close

Enter

Log in using OpenID

afe 261 uluslararası ilşkiler

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Fransızca Siyasi Bilimler ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü İçin İngilizce 3
AFE 261
Ön Koşul Dersleri
AFE 162
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorumlu
Dersin
Koordinatörü
Emilyn Aguana
Dersi Verenler
Larry Oyeniyi
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu ders İngilizce orta seviye ögrencileri için onları becerilerini
geliştermeye muktedir etmek ve İngilizce’yi işyerlerinde veya günlük
hayatlarında etkin kullanabilme güven ve cesareti vermek için dizayn
edilmiştir.
Orta gramatik yapıları, kelime, phrasal fiiler ve faydalı ifadeler,
formel ve informel mektup yazımı, rapor ve anlatım yazma
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Present Perfect tensi çeşitli formlarında kullanabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1
1,2,3
A,C
1,2,3
1,2,3
A,C
1,2,3,4
1,3
A,C
4)Diyaloglarda zorunluluk ve izin modelleri kullanarak iletişim
kurabilir
1,2,3
1,2
C
5)Eşyalar ve insanları tarif ederken doğru sıfat sırası
kullanabilme
1,2,3
1,3
C
1,2,3,4
1,2,3
A,C
2)Spor ve yaralanma hakkında uygun tavsiyeler verebilir
3)İnformal mektuplar yazımda phrasal verbs ve gelecek
formları kullanarak iletişimde bulunabilir
6)Şahsi “challengeleri” tarif etmede anlatım zamanlarını
kullanabilir
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Ünite 1 Friends -Arkadaşlar
Konuşma: Arkadaşlar; Hayat biçimi; İletişim
Yazılı Ödev (WB): E- posta
1
New Inside Out
(Intermediate)
Faydalı İfadeler: Beklenmedik şekilde buluşma
SB and WB
Dilbilgisi: Soru biçimleri; Edatlı sorular; Sıklık zarfları
Kelime: Dostluk ifadeleri; extra: Sözlük kullanma
Ünite 2 Adrenalin
Konuşma: Deneyimler; Sporlar; Yaralanmalar
Yazılı Ödev (WB ): Öykü
2
Faydalı İfadeler: Yanmalar hakkında öğüt verme; Yaralanmalar
Dilbilgisi: Yakın geçmiş zaman; Geçmiş zaman ve hikâyesi; Üstünlük ve
en üstünlük
Kelime: Derecelebilinen veya derecelenmeyen sıfatlar; Zaman
ifadeleri; Sporlar; Extra Sıfatlar: Eşanlamlı sözcükler
Ünite 3 Relationships - İlişkiler
Konuşma: Aile; Buluşma; Kişilik
Yazılı Ödev (WB ): Resmi olmayan mektup
3
Faydalı İfadeler: Günlük anlatım
Dilbilgisi: Dinamik / statik anlamlar; Yakın geçmiş zaman
Kelime: Aile İlişkileri; Kişilik tanımı
Ünite 4 Party
Konuşma: Festivaller; Yeni yıl; Partiler
Yazılı Ödev (WB ) : Şikâyet mektubu
4
Faydalı İfadeler: Davetiye; Özür bildirme
Dilbilgisi: İki kelimeli fiiller; Gelecek zaman; Zamirler: anybody,
somebody vs.
Kelime: Festivaller; make/do Partiler; Extra; İki kelimeli fiiller
Ünite 5 Edible - Yenilelebilir
Konuşma: Yiyecek; Yeme; Çocukluk
Ödev (WB ): Yakınma mektubu
Faydalı İfadeler: Lokantada yer ayırtmak
5
Dilbilgisi: Sayılan ve sayılamayan isimler: Miktar ifadeleri; used to /
would
Kelime: Kelime grubu: A bar of. a bowl of. Yiyecek tanımlama: tat ve
texture;
Extra: İsimler ve artikeller
Ünite 6 Zaman - Time
Konuşma: Zaman; Dakiklik
Yazılı Ödev (WB ): Rica mektubu
6
Faydalı İfadeler: Zaman bildiren deyimler ve ifadeler
Dilbilgisi: Zaman edatları; Gereklilik bildiren yardımcı fiiller ve izin
istemek
Kelime: Zaman ifadeleri; İki kelimeli fiiller; İş Extra: Karıştırılan
kelimeler
7
Vize Sınavı
Ünite 7- News – Haber
8
Konuşma: Paparazzi: Yeni öyküler; Suç
Yazılı Ödev (WB ): Kişisel haber
Faydalı İfadeler: Kişisel haber
Dilbilgisi: Edilgen çatı
Kelime: Ünlü kişileri tanımlayan sıfatlar Suçlar Manşet atma
Ünite 8 Alone – Yalnız
Konuşma: Seyahat; Bölgeler; Tatiller
Yazılı Ödev (WB ) : Bir bölgeyi tanımlama
9
Faydalı İfadeler: Yön sorma ya da gösterme
Dilbilgisi: Sonuç çıkarma bildiren yardımcı fiiller; Past Perfect
Kelime: Coğrafik bölgeler; Bölgeleri tanımlama; Extra: Sözlük etiketleri
Ünite 9
- Düşünceler
Konuşma: Sıradan tipler; Kitaplar; Filmler
Yazılı Ödev (WB ): Kitap ve film özeti
10
Faydalı İfadeler: Düşünce bildirme
Dilbilgisi: İlgi cümleciklerini tanımlama: Şart cümlesi
Kelime: Kitaplar, Filmler, Müzik ; -ed ve -ing alan sıfatlar
Ünite 10 Childhood - Çocukluk
Konuşma: Çocuklar - Çocukluk; Anne Babalık Yapma
Yazılı Ödev (WB ): Öğüt mektubu
11
Faydalı İfadeler: Nesneleri tanımlama
Dilbilgisi: İlgi cümleciklerini tanımlama; Şart cümlesi 1 anlatım soru
biçimi
Kelime: İki kelimeli fiiller; İsim fiil grupları; Ata sözleri; Make , do
Ünite 11 Age - Yaş
Konuşma: Yaş sorunu
12
Yazılı Ödev (WB ): Öykü
Faydalı İfadeler: Telefonda konuşmak
Dilbilgisi: Şart cümlesi 2 ; Arzu ve pişmanlık
Kelime: Fiziksel tanım; Giysiler; Çoğul isimler; a pair of........... /get fiili
Ünite 12 – Style -Stil
Konu: Moda: Görünüş
13
Yazılı Ödev (WB ): Grafik bilgisi özeti
Faydalı İfadeler: Nesneleri tanımlama
Ünite 12 – Style -Stil
14
Dilbilgisi: Sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri
Kelime: Para; Büyük sayılar
15
16
Tekrar
Final Sınavları
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
New Inside Out (Intermediate); Sue Kay & Vaughan Jones; MacMillan; 2007
New Inside Out (Intermediate); Sue Kay & Vaughan Jones; MacMillan; 2007
Diğer Kaynaklar Workbook
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Vize Sınavı
1
30
Kısa Sınav
2
15
Sözlü Sınav
4
15
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
2
3
4
Öğretilen spesifik gramer yapıları ve kelimeleri uygulayarak hem sözel
X
hem yazım formlarında görüş bildirebilmek
Öğretilen seviyeye spesifik olarak sözel ve yazım yazılı kavram becerileri
elde edinebilmek
X
X
Öğretilen faydalı “freyslerle” iletişim kurabilme
Gerekli iş becereleri olarak basvuru ve mülakat formel mektupları
X
yazabilme kabiliyeti elde edebilme
ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Etkinlik
Süresi
SAYISI
(Saat)
Toplam
İş
Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
2
0,5
1
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Toplam İş Yükü
82
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3,28
Dersin AKTS Kredisi
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
469 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content