close

Enter

Log in using OpenID

8531_Yapı_Malz_Yönet_(305-2011-AB)

embedDownload
DUYURU
Tarihi
: 11 Mart 2014
No_ve_Konu : 8531_Yapı_Malz_Yönetmeliği_(305/2011/AB)_Onaylanmış_Kuruluş
EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi ile ALBERK
QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin
değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Saygılarımızla,
BARSAN GLOBAL LOJİSTİK ve
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.
Eki: 11.03.2014 tarihli Resmi Gazete
Resmî Gazete
11 Mart 2014 SALI
Sayı : 28938
TEBLİĞ
EPS SANAYİ DERNEĞİ ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİK VE KALİTE KURULU
İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-16)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2372 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Tümsan 2 Sitesi B
Blok No:5 İkitelli-İstanbul adresinde bulunan EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi
İşletmesi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini
yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ek-1
MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde
EPS Sanayi Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi’nin
Görevlendirme Kapsamı (No:1)
Avrupa
Komisyonu
Karar No.
Ürün(ler)/ Kullanım
Amacı
99/91/EC
Isı yalıtım malzemeleri
(fabrika yapımı
malzemeler ve kullanım
yerinde şekillendirilmesi
amaçlanan ürünler)
(Herhangi bir uygulamada)
99/91/EC
Isı yalıtım malzemeleri
(fabrika yapımı
malzemeler ve kullanım
yerinde şekillendirilmesi
amaçlanan malzemeler)
(‘Yangına tepki’
düzenlemelerine tabi
kullanımlar için)
Performansın
Değişmezliğinin
Değerlendirilmesi
ve Doğrulanması
Sistemi
Şartnameler
Görevler
Sistem 3
TS EN 13162
TS EN 13163
TS EN 13164
TS EN 14933
Test
Laboratuvarı
Sistem 3
TS EN 13162
TS EN 13163
TS EN 13164
TS EN 13165
TS EN 13166
TS EN 13167
TS EN 13168
TS EN 13169
TS EN 13170
TS EN 13171
TS EN 14303+A1
TS EN 14304+A1
TS EN 14305+A1
TS EN 14306+A1
TS EN 14307+A1
TS EN 14308+A1
TS EN 14309+A1
TS EN 14313+A1
TS EN 14314+A1
TS EN 14933
TS EN 14934
Test
Laboratuvarı
11 Mart 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28938
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-17)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Barbaros Mah. Ak
Zambak Sk. A Blok N:2 Kat:19 Ataşehirİstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan ALBERK QA Uluslararası Teknik
Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve
doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Ek-1
MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde
ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin
Görevlendirme Kapsamı (No:1)
Avrupa
Komisyonu
Karar No.
98/214/EC
98/214/EC
98/214/EC
98/598/EC
98/598/EC
Ürün(ler)/ Kullanım Amacı
Strüktürel metalik kesitler/profiller
Sıcak haddelenmiş, soğuk
şekillendirilmiş veya başka şekilde
üretilmiş çeşitli şekillerdeki
kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I,
kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı
ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli
metal malzemelerden yapılmış,
korozyona karşı astarlanarak
(kaplanarak) korunmuş yada
korunmamış dökme, dövme ve çubuk
demirler. (Metal yapılarda veya metal
ve beton karma yapılarda kullanılmak
üzere)
Kaynak malzemeleri
(Strüktürel metal yapı işlerinde
kullanmak için)
Strüktürel bağlayıcılar
Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve
pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek
mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High
Resistance), başlı çiviler, vidalar,
demiryolu sürgüleri. (Strüktürel metal
işlerde kullanmak için)
Agregalar
-Beton, harç ve enjeksiyon için
agregalar ve dolgu malzemeleri
(Yapılar, yollar ve diğer altyapı
işlerinde)
Agregalar
- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan
karışımlar için (Yol ve diğer altyapı
işlerinde)
Performansın
Değişmezliğinin
Değerlendirilmesi
ve Doğrulanması
Sistemi
Şartnameler
Görevler
TS EN 10025-1
TS EN 10219-1
TS EN 15088
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS EN 13479
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Sistem 2+
TS EN 14399-1
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Sistem 2+
TS 706 EN
12620+A1
TS 1114 EN
13055-1
TS EN 130551/AC
TS EN 13139
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
TS EN 13242
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Sistem 2+
Sistem 2+
Sistem 2+
98/598/EC
98/598/EC
98/598/EC
Agregalar
- Bitümlü karışımlar, yüzeye
uygulamaları
(Yol ve diğer altyapı işlerinde)
Agregalar
-Kuşanıktaşlar
(Su yapıları ve diğer altyapı
çalışmalarında.)
Agregalar
-Demiryolu balastı
(Demiryolu işlerinde)
Sistem 2+
TS EN 13043
Sistem 2+
TS EN 13383-1
Sistem 2+
TS EN 13450
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Fabrika Üretim
Kontrolü
Belgelendirme
Kuruluşu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content