close

Enter

Log in using OpenID

Tedavi Takip

embedDownload
OVER KANSERLİ BİR OLGUDA ONKOLOJİ
HEMŞİRESİNİN ROLÜ
HAZIRLAYANLAR
Aytül Yüntem
Uzm. Hem. Ayşegül İnce
Uzm. Hem. Nermin Güdüloğlu
Havva Gül Ergül
Departman
Tarih
Kimlik Bilgileri
Özgeçmişi
57 yaşında
Bayan
Allerjik rinit
Evli
Hipertansiyon
1 çocuğu var
Astım
Emekli
2.4.2014
2
Soygeçmişi
Alışkanlıklar
Özellik Yok
Özellik Yok
Tedavi Takip
• Mart 2011'de sol overde saptanan bir kitle nedeni ile opere edildi
(TAH+BSO+Omentektomi +Parsiyel Sigmoid rezeksiyonu, Sol üretere
kateter takılması)
• Over kaynaklı Adeno CA saptandı
• Sigmoid kolon invaze olduğu için parsiyel sigmoid kolon rezeksiyonu yapıldı
• Postoperatif dönemde Anastomoz kaçağı nedeniyle kolostomi açıldı (Nisan
2011)
2.4.2014
3
Tedavi Takip
• Mayıs 2011’den itibaren 8 kür CT aldı
• Ca-125 yükseldi (90) ve BT’de nüks saptanması nedeniyle Ocak 2012 de 3
kür PG verildi
• Trombositopeni, BT’de nüks ve CA 125 (105) yükselmesi nedeniyle Nisan
2012’de 5 kür CT aldı
• Ağustos 2012’de 2 kürTaxotere+carboplatin+altuzan aldı
• Nisan 2013’de 8 kür abraxane aldı
2.4.2014
4
Tedavi Takip
• Aralık 2013’de 4 kür paklitaksel aldı
• 2 kez plevral effüzyon yapıldı
• Ocak 2014’de 4 kür CT aldı
2.4.2014
5
HEMŞİRELİK BAKIMI
Hastanın ve ailenin bakım sürecinde ortaya çıkan gereksinimlerinin
karşılanmasında hemşirelerin semptom kontrolünde önemli rolleri
oldu
2.4.2014
6
Anksiyete
Hastanın endişe ve korkularını ifade etmesi
sağlandı
Korkuları üzerinde konuşuldu
Psikolojik destek verildi
Psikolog tarafından düzenli terapötik
görüşmeler yapıldı
2.4.2014
7
Bulantı-Kusma-Yetersiz Beslenme
• Hastanın diyeti diyetisyen ile düzenlendi
• Sevdiği yiyeceklerden az az sık sık alması sağlandı
• Order edilen antiemetik tedavi uygulandı
• Sıvı ve beslenme yetersizliklerini önlemek için
order edilen IV solüsyonlar uygulandı
• Bu süreçte hastaya hastalığın gelişimi, bulantı ve
kusmanın kontrolü ile ilgili olarak sürekli
bilgilendirme yapıldı
2.4.2014
8
Beden İmajında Bozulma
Kolostomiye bağlı beden imajında bozulma olan
hastaya ostomi hemşiresi eşliğinde kolostomi
bakımı anlatıldı ve hastanın katılımı sağlandı
Psikolojik yönü desteklendi
Kendini ifade etmesi sağlandı
Bol giysiler giymesi önerildi
2.4.2014
9
Konstipasyon
Diyet düzenlemesi yapıldı
Egzersiz yapması sağlandı
Sık aralıklarla lavman yapıldı
Sıvı alımı arttırıldı
2.4.2014
10
Cilt Bütünlüğünde Bozulma
Tedavi ve kolostomiye bağlı
gelişti
Banyo sıklığı, kolostomi
bakımı, verilen eğitimlerle,
hastanın sık takibi ile sorun
giderildi
2.4.2014
11
Bilgi Eksikliği
Vaka yönetimi
Kemoterapi süreci ve port bakımı hakkında
eğitim verildi
Soruları yanıtlandı
2.4.2014
12
Yorgunluk
Tedavi öncesinde yorgunluk
ölçeğine göre
değerlendirildi ve eğitim
verildi
Aktivitelerinin planlandı
Uyku düzeni gözden geçirildi
Hastanın yorgunluğu orta
düzeyde seyretti
Egzersiz yapması için destek
olundu
2.4.2014
13
Kanama Riski
Trombositopeni gelişen hastaya
(Plt 45.000) kanama konusunda
eğitim verildi
Kan sayımı kontrolleri ile takip
edildi
Kanama izlenmedi
2.4.2014
14
Ağrı
VAS skalasına göre ağrı değerlendirmesi yapıldı
Order edilen analjezikler uygulandı
2.4.2014
15
Enfeksiyon Riski
Kolostomi bölgesinde yara
açılmadı ciltte enfeksiyon
izlenmedi
Venöz port takılan hastada
kateter bölgesinde enfeksiyon
izlenmedi
Nötropenik olduğu dönemde
hemşirelik bakımı ve sıkı takip
ile enfeksiyon izlenmedi
2.4.2014
16
Sonuç
• Hastanın tanı aşamasından bugüne kadar yapılan takip, tedavi, hemşirelik
bakımı, vaka yönetimi ile semptomları kontrol altına alındı yaşam
kalitesinde artış gözlendi.
2.4.2014
17
2.4.2014
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
408 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content