close

Enter

Log in using OpenID

2014 Ocak-Haziran Bütçe Gerçekleşme Raporu

embedDownload
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU
2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE;
-
BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 34 ORANINDA ARTARAK 133.607 BİN TL,
-
BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 33 ORANINDA ARTARAK 139.511 BİN TL,
OCAK-HAZİRAN 2014 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ:
1. BÜTÇE GİDERLERİ:
BÜTÇE GİDERLERİ
Bütçe giderlerinin ekonomik
sınıflandırmaya göre
2013 YILI
Bin TL
gerçekleşmeleri yandaki tabloda
yer almaktadır.
2014 yılı Ocak-Haziran
Ocak-Haziran
Bütçe
Gerçek.
Değişim
Oranı
Ocak-Haziran
(%)
Ocak Gerçek. %
Haziran
2014 YILI
%
Bütçe
Bütçe Giderleri
254.700 99.446 39 353.600 133.607 38
34
Personel Giderleri
23.441
11.246 48 31.642
20.780
66
85
4.485
1.933
3.567
67
85
85.278
38.788 45 144.169 48.670
34
25
Belediyesi Bütçe giderleri yüzde 34
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
oranında artarak 133.607 Bin TL
Faiz Giderleri
11.400
4.891
43 14.400
7.921
55
62
olarak gerçekleşmiştir.
Cari Transferler
7.532
3.925
52 15.268
5.413
35
38
Sermaye Giderleri
106.738 37.963 36 116.324 45.756
39
21
Borç Verme
500
700
1.500
25
114
Yedek Ödenekler
15.326
0
0
0
döneminde Samsun Büyükşehir
Personel giderleri, 2014 yılı
Ocak-Haziran döneminde geçen
yılının aynı dönemine göre yüzde
43 5.297
140 6.100
20.400
85 oranında artarak 20.780 Bin TL olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bu dönemde, 2013 yılı OcakHaziran dönemine göre yüzde 85 oranında artış göstererek 3 . 5 6 7
Bin
TL olarak
gerçekleşmiştir.
www.samsun.bel.tr
1
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve
hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 25 oranında artarak 48.670
Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Faiz
Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 62 oranında artışla 7.921 Bin TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde cari
transferler geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 38 oranında artışla 5.413 Bin TL
olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran dönemine göre
yüzde 21 oranında artış göstererek 45.756 Bin TL gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Borç Verme gideri geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 114 oranında artarak 1.500 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gider Samsun
Anakent İmar İnş.Ltd.Şti.’ne sermaye aktarımı olarak yapılmıştır.
2. BÜTÇE GELİRLERİ:
BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı Ocak-Haziran
döneminde Bütçe gelirleri
gerçekleşmeleri yandaki tabloda
2013 YILI
Ocak-Haziran
Bin TL
Bütçe
yer almaktadır.
2013 yılı Ocak-Haziran
döneminde Bütçe gelirleri
104.659 Bin TL iken, 2014
yılının aynı döneminde yüzde 33
artarak 139.511 olarak
gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran
dönemi vergi gelirleri tahsilâtı
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 7 oranında azalarak
1.853 Bin TL olmuştur.
www.samsun.bel.tr
2014 YILI
Gerçek.
Ocak-Haziran
Bütçe
%
Gerçek.
%
Değişim
Oranı
(%)
Ocak Haziran
Bütçe
Gelirleri
224.700 104.659 47 328.600 139.511 42
33
Vergi Gelirleri
4.362
1.988
46 9.360
1.853
20
-7
42.282
13.655
32 46.090
14.611
32
7
1.850
3.947
213 7.000
418
6
-89
Diğer Gelirler
23.016
2.363
10 18.110
3.709
20
57
Sermaye
Gelirleri
Alacak.
Tahsilat
Merkezi İdare
Vergi Gelir.
Alınan Paylar
Red ve
İadeler (-)
36.233
10.478
29 28.210
2.415
9
-77
0
0
117.000 72.262
62 219.900 116.766 53
62
-43
79 -70
668
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler
-34
0
0
-261
373
2
20143 yılı Ocak-Haziran dönemi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 7 oranında
artarak 14.611 Bin TL olmuştur.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde
alınan Bağış ve Yardımlar önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 89 oranında
azalarak 418 Bin TL olarak
gerçekleşmiştir.
Merkezi İdare Vergi gelirlerinden
alınan pay gelirleri dışında kalan Diğer
gelirler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57
oranında artarak 3.709 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi İdare Vergi gelirlerinden alınan
paylar ise yüzde 62 oranında artarak 116.766 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan Sermaye gelirleri tahsilâtı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 77 oranında azalarak 2.415 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
DEĞERLENDİRME:
6360 sayılı yasa çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesinin sınırları il sınırları olması
nedeniyle, 2014 mali yılı bütçesinde revizyon yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle Ek
bütçe çalışmaları yapılarak, 443.600,00 TL olacak olan gider bütçesinin 2014 yılı ikinci altı aylık
dönem içinde yapılacak harcamalarla birlikte Gider Bütçesinin 410.000,00 TL olarak
gerçekleşebileceği tahmin edildiğinden dolayı, bütçenin yüzde 93 oranında gerçekleşmesi
beklenmektedir.
2014 mali yılı bütçesinde yapılacak ek bütçe çalışmasıyla 428.600 TL olacak olan gelir
bütçesinin 2014 yılı ikinci altı aylık dönemde yapılacak gelir tahsilatlarıyla birlikte Gelir
Bütçesinin 396.000,00 TL olarak gerçekleşebileceği tahmin edildiğinden, Gelir Bütçesinin yüzde
93 oranında geçleşmesi beklenmektedir.
www.samsun.bel.tr
3
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
681 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content