0
27.5
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
15.2
2.6
17.8
14.4
5.3
19.7
15.6
4.4
20.1
16.2
3.1
19.3
16.5
1.5
18.0
16.5
1.6
18.1
8.4
47.2%
9.0
45.9%
8.3
41.3%
8.1
41.8%
9.5
52.6%
9.5
52.3%
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Hindistan Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
2.1
5.9
0.1
8.1
2.6
6.3
0.1
9.0
2.4
6.2
0.3
8.8
2.6
6.7
0.1
9.5
2.5
6.6
0.2
9.4
2.5
6.6
0.2
9.4
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
4.5
1.1
5.6
4.2
2.4
6.6
4.8
1.7
6.4
5.1
2.0
7.1
5.2
1.0
6.2
5.2
0.9
6.1
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
2.6
46.0%
2.4
36.0%
2.6
40.0%
2.5
35.0%
3.1
50.2%
3.2
52.9%
A.B.D. Pamuk Bilançosu
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.6
3.9
0.0
4.6
0.6
3.4
0.0
4.0
0.7
3.8
0.0
4.5
0.8
2.8
0.0
3.6
0.5
3.5
0.0
4.0
0.5
3.5
0.0
4.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
0.8
3.1
4.0
0.7
2.6
3.3
0.8
2.8
3.6
0.8
2.3
3.1
0.8
2.2
3.0
0.8
2.3
3.1
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
0.6
14.0%
0.7
22.0%
0.8
23.0%
0.5
17.0%
1.0
34.1%
0.9
29.3%
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Başlangıç Stokları
Üretim
İthalat
Arz
0.7
1.9
0.3
2.9
0.5
2.3
0.2
3.1
0.6
2.0
0.4
3.0
0.6
2.1
0.3
2.9
0.5
2.2
0.2
3.0
0.5
2.3
0.2
3.0
Fabrika Tüketimi
İhracat
Talep
2.2
0.1
2.3
2.2
0.3
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
2.3
0.1
2.4
0.5
24.0%
0.6
25.0%
0.6
24.0%
0.5
23.0%
0.6
24.7%
0.6
23.0%
Pakistan Bilançosu
Kapanış Stokları
Stok/Kullanım
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Üretimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Hindistan
Çin
ABD
Pakistan
Brezilya
Özbekistan
Türkiye
Avustralya
Türkmenistan
Yunanistan
Burkina Faso
Meksika
Arjantin
Diğerleri
5.9
6.6
3.9
1.9
2.0
0.9
0.5
0.9
0.4
0.2
0.1
0.2
0.3
1.8
6.3
7.4
3.4
2.3
1.9
0.9
0.7
1.2
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
2.3
6.2
7.6
3.8
2.0
1.3
1.0
0.6
1.0
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
2.2
6.7
7.1
2.8
2.1
1.7
0.9
0.5
0.9
0.3
0.3
0.3
0.2
0.3
2.1
6.6
6.5
3.5
2.2
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
6.6
6.5
3.5
2.3
1.5
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
2.1
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.5
0.3
0.6
0.3
0.9
0.3
0.9
0.3
1.0
0.4
1.0
0.3
Dünya
25.6
27.8
26.9
26.2
25.9
26.0
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
ABD
Hindistan
Brezilya
Avustralya
Özbekistan
Burkina Faso
Yunanistan
Mali
Malezya
Cote d'Ivoire
Türkmenistan
Benin
Kamerun
Diğerleri
3.1
1.1
0.4
0.5
0.6
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
1.1
2.6
2.4
1.0
1.0
0.5
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
1.4
2.8
1.7
0.9
1.3
0.7
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
1.2
2.3
2.0
0.5
1.1
0.6
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
1.0
2.2
1.0
0.7
0.7
0.5
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
1.0
2.3
0.9
0.7
0.7
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
1.0
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.4
0.2
0.5
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.3
Dünya
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
7.7
10.0
10.2
8.9
7.4
7.5
Dünya Pamuk İhracatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
AYLIK EKONOMIK BÜLTEN | ŞUBAT 2015
Dünya Pamuk Tüketimi
Milyon metrik ton
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Çin
Hindistan
Pakistan
Türkiye
Bangladeş
Brezilya
ABD
Vietnam
Endonezya
Meksika
Özbekistan
Tayland
Kore
Diğerleri
10.0
4.5
2.2
1.2
0.9
0.9
0.8
0.4
0.6
0.4
0.3
0.4
0.2
2.5
8.3
4.2
2.2
1.2
0.8
0.9
0.7
0.4
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
2.3
7.8
4.8
2.3
1.3
0.8
0.9
0.8
0.5
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.5
5.1
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.9
5.2
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
7.7
5.2
2.3
1.4
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
0.3
2.2
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
25.2
22.7
23.5
23.8
24.4
24.2
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Ocak
2014/15
Şubat
Çin
Bangladeş
Türkiye
Vietnam
Endonezya
Tayland
Kore
Malezya
Hindistan
Meksika
Pakistan
Tayvan
Mısır
Diğerleri
2.6
0.9
0.7
0.3
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.2
0.1
1.2
5.3
0.7
0.5
0.4
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
4.4
0.8
0.8
0.5
0.7
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.1
0.9
3.1
0.9
0.9
0.7
0.7
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
0.1
0.8
1.5
1.0
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
1.6
1.0
0.8
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.8
Afrika Serbest Bölgesi
AB-27
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
Dünya Toplamı
Kaynak: Amerika Tarım Bakanlığı
8.0
9.9
10.1
8.8
7.4
7.4
Dünya Pamuk İthalatları
Milyon metrik ton
grafikler ve tablolar listesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content