close

Enter

Log in using OpenID

(ÖZET AYLIK) Sayfa 1 / 1 65.677.531,29 65.677.531

embedDownload
TABLO 1.14 BİRLEŞTİRİLMİŞ VERİLER DEFTERİ (ÖZET AYLIK)
23/03/2015
Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Kurum Kodu :
Kurum Adı :
38.99
Ay :
2
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Yıl :
2015
Muhasebe Birim Kodu :
Hesap
Kodu
34794
Muhasebe Birim Adı : İstanbul Medeniyet Üniversitesi
B o r ç
Hesap Adı
A l a c a k
0,00
75,84
0,00
100
12.993.596,24
11.295.343,90
1.698.252,34
0,00
102
4.271.941,91
4.271.941,91
0,00
0,00
103
0,00
5.203.365,38
0,00
5.203.365,38
120
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
6.928,46
6.911,92
16,54
0,00
140
İLK MADDE VE MALZEME HESABI
6.319,49
0,00
6.319,49
0,00
150
KASA HESABI
102
BANKA HESABI
103
120
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ
HESABI ( - )
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
140
150
160
İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
162
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
253
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
330
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
333
EMANETLER HESABI
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
139.758,38
361
410.520,36
600
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
HESABI
FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ
ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
GELİRLER HESABI
630
GİDERLER HESABI
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
805
GELİR YANSITMA HESABI
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
835
GİDER YANSITMA HESAPLARI
900
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
901
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
902
BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
903
KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
904
ÖDENEKLER HESABI
905
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
910
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
911
920
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ
HESABI
GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI
921
GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI
948
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR
HESABI
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK
EMANETLERİ HESABI
Muhasebe Bir.Toplam :
949
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
75,84
100
362
Borç Artığı
Kurum Toplam
15/04/2015 14:41
:
3.275,00
1.550,00
1.725,00
0,00
160
21.300,00
0,00
21.300,00
0,00
162
6.663,60
0,00
6.663,60
0,00
253
9.739,72
0,00
9.739,72
0,00
255
1.793.715,59
0,00
1.793.715,59
0,00
258
1.840,77
0,00
1.840,77
0,00
330
325.873,97
721.201,62
0,00
395.327,65
333
261.349,50
0,00
121.591,12
360
409.530,52
989,84
0,00
361
497,04
497,04
0,00
0,00
362
0,00
104.080,34
0,00
104.080,34
600
2.283.725,76
0,00
2.283.725,76
0,00
630
0,00
5.291.025,86
0,00
5.291.025,86
800
5.291.025,86
0,00
5.291.025,86
0,00
805
4.083.760,84
0,00
4.083.760,84
0,00
830
0,00
4.083.760,84
0,00
4.083.760,84
835
1.161.528,00
11.544.518,00
0,00
10.382.990,00
900
0,00
1.161.528,00
0,00
1.161.528,00
901
11.544.518,00
0,00
11.544.518,00
0,00
902
11.544.518,00
6.422.545,11
5.121.972,89
0,00
903
0,00
11.544.518,00
0,00
11.544.518,00
904
6.422.545,11
0,00
6.422.545,11
0,00
905
16.507,81
0,00
16.507,81
0,00
910
0,00
16.507,81
0,00
16.507,81
911
1.641.127,35
1.695.061,07
0,00
53.933,72
920
1.695.061,07
1.641.127,35
53.933,72
0,00
921
250,00
917,12
0,00
667,12
948
917,12
250,00
667,12
0,00
949
65.677.531,29
65.677.531,29
38.359.295,84
38.359.295,84
65.677.531,29
65.677.531,29
38.359.295,84
38.359.295,84
Sayfa 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content