close

Enter

Log in using OpenID

ASMMMO

embedDownload
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
2013 faaliyet döneminde aktif toplamı 2.017.800.- TL’nı veya net satışları toplamı 4.035.600.- TL’nı aşan
mükelleflerin 2014 yılında faaliyet konularına göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur.
2014 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları
Faaliyet Konuları
Maliyet Hesapları
Üretim İşletmeleri
7/A Seçeneği
Hizmet İşletmeleri
7/A Seçeneği
Ticaret İşletmeleri
İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A
M
O
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve
net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
SM
M
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
A
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
2012 faaliyet döneminde aktif toplamı 1.941.500.- TL’nı veya net satışları toplamı 3.883.000.- TL’nı aşan
mükelleflerin 2013 yılında faaliyet konularına göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur.
2013 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları
Faaliyet Konuları
Maliyet Hesapları
Üretim İşletmeleri
7/A Seçeneği
Hizmet İşletmeleri
7/A Seçeneği
Ticaret İşletmeleri
İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve
net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
2011 faaliyet döneminde aktif toplamı 1.801.000.- TL’nı veya net satışları toplamı 3.602.000.- TL’nı aşan
mükelleflerin 2012 yılında faaliyet konularına göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur.
2012 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları
Faaliyet Konuları
Maliyet Hesapları
Üretim İşletmeleri
7/A Seçeneği
Hizmet İşletmeleri
7/A Seçeneği
Ticaret İşletmeleri
İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve
net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
O
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
SM
M
M
2010 faaliyet döneminde aktif toplamı 1.633.400.- TL’nı veya net satışları toplamı 3.266.800.- TL’nı aşan
mükelleflerin 2011 yılında faaliyet konularına göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur.
2011 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları
Üretim İşletmeleri
Hizmet İşletmeleri
A
Faaliyet Konuları
Ticaret İşletmeleri
Maliyet Hesapları
7/A Seçeneği
7/A Seçeneği
İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve
net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
2009 faaliyet döneminde aktif toplamı 1.516.600.- TL’nı veya net satışları toplamı 3.033.200.- TL’nı aşan
mükelleflerin faaliyet konularına göre aşağıda yer alan maliyet hesaplarını kullanmaları zorunludur.
2010 Faaliyet Döneminde Kullanılacak Maliyet Hesapları
Faaliyet Konuları
Maliyet Hesapları
Üretim İşletmeleri
7/A Seçeneği
Hizmet İşletmeleri
7/A Seçeneği
Ticaret İşletmeleri
İsteğe Bağlı / Alternatif 7/A
A
SM
M
M
O
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve
net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
MALİYET HESAPLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN HADLER
(7/A – 7/B Seçeneği)
(Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:10)
2008 faaliyet döneminde Aktif Toplamı 1.484.000,00 TL veya Net Satışları Toplamı 2.967.900,00 TL’nı aşan
mükelleflerde maliyet hesapları kullanımı
2009 FAALİYET DÖNEMİNDE KULLANILACAK MALİYET HESAPLARI
FAALİYET KONULARI
MALİYET HESAPLARI
ÜRETİM İŞLETMELERİ
7/A SEÇENEĞİ
HİZMET İŞLETMELERİ
7/A SEÇENEĞİ
TİCARET İŞLETMELERİ
İSTEĞE BAĞLI / ALTERNATİF 7/A
Aktif ve net satışlar toplamları yukarıda belirtilen rakamların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif
ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği zorunlu değildir. Bu işletmeler 7/A ve 7/B
seçeneğinden herhangi birini tercih edebilirler.
O
M
SM
M
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content