close

Enter

Log in using OpenID

(2014-2015 SE\307\335ML\335K DERS F\335NAL

embedDownload
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
1., 2. ve 3. Sınıf Seçimlik Dersler Bütünleme Sınavı Programı
13.00 - 15.00
09.30 - 11.30
SINAV
SAATĐ
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
PAZARTESĐ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
MEDYA HUKUKU
ENVANTER BĐLANÇO
2.Sınıf
2.Sınıf
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
ANAYASA YARGISI
ERA 2000
ERA 1000
2.Sınıf
2.Sınıf
2.Sınıf
2.Sınıf
ADALET PSĐKOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARININ
ULUSLARARASI BOYUTLARI
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
SĐYASĐ TARĐH
SĐYASĐ DÜŞÜNCE TARĐHĐ
HUKUK METODOLOJĐSĐ
ĐNSAN HAKLARI HUKUKU
TÜRK ANAYASA TARĐHĐ
MESLEKĐ YABANCI DĐL I
(Đngilizce)
ĐDARENĐN SÖZLEŞMELERĐ
MĐLLETLERARASI AĐLE
HUKUKU
3.Sınıf
ERA 2002
3.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
ĐMAR HUKUKU
VATANDAŞLIK HUKUKU
AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKU
2.Sınıf
3.Sınıf
ERA 1001
ERA 3000
3.Sınıf
3.Sınıf
ESKĐ VAKIF HUKUKU
SEÇĐM HUKUKU
15.30 - 17.30
AĐHS VE CEZA HUKUKU
ĐNŞAAT HUKUKU
3.Sınıf
2.Sınıf
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content