close

Enter

Log in using OpenID

4_Dogum_Eylemi_Sureci_Partograf_formu

embedDownload
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
DOĞUM EYLEMİ SÜRECİ VE YENİDOĞAN İZLEM FORMU
Adı-Soyadı
Yaşı
Eşinin Adı Soyadı
SGK
Aile Hekimi
Eğitim Durumu (kendisi ve eşinin)
Mesleği (kendisi ve eşinin)
Kaçıncı doğumu
Kan grubu (kendisi ve eşinin)
Eşlerarası akrabalık durumu
Boyu/Kilosu/ BKI/ Aldığı Toplam Kilo
G/ P/ A/ Y
SAT/ tahmini doğum tarihi
Gebelik haftası
Bir önceki gebelik ve ya doğuma ilişkin bilgi
Geleneksel uygulamalar
DOĞUMUN I. EVRESİNDE YAPILAN UYGULAMALAR
Kontraksiyonların başlama tarihi ve saati
Poş
Amniotik sıvının özelliği
Kanama kontrolü
Show (nişane)
Leopold manevraları
Fundus yüksekliği
Fetüsün pozisyonu
Fetüsün prezentasyonu
Angajman
Doğum ağrılarıyla baş etme durumu
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
Perine temizliği ve vulvanın hazırlanması
Kişisel hijyen gereksinimi
Mesane kontrolü
Barsak kontrolü ve lavman
İntravenöz sıvılar
Pozisyon verme
Emosyonel durum
Birinci devreyle ilgili etik problemler
ÇKS……………………..
Annenin Vital Bulguları:
Saat:
( ) Normal
TA:
Nabız:
Ateş:
( ) Bradikardi
( ) Taşikardi
Solunum:
Kontraksiyon Takibi
Süre
Sıklık
Şiddet
Özellik Normal
Hipotonik
Hipertonik
Yalancı Doğ.Ağ.
Silinme- Dilatasyon
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
DOĞUMUN II. EVRESİNDE YAPILAN HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
İkinci evrenin başlama saati
İkinci evrenin başladığını gösteren işaretler
Annenin masaya alınması pozisyon verme
Doğuma ilişkin açıklamalar
Ikınma egzersizlerinin yaptırılması
Perine temizliği
Araç-gereçlerinin hazırlığının kontrolü
Bebeğin doğumundan sonra gereken
malzemelerin hazırlanması
Bebek başının doğumundan sonra solunum
yollarının açıklığının sağlanması
Göbek kordonunun klemplenmesi ve kesilmesi
Anne bebek ilişkisinin başlatılması
İkinci evrenin bitiş saati
İkinci evreye ilişkin etik durumlar
DOĞUMUN III. EVRESİNDE YAPILAN HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
Plasentanın ayrıldığını gösteren işaretler
Plasentanın doğumu ve kontrolü
Umblikal kordun kontrolü
Fundus kontrolü ve masajı
Kanama kontrolü
Perine temizliği
Perinenin tamirinde yardım
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
APGAR SKORU
1.dk
5.dk
Aspirasyon ve oksijen verilmesi
Umblikal kord bakımı
Göz bakımı
Boy/Kilo tayini
Baş/Göğüs çevresi
Fontanellerin değerlendirilmesi
Bebeğin giydirilmesi ve vücut ısısının kontrolü
Yaşam bulgularının kontrolü
Erken beslenmenin sağlanması
DOĞUMUN IV. EVRESİNDE YAPILAN HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
Perinenin kurulanıp steril ped konulması
Annenin odaya alınması
Üşümenin engellenmesi
Yaşam bulgularının kontrolü: TA:
Saat:
Nabız:
Ateş:
Solunum:
Fundus kontrolü ve masajı
Kanama takibi/ ped kontrolü
Ağızdan bol sıvı verilmesi
Dinlenmenin sağlanması
Ağrı için uygulamalar ve gerektiğinde analjezik
verilmesi
Anne bebek ilişkisinin sürdürülmesi
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
POSTPARTUM DÖNEMDE YAPILAN HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
Yaşam bulgularının: TA:
Nabız:
Ateş:
Solunum:
Saat:
Uterus involüsyonu
Kanama kontrolü fundus masajı
Loşianın özellikleri
Perine temizliği
Meme bakımı ve muayenesi
Üriner sistemin değerlendirilmesi
GİS değerlendirilmesi
Beslenme
Uyku, dinlenme
Doğum sonu ambulasyon ve egzersizler
Psikolojik değişimler
Eğitim Gereksinimleri
Bu dönemle ilgili yaşanan etik problemler
EBENİN GÖZLEM VE YORUMLARI
İzlemi yapan öğrencinin adı soyadı
İmza :
Tarih:
İzlem esnasında sorumlu ebe- öğr.grv. adı soyadı
İmza:
Tarih:
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-04
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
PARTORAF UYGULANMASI SIRASINDA
VERİ TOPLAMA FORMU
12345678-
Parite :
Primipar:
Multipar :
Annenin boyu ……………………………………………………………………………………………………………cm
Başvuruda serviks dilatasyonu : ……………………………………………………………………………………………
Başvuruda başın düzeyi : ……………………………………………………………………………………………………
Başvuruda membran rüptürünün süresi :………………………………………………………………………..............saat
Vaginal muayene sayısı ……………………………………………………………………………………………………
Toplam latent fazın süresi ………………………………………………………………………………………….…...saat
Hastanede,
a ) Doğumun birinci evresinin süresi..…………………………………………………………………………………..saat
b ) Doğumun ikinci evresinin süresi …………..………………………………………………………………………saat
c ) Doğumun toplam süresi …………………………………………………………………………………………….saat
9- Doğumun ilerleyişi
a ) Uyarı çizgisinin solunda ya da üzerinde …………..
Uyarı çizgisinin sağında, müdahale çizgisini aşmamış
Müdahele çizgisine ulaşmış:
b) Uyarı çizgisinin sağına geçti ise :
- Serviks dilatasyonu kaç cm.dir ?.............................................................................................................................
- Baş düzeyi ?.......................................................................................................... ..................................................
- Ne müdahele yapıldı ?................................................................................................. ............................................
c ) Müdahale çizgisine ulaştıysa
- Serviks dilatasyonu kaç cm dir ?.............................................................................................................................
- Baş düzeyi ..............................................................................................................................................................
- Ne müdahele yapıldı ……………………………………………………………………………………………..
d) Doğum hızlandırıldı mı ?
Evet
Hayır
Belli Değil
e) İndüksiyon yapıldıysa :
- Latent fazda :
- Uyarı çizgisinin solunda ya da üzerinde :
- Uyarı çizgisinin sağında :
- Müdahale çizgisinin üzerinde ya da sağında :
10- Güç doğum muydu ?
Evet :
Hayır :
Belli Değil :
11- Uterus reptürü oldu mu ? Evet :
Hayır :
Belli Değil :
12- Doğum tipi:
- Sezaryen
- Vaginal müdahaleli
- Spontan baş geliş
13 – Doğum eyleminde partoğraf üzerinde son servikal dilatasyon :
- Latent fazda
- Uyarı çizgisinin üzerinde ya da solunda
- Uyarı çizgisinin sağında
- Müdahale çizgisinde ya da sağında
14- Perinatal ölüm oldumu ? Evet
1.dakika Apgar skoru :
5.dakika Apgar skoru :
Bebek yoğun bakıma alındımı ?
15- Porst-partum hemoraji :
16- Bebeğin cinsi :
Kız
Hayır
Evet
Evet
Belli Değil
Hayır
Hayır
Belli Değil
Belli Değil
Erkek
17 –Bebeğin doğum ağırlığı/boyu/baş çevresi : ……….……..gr /…….……….…cm /…………….……cm
Doğum Eylemi Süreci ve Yeni Doğan İzlem Formu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content