close

Enter

Log in using OpenID

60 KOLLU AYAK TAKMA, ÇEKME ve PARLATMA MAKİNESİNİN

embedDownload
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul (Sinema B Salonu: 4. Oturum 16:50 -17:10)
60 KOLLU AYAK TAKMA, ÇEKME ve PARLATMA
MAKİNESİNİN PROJELENDİRİLMESİ ve İMALİ (PK60 ATÇP)
Kaan Say
Şişecam Topluluğu, Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı,
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kırklareli Fabrikası
[email protected]
Kaan Say, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. 1999
yılında OMG firmasında kısa bir süre surveyor’lük yaptı. 2001 yılında
Paşabahçe Kırklareli Fabrikasında üretim mühendisi olarak Şişecam
ailesine katıldı. 2001-2002 yılları arasında Pres Üfleme Üretim
Mühendisliği, 2002-2005 yılları arasında Geliştirme Mühendisliği yaptı.
2005 yılından itibaren de İşletme Bakım Onarım Mühendisi olarak görev
yapmaktadır.
2002 yılında İTÜ Kimya Metalürji Fakültesi Malzeme bölümünde, kaplama
teknolojileri araştırması ile başlayıp 2004 yılı Cam Problemleri
Sempozyumunda ilk ve geçen yıl ikinci kez sunuşu yapılan “Gelişmiş Camla
Temas Malzemeleri” üzerine araştırmaları oldu.
18 kollu H28 IGC makinesi, O90-18 section imali, 60 kollu çekme-parlatma
makinesi, Milli Temperleme gibi tamamen yerli olarak dizayn edilen
makinelerin proje ve imalat safhalarında ve buna benzer birçok irili ufaklı
proses geliştirme çalışmalarında aktif olarak rol aldı.
2007 yılında Bilkent Üniversitesi bünyesinde yer alan Ulusal Nanoteknoloji
Merkezi (UNAM) ile Paşabahçe ortaklığında kurulan malzeme ekibinin
içinde yer aldı
Yine UNAM ile birlikte Paşabahçe Bulgaristan fabrikasının atık kalıp
sularının arıtılmasına yönelik, 2011 yılı Cam Problemleri Sempozyumunda
da sunulan “Cam Ev Eşyası Üretiminde Deterjanlı Suların Arıtılması”
konulu projede çalıştı.
2009 yılından beri Cam Ev Eşyası fabrikalarında enerji tasarrufu
sağlamak, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırarak çevre etkilerini
azaltmak adına aralıksız olarak çalışan Malzeme Çalışma grubunun içinde
aktif olarak bulunmaktadır.
ÖZET
Cam Ev Eşyası üretiminde, küresel konjektörde artan rekabet koşulları ile ürün
kalitemizi artırmak ve kristalin üretiminde daha ince ayaklı ve el imalatı görüntüsünde
ürünler üreterek, rakiplerimizle yarışabilmek adına, üretim makinelerimizin
iyileştirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur.
Bu proje, gelişmiş ülkelerde kullanılan birçok teknolojiyi rahatlıkla uygulayabilir hale
gelmiş olan, insan ve bilgi gücümüzü birleştirip know-how yaratmak ve hem tamamen
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 1
2 9 . C a m S e m p o z y u m u / 2 9 . G l a s s S y mp o s i u m - 0 7 K a s ı m 2 0 1 4 / 0 7 N o v e m b e r 2 0 1 4
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü – Balat / İstanbul Sinema B Salonu: 4. Oturum 16:50 -17:10)
yerli teknoloji, hem de daha uygun bütçe ile kendi makinemizi kendimizin üretmesi
adına önemli bir mihenk taşı olmuştur.
Çok hızlı teknoloji değişimleri her sektörü olduğu gibi cam sektörünü de etkilemiş ve
büyük bir rekabet ortamına itmiştir. 21.yy’da üretime değer katabilmek için inovasyonu
bir yol haritası olarak seçmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Cam ev eşyası
ürünlerinde de kaliteyi artırıp fark yaratan ürünler ortaya koyarak rekabet edebilmek
için, ayaklı ürünlerde ürün kalitesini arttırmak, ayrı ayrı üretilen gövde ve ayağın
birbirine birleştirilmesi ve ayak kısmının çekilerek inceltilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu farkı yaratan ürünleri elde edebilmek için, “ 60 Kollu Ayak Takma, Çekme ve
Parlatma” makinesinin, ihtiyaca göre projelendirilmesi ve imalatı yerli olarak
yapılmıştır.
Bu kapsamda; izlenilen yol haritası aşağıda verilmiştir.




Tasarım ve Projelendirme
İşlem görecek ürün tiplerine göre section tasarımı ve projelendirilmesi,
Alt kafalarda Forma ürünlerinin içten kape tutma ihtiyacı sebebiyle yeni
tip kafaların tasarımı ve projelendirilmesi,
Lay-out’a göre ana makine dönüş yönü belirlenmesi, buna göre alt
kamların tasarımı ve projelendirilmesi,
Yükleyicilerin ve boşaltıcının projelendirilmesi,





Makinenin İmali
Detaylı imalat projelerinin firmalar ile ön görüşmeleri
Ana makine ve kamların imali
Sectionların imali
Yükleyicilerin ve boşaltıcının imali

Sonuç olarak; tamamen çalışan personelimizin bilgi ve becerileri ile yerli olarak tasarım
ve üretimi yapılan bu makine ile ayrı ayrı makinalarda üretilen gövde ve ayak
yapıştırıldıktan sonra çekme yapılarak, Kristalin üretiminde, müşteri beklentilerine
cevap verebilecek kalitede ince ayaklı ve el imalatı kalitesinde ürünler üretilebilir hale
gelmiştir.
Anahtar Sözcükler: küresel konjektör, know-how, Kristalin
Bildiri Özetleri / Abstracts •
Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı / Research and Technological Development Presidency - 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content