close

Enter

Log in using OpenID

10 C - Anakent Koleji

embedDownload
1
2013-2014
Özel Anakent Okulları Genel Müdürlüğü
Kalite Yönetim Sistemi
VİZYONUMUZ
Ülkemizin gelişim ve geleceğinde söz sahibi olan
bireyler yetiştirmek,
ulusal ve uluslararası platformlarda
akademik standartlarıyla
lider bir eğitim kurumu olmaktır.
MİSYONUMUZ
Köklü bir eğitim kurumu olarak, öğrencileri;
anaokulundan üniversiteye kadar
bilimsel değerlerin ön planda yer aldığı,
Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında,
onların bireysel özelliklerinin başarıya dönüştürüldüğü
ve sürekli gelişimin hedeflendiği sarmal bir programla,
küreselliğin gerektirdiği gibi donatarak,
hayata ve geleceğe hazırlamaktır.
EĞİTİM POLİTİKAMIZ
Özel Anakent Okulları, Türk Milli Eğitim sisteminin
baz alınarak; bilimselliğin ve evrenselliğin ışığında,
Atatürk İlke ve İnkılaplarının özümsenerek yaşatıldığı, en üst
seviye eğitim ve öğretimin günümüz teknolojileri ile birleştirildiği,
kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak etkinliğinin sürekli
iyileştirildiği bir ortamda, ülkemizin geleceğinde etkin ve söz sahibi
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
2
DEĞERLİ VELİLER
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
2013-2014 eğitim-öğretim yılının 2.yarısına başlarken, başta akademik çalışmalarımız olmak üzere
faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Okulumuzun ana hedefi, öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, araştırmacı, kendine ve çevreye saygılı,
iletişim yeteneği gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Bu ana hedefe ulaşabilmek ve öğrencilerimizin başarılı olmalarını sağlamak için, 2.dönemde yapacağımız
bazı uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Zorunlu Etüt Uygulamaları
2.Dönemden itibaren, karnesinde zayıfı bulunan öğrenciler, zayıf derslerinden zorunlu etütlere
katılacaklardır. Ayrıca 2.dönemdeki her yazılı sınavdan (50) puanın altında not alan öğrencilerinde zorunlu
etütlere katılmaları gerekmektedir.
Gönüllü Etüt Uygulamaları
Öğrencilerin pekiştirmek istediği derslerin konularıyla ilgili yönetime önceden haber verilerek, birebir ya
da grup halinde yapılacak çalışmalardır.
Haftalık Ödev Uygulamaları
Öğrencilerin evde ders çalışmalarını sağlamak, işlenen konuların tekrar edilerek kalıcı öğrenmeyi
gerçekleştirmek amacıyla bu öğretim yılında başlattığımız ve bize özgü olan verimli bir uygulamadır.
Öğretmenler ve yönetim tarafından takip edilerek değerlendirilen bu uygulamaya 2.dönemde de devam
edilecektir.
9.Sınıfların Gözleme Dayalı Staj Çalışmaları
9.sınıf öğrencilerinin yarıyıl tatilinde 3 ile 5 gün süreyle belirlenen bir işyerinde kendi özelliklerine uygun
bir mesleği seçebilmek ve mesleği incelemek amacıyla düzenlediğimiz bir kariyer planlama projesidir. Bu
proje ile öğrencilerimiz seçmeyi düşündükleri iş alanlarını yakından görerek, tanıma fırsatı bulacak ve
10.sınıfa geçerken istediği meslekle ilgili ders seçimini yapacaktır. Hedeflerine ulaşabilmek için derslerine
daha fazla önem verecek ve başarılı olmak için daha çok çalışacaklardır.
11.Sınıflara Okul Kapandıktan Sonra (YGS) Çalışmaları
13 Haziran 2014 tarihinde okulların ders yılı sona erecektir. 11.sınıftan 12.sınıfa geçen öğrencilerimize 16
Hazirandan itibaren 1 Temmuza kadar her gün YGS’ye hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
12.Sınıflara Mayıs Ayından İtibaren (LYS) Çalışmaları
Üniversite sınav sistemi ve takvimi yüzünden birçok okul lise 12.sınıflarıyla olan akademik çalışmalarını
Mayıs ayının başında sonlandırmaya çalışmaktadır. Oysaki Anakent Koleji olarak bizler geçen yıllarda çok
verim aldığımız (LYS) çalışmalarına Mayıs ayında başlayarak ve farklı bir program uygulayarak
sürdürmeye devam edeceğiz.
Değerli Veliler;
Öğrencilerimizin akademik ve sosyal açıdan gelişmesini sağlamak için her türlü çabayı gösteren bir kurum
olma özelliğimizi devam ettireceğimizi bilmenizi isteriz. 2.döneme başlarken okulumuza duyduğunuz
güvene, çocuklarımızın gayretine ve özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor
sevgi ve saygılar sunuyorum.
Cahit OKATAN
Özel Anakent Anadolu Lisesi Müdürü
3
YÖNETİM KADROMUZ
AD VE SOYAD
BRANŞI
Cahit OKATAN
Okul Müdürü
Enver BAYATLI
Müdür Yardımcısı
Burcu UZLAR
Müdür Yardımcısı
Tuğba KARSLI
Rehber ve Psikolojik
Danışman
Ayda AKBAŞ
Rehber ve Psikolojik
Danışman
Yaman ŞENKÜL
Türk Edebiyatı Zümre Başkanı
Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni
Esin ALTINORDU
Sosyal Dersler Zümre Başkanı
Tarih Öğretmeni
Demet ORHAN
Matematik Zümre Başkanı
Matematik Öğretmeni
Hülya AŞIK
Fen Dersleri Zümre Başkanı
Biyoloji Öğretmeni
Veda KAYA
Yabancı Diller Zümre Başkanı
İngilizce Öğretmeni
Muammer KUŞÇU
Beden Eğitimi Dersi Zümre Başk.
4
ÖĞRENCİ (LİSE) KILIK - KIYAFETİ :
KIZLAR
ERKEKLER
Etek
Krem rengi kanvas
şort etek
Pantolon
Krem rengi kanvas
pantolon
T.Shirt
Beyaz – polo yaka
Yazın kısa kollu,
Kışın uzun kollu (Logolu)
T.Shirt
Beyaz – polo yaka
Yazın kısa kollu,
Kışın uzun kollu (Logolu)
Kazak
Logolu
kazak
Kazak
Logolu
kazak
Çorap
Yazın kısa beyaz
Kışın kısa lacivert
Çorap
Koyu renk,
ayakkabıya uyan
Ayakkabı
Okula uygun
modelde
Ayakkabı
Okula uygun
modelde
V
Yaka
lacivert
renk
ve
V
Yaka
lacivert
renk
ve
UYULMASI GEREKEN DİSİPLİN KURALLARI
1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmemek.
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmak.
3) Kılık kıyafet yönetmeliğine uymak.(Kız öğrencilerin makyaj yapması,oje sürmesi, takı takması,erkek
öğrencilerin sakallı gelmesi yasaktır.)
4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmamak veya içmemek.
5)Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmak.
6)Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere
geç katılmamak veya erken ayrılmamak.
7) Okul kütüphanesi, laboratuar, spor salonu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi
zamanında vermek, eksik vermemek veya kötü kullanmamak.
8) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak.
9) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmamak.
10)Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret
etmemek, karşı gelmemek ve görevlerini yapmalarına engel olmamak.
11) Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini izinsiz olarak uzatmamak.
12) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmemek veya ahlak kuralları ile
bağdaşmayan davranışlarda bulunmamak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmamak.
13) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermemek.
14) Sınıf içinde ve teneffüste cep telefonunu izinsiz olarak kullanmamak.
5
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
Özel Anakent Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarının amacı,
kendini gerçekleştirmiş, hedeflerini belirlemiş, özgüven kazanmış, duygu ve düşüncelerini etkin bir
biçimde ifade edebilen, sorumluluk sahibi, ilgi ve yeteneklerinin farkında, sorunlarını dile getirebilen,
kendisinin ve başkasının haklarına saygı duyabilen, gelişme ve öğrenmeye açık, hoşgörülü ve çevresiyle
uyum içinde olabilen bireyler yetiştirmekte aileye ve öğrenciye destek olmak ve rehberlik etmektir.
Öğrencilerimizin ilgileri, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda yapılan çalışmalarımızda gizlilik,
gönüllülük, dürüstlük ve açıklık ilkeleri esas alınır.
Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri izlenerek destekleyici çalışmalar yapılır.
Öğrencinin akademik problemleri ve çözümleri üzerine düşünmede yardımcı olacak akademik takip
çalışmaları yapılır. Bireyin çeşitli meslekleri tanıması, kendi özelliklerine uygun meslekleri seçmesi,
seçtiği mesleğe hazırlanması ve mesleki yönden gelişmesi amacıyla mesleki rehberlik çalışmaları
yapılmaktadır. Öğrencilerimizin gelişim dönemleri takip edilerek bu dönemler hakkında velilerimiz
bilgilendirilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrenci-öğretmen-veli iş birliği
içerisinde olmak bizler için çok değerlidir.
2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Çalışmaları
Bireysel Rehberlik
Grup Rehberliği
Oryantasyon Çalışmaları
Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
YGS-LYS Hakkında Yönlendirme
Üniversiteler Hakkında Bilgi Temin Etmek
Test ve Envanter Uygulamaları
Akademik Takip
Bültenler
Mesleki Rehberlik
Seminerler ve Konferanslar
6
ÖZEL ANAKENT ANADOLU LİSESİ
2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ
DERSLER
BAŞLAMA
BİTİŞ
1. DERS
08.30 - 09.10
1.TENEFFÜS
09.10 - 09.25
2. DERS
09.25 - 10.05
2.TENEFFÜS
10.05 - 10.15
3. DERS
10.15 - 10.55
3.TENEFFÜS
10.55 - 11.05
4. DERS
11.05 - 11.45
4.TENEFFÜS
11.45 - 11.55
5. DERS
11.55 - 12.35
ÖĞLE ARASI
12.35 – 13.15
6. DERS
13.15 - 13.55
5.TENEFFÜS
13.55 - 14.05
7. DERS
14.05 - 14.45
6.TENEFFÜS
14.45 - 14.55
8. DERS
14.55 - 15.35
7.TENEFFÜS
15.35 - 15.45
9.DERS
GÖNÜLLÜ/ZORUNLU ETÜT
15.45 - 16.25
8.TENEFFÜS
16.25 - 16.40
10.DERS
GÖNÜLLÜ/ZORUNLU ETÜT
16.40 - 17.20
NOT :
1. ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN ORTAOKUL VE LİSE AYNI ANDA ÇIKACAK. LİSE SINIFLARI
YEMEKHANEYE 15 DAKİKA GEÇ GELECEK.
2. LİSE GÖNÜLLÜ VE ZORUNLU ETÜTLERİ 16.40’DA BAŞLAYIP, 17.20’DE BİTECEKTİR.
7
10. SINIFLAR
2.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ
EĞİTİM ETKİNLİĞİ/SINAVLAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1.YAZILI HAFTASI
TARİH
3-14 MART
İSTİKLAL MARŞININ KABÜLÜ
12 MART
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA
18 MART
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
27 MART
2.YAZILI HAFTASI
7-11 NİSAN
YGS DENEME SINAVI
14-18 NİSAN
VELİ TOPLANTISI
13 NİSAN (10:00-13:00)
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 NİSAN
EMEK BAYRAMI
1 MAYIS
3.YAZILI HAFTASI
5-16 MAYIS
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19-20 MAYIS
YGS DENEME SINAVI
26-30 MAYIS
GENEL DEĞERLENDİRME HAFTASI (GDT)
2-6 HAZİRAN
ÇEVRE KORUMA HAFTASI
4-10 HAZİRAN
2.YARIYIL SONU
13 HAZİRAN
8
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL ANAKENT KOLEJİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM ÖĞRETMEN VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ
NO
AD SOYAD
BRANŞ
GÖRÜŞME SAATLERİ
1.
CAHİT OKATAN
OKUL MÜDÜRÜ
HER GÜN
(Randevu alınarak)
2.
ENVER BAYATLI
MÜDÜR YARDIMCISI
HER GÜN
(Randevu alınarak)
3.
BURCU UZLAR
MÜDÜR YARDIMCISI
HER GÜN
(Randevu alınarak)
4.
TUĞBA KARSLI
REH. VE PSK. DANIŞMAN
HER GÜN
(Randevu alınarak)
5.
YAMAN ŞENKÜL
TÜRK EDEBİYATI ZÜMRE BAŞKANI
CUMA
(10:15-10:55)
DİL ANLATIM
6.
HELİN ARIKAN
TÜRK EDEBİYATI
PAZARTESİ
(14:05-14:45)
7.
ESİN ALTINORDU
SOSYAL DERSLER ZÜMRE BAŞKANI-TARİH
PAZARTESİ
(14:55-15:35)
8.
NAGEHAN YARAN
COĞRAFYA
PAZARTESİ
(14:05-14:45)
9.
DEMET ORHAN
MATEMATİK ZÜMRE BAŞKANI
PAZARTESİ
(14:05-14:45)
MATEMATİK
10.
HİLAL ÇAVUŞ
SEÇMELİ GEOMETRİ
ÇARŞAMBA
(10:15-10:55)
11.
GAYE TUNÇ
SEÇMELİ MATEMATİK
CUMA
(11:05-11:45)
12.
HÜLYA AŞIK
FEN DERSLERİ ZÜMRE BAŞKANI
ÇARŞAMBA
(11:05-11:45)
BİYOLOJİ
13.
SEÇİL AMCAOĞLU
KİMYA
PAZARTESİ
(11:05-11:45)
14.
GÖKHAN SERBEST
FİZİK
PAZARTESİ
(13:15-13:55)
15.
VEDA KAYA
YABANCI DİLLER ZÜMRE BAŞKANI
PERŞEMBE
(11:05-11:45)
İNGİLİZCE
16.
TÜLAY GÜNEL
İNGİLİZCE
PERŞEMBE
(10:15-11:05)
17.
EBRU GÜNER
ALMANCA
PERŞEMBE
(09:25-10:05)
18.
MUAMMER KUŞÇU
UYGULAMALI DERSLER ZÜMRE BAŞKANI
PAZARTESİ
(13:15-13:55)
BEDEN EĞİTİMİ
19.
FİLİZ ÇUBUK
BEDEN EĞİTİMİ
9
PAZARTESİ
(13:15-13:55)
T.C
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL ANAKENT KOLEJİ
2. DÖNEM HAFTALIK PERFORMANS ÖDEVİ TARİHLERİ
ÖGRENCİYE HPÖ VERİLİŞ TARİHİ
1. HPÖ
21.02.2014
2. HPÖ
28.02.2014
3. HPÖ
14.03.2014
4. HPÖ
21.03.2014
5. HPÖ
28.03.2014
6. HPÖ
04.04.2014
7. HPÖ
18.04.2014
8. HPÖ
25.04.2014
9. HPÖ
02.05.2014
10.HPÖ
23.05.2014
11.HPÖ
30.05.2014
Öğrencilerimizin düzenli tekrar ile akademik başarısını arttırmak, sorumluluk bilincini geliştirmek ve
konu tekrarını sağlamak amacıyla ders saatlerinde işledikleri konular ile ilgili günlük olarak verilen
ödevlerin dışında yukarıda verilen tarihlere göre hafta sonlarında da ödevler verilir.
Hafta sonu ödevleri öğrencilerimizin performans notlarından bir tanesini olarak değerlendirildiği
için özenle ve eksiksiz olarak her hafta yapılması gerekmektedir
10
10 C
SINIF ÖĞRETMENİ: GÖKHAN SERBEST
GÜNLER
1.DERS
(08:30-09:10)
2.DERS
(09:25-10:05)
3.DERS
(10:15-10:55)
4.DERS
(11:05-11:45)
5.DERS
(11:55-12:35)
6.DERS
(13:15-13:55)
7.DERS
(14:05-14:45)
8.DERS
(14:55-15:35)
SEÇMELİ
MATEMATİK
SEÇMELİ
MATEMATİK
TÜRK
EDEBİYATI
COĞRAFYA
MAIN
COURSE
TARİH
BEDEN
EĞİTİMİ
BEDEN
EĞİTİMİ
SEÇMELİ
BİYOLOJİ
SEÇMELİ
MATEMATİK
DİL
ANLATIM
SEÇMELİ
FİZİK
ALMANCA
SINIF
ÖĞRETMEN
SEÇMELİ
GEOMETRİ
COĞRAFYA
SALI
SEÇMELİ
GEOMETRİ
SEÇMELİ
FİZİK
SEÇMELİ
BİYOLOJİ
MAIN
COURSE
SEÇMELİ
MATEMATİK
SEÇMELİ
KİMYA
KULÜP
KULÜP
ÇARŞAMBA
MAIN
COURSE
SEÇMELİ
GEOMETRİ
DİL
ANLATIM
SEÇMELİ
BİYOLOJİ
SEÇMELİ
KİMYA
SEÇMELİ
KİMYA
TARİH
PERŞEMBE
SEÇMELİ
MATEMATİK
SEÇMELİ
FİZİK
SEÇMELİ
FİZİK
SEÇELİ
BİYOLOJİ
SEÇMELİ
KİMYA
SEÇMELİ
MATEMATİK
MAIN
COURSE
DİN
KÜLTÜRÜ
TÜRK
EDEBİYATI
PAZARTESİ
CUMA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ FİZİK
TÜRK EDEBİYATI
DİL ANLATIM
COĞRAFYA
TARİH
MAIN COURSE
ALMANCA
BEDEN EĞİTİMİ
: GAYE TUNÇ
: HİLAL ÇAVUŞ
: HÜLYA AŞIK
: SEÇİL AMCAOĞLU
: GÖKHAN SERBEST
: HELİN ARIKAN
: YAMAN ŞENKÜL
: NAGEHAN YARAN
: ESİN ALTINORDU
: TÜLAY GÜNEL
: EBRU GÜNER
: MUAMMER KUŞÇU-FİLİZ ÇUBUK
11
YAZILI SINAV TARİHLERİ
TARİH
DERS ADI
SAATİ
03.03.2014
SEÇMELİ FİZİK
4.DERS
04.03.2014
COĞRAFYA
4.DERS
05.03.2014
SEÇMELİ MATEMATİK
4.DERS
06.03.2014
TARİH
4.DERS
07.03.2014
İNGİLİZCE
4.DERS
10.03.2014
SEÇMELİ GEOMETRİ
4.DERS
11.03.2014
ALMANCA
4.DERS
11.03.2014
SEÇMELİ BİYOLOJİ
6.DERS
12.03.2014
DİL ANLATIM
4.DERS
13.03.2014
SEÇMELİ KİMYA
4.DERS
14.03.2014
TÜRK EDEBİYATI
4.DERS
07.04.2014
SEÇMELİ BİYOLOJİ
3.DERS
07.04.2014
İNGİLİZCE
6.DERS
08.04.2014
SEÇMELİ GEOMETRİ
3.DERS
09.04.2014
SEÇMELİ KİMYA
3.DERS
10.04.2014
SEÇMELİ FİZİK
3.DERS
11.04.2014
SEÇMELİ MATEMATİK
3.DERS
11.04.2014
DİN KÜLTÜRÜ
7.DERS
05.05.2014
SEÇMELİ GEOMETRİ
3.DERS
06.05.2014
SEÇMELİ FİZİK
3.DERS
07.05.2014
TÜRK EDEBİYATI
3.DERS
08.05.2014
ALMANCA
3.DERS
08.05.2014
SEÇMELİ BİYOLOJİ
6.DERS
09.05.2014
SEÇMELİ MATEMATİK
3.DERS
12.05.2014
DİL ANLATIM
3.DERS
13.05.2014
SEÇMELİ KİMYA
3.DERS
14.05.2014
İNGİLİZCE
3.DERS
15.05.2014
TARİH
3.DERS
16.05.2014
COĞRAFYA
3.DERS
16.05.2014
DİN KÜLTÜRÜ
7.DERS
12
GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ TARİHLERİ
TARİH
DERS ADI
SAATİ
02.06.2014
DİL ANLATIM
4.DERS
02.06.2014
SEÇMELİ KİMYA
6.DERS
03.06.2014
COĞRAFYA
4.DERS
03.06.2014
SEÇMELİ BİYOLOJİ
6.DERS
04.06.2014
TARİH
4.DERS
04.06.2014
SEÇMELİ FİZİK
6.DERS
05.06.2014
SEÇMELİ
MATEMATİK
4.DERS
05.06.2014
İNGİLİZCE/ALMANCA
6.DERS
06.06.2014
SEÇMELİ GEOMETRİ
4.DERS
06.06.2014
TÜRK EDEBİYATI
6.DERS
13
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM
İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU ETÜT PROGRAMI
Okulumuzda isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki çeşit etüt uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin
eksik olduğu konularını tamamlayabilmek için okul çıkışında yapılan isteğe bağlı etüt programı aşağıda
belirtilmiştir. İsteğe bağlı etütlere katılmak için etüt gününden en fazla bir gün öncesinden müdür
yardımcısına öğrencinin bilgi vermesi gerekmektedir. Etüde katılmak istediğini bildirdiği halde
öğrenci etüde katılmazsa velisi mesaj sistemiyle bilgilendirilir.
Zorunlu etütler 2.Dönem başında ilk dönem karnesinde zayıfı olan öğrenciler için uygulanır. 1.
sınavlardan sonra 50 puan altında alınan öğrencilere uygulanır. Zorunlu etüde katılmayan öğrencinin
velisine mesaj sistemiyle bilgi verilir.
GÜN
1.PERİYOT
II. PERİYOT
TARİH
COĞRAFYA
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
ÇARŞAMBA
SEÇMELİ BİYOLOJİ
DİL ANLATIM
PERŞEMBE
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ KİMYA
PAZARTESİ
SALI
TARİH, COĞRAFYA, DİL ANLATIM ETÜTLERİ 10 A SINIFINDA YAPILACAKTIR.
DİĞER DERSLERİN ETÜTÜLERİ 10 C SINIFINDA YAPILACAKTIR.
22 ŞUBAT 2014 CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN HER HAFTA SONU
CUMARTESİ GÜNLERİ İSTEĞE BAĞLI MATEMATİK VE GEOMETRİ
ETÜTLERİ YAPILACAKTIR.
14
ÖZEL ANAKENT KOLEJİ
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMEN KADROSU
S. NO
GÖREVİ
ADI SOYADI
E-POSTA
1.
CAHİT OKATAN
OKUL MÜDÜRÜ
[email protected]
2.
ENVER BAYATLI
MÜDÜR YARDIMCISI
[email protected]
3.
BURCU UZLAR
MÜDÜR YARDIMCISI
[email protected]
4.
TUĞBA KARSLI
REH. VE PSK. DANIŞMAN
[email protected]
5.
AYDA AKBAŞ
REHBERLİK VE FELSEFE ÖĞRETMENİ
[email protected]
6.
NAGEHAN YARAN
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
[email protected]
7.
IŞIL YANAROCAK
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
[email protected]
8.
GÖKNUR SEVGEN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
[email protected]
9.
YAMAN ŞENKÜL
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
[email protected]
10
HÜLYA ÖZEN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
[email protected]
11.
AYLA GENÇ BAŞMUTAF
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
[email protected]
12.
ALEV HELİN AĞIN ARIKAN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
[email protected]
13.
ESİN ALTINORDU
TARİH ÖĞRETMENİ
[email protected]
14.
HACER YIĞMAN
TARİH ÖĞRETMENİ
[email protected]
15.
İSA ÖZGÜN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ
16.
GÜLŞEN ÇALIŞKAN İÇTEN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
17.
DEMET ORHAN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
18.
HİLAL ÇAVUŞ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
19.
ALEV PEŞTE
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
20.
GAYE TUNÇ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
21.
SEÇİL AMCAOĞLU
KİMYA ÖĞRETMENİ
[email protected]
22.
GÖKHAN SERBEST
FİZİK ÖĞRETMENİ
[email protected]
23.
HÜLYA AŞIK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
[email protected]
24.
VEDA KAYA
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
[email protected]
25.
ÇİĞDEM SENDİNÇ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
[email protected]
26.
ESRA ELİFUSLU
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
[email protected]
27.
TÜLAY GÜNEL
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
[email protected]
28.
EBRU GÜNER
ALMANCA ÖĞRETMENİ
[email protected]
29.
MUAMMER KUŞÇU
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
[email protected]
30.
FİLİZ ÇUBUK
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
[email protected]
31.
TÜLİN OMUZ
BİLGİSAYAR-ÖLÇME DEĞERLENDİRME
[email protected]
[email protected]
Telefonlarımız: (0216) 566 81 91 – 4 hat
FAKS: (0216) 566 81 90
Internet adresimiz: www.anakentkoleji.net Elektronik posta adresimiz: [email protected]
Yazışma adresimiz: Şair Arşi cad. No:59 Göztepe/İstanbul
15
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
728 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content