close

Enter

Log in using OpenID

2014-016

embedDownload
Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey
Tel : + 90 232 464 16 16 .. Fax: + 90 232 421 71 92 . e-mail : [email protected]
BÜLTEN
Tarih: 28.04.2014
SAYI : 2014-016
KONU: Beklenilen KDV Uygulama Tebliği Resmi Gazetede Yayınlanmıştır
Uzun süredir beklenilen, KDV Uygulama genel Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli 28993 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır Tebliğ 1 mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bilindiği gibi, KDV Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren toplam 123 adet
Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
Bu kez 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bu güne
kadar yayınlanmış olan tüm KDV Genel tebliğleri yürürlükten kaldırılmış ve KDV Kanunu'nun
uygulanmasına ilişkin esaslar tek bir Tebliğ'de toplanmıştır.
Bunun yanında Tebliğ ile KDV iade sisteminde pek çok önemli değişiklikler yapılmaktadır.
Bu değişikliklerden bizleri ilgilendiren bazı huşular şu konulardadır.
-İade işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
-İhrac kayıtlı teslimlerde önemli yeni düzenlemeler yapılmıştır.
-Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla çıkarılan "Özel Esaslar" uygulamasında
mükelleflerin mağduriyetlerine yol açan uygulamalarda mükellef lehine değişiklikler de
yapılmaktadır. Buna göre özel esaslara alınmadan önce mükelleflere yaptıkları işlemin gerçekliğini
her türlü delil ile ispat etme imkanı gerilmekte ve özel esaslar kapsamından çıkış konusunda da net
belirlemeler yapılmaktadır.
-Ayrıca, daha önceki 84 nolu Tebliğ ile, iade alan mükellefin alt firma zincirinde belli bir sınır
koymadan, altının altındaki sayısız mükellefin sahte belge ile ilgili müteselsil sorumlu tutulurken yeni
tebliğde mükellef lehine değişiklik yapılmıştır.
-İmalatçı kavramına yeni düzenleme getirilmiştir.
-İndirimli teminattan faydalanacak mükelleflerde yeni düzenleme yapılmıştır.
- Mükelleflerin KDV iade taleplerinin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla
Mayıs ayından itibaren "KDV iade Takip Sistemi" uygulamaya konmaktadır
Bu sistemle bundan böyle mükellefler iade dosyalarının hangi aşamada olduğunu internetten
izleyebilecektir.
Tebliğ yaklaşık 250 sayfa olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm
Bilgilerinize
Saygılarımızla
Nurten ESKİCİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content