close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılında Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin

embedDownload
Yorum ve makaleler
.
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir.
Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir. Bu nedenle makale tarihini göz önünde tutunuz.
20.02.2014
Konu: 2013 Yılında Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin
Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunumuzun 86’ncı maddesine göre tek işverenden alınan ve tevkifata
(gelir vergisi kesintisine) tabi tutulmuş ücretlerin ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesinde
beyan edilmesi söz konusu değildir.
Birden fazla işverenden alınan ücretlerde ise durum farklıdır.
Birden fazla işverenden ücret alanlar da birden sonraki işverenden aldıkları ve tamamı tevkif
suretiyle vergilendirilmiş ücretlerinin toplamı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddede
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmıyorsa yine herhangi bir beyan
yapılmayacak ancak aşıyorsa tüm ücretlerin toplamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
(Birinci ücret, alınan en yüksek ücret kabul edilmektedir.)
2013 yılında elde edilmiş ücretler için Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’ üncü maddede yazılı
tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar 26.000 TL’ dır. Buna göre 2013 yılı içerisinde
birden fazla işverenden ücret almış olan bir gerçek kişi için en yüksek ücreti dışındaki
ücretlerinin toplamı 26.000 TL’nı aşmıyorsa beyanname vermeye gerek bulunmamaktadır.
Eğer birinci ücret haricindeki ücretlerin toplamı 26.000 TL’nı aşıyorsa bu kez ilk ücret dahil
tüm ücretler toplanacak ve Mart ayında beyan edilecektir. Beyan edilen gelire göre
hesaplanan vergiden yıl içinde kesilmiş vergiler düşülüp kalan kısmın birisi Mart diğeri
Temmuz ayı olmak üzere iki taksitte ödenecektir.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(Hazırlayan Berk Bekir ENDER, Denetçi Yardımcısı)
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:47 D:503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
401 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content