close

Enter

Log in using OpenID

afea 159 türk dili ve edebiyatı

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Türk Dili ve Edebiyati Öğretmenliği için
İngilizce 1
Kodu
Yarıyıl
T+U
Saat
AFEA
159
1
2+2
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Emilyn Aguana
Dersi Verenler
Rana Tubin Kılıç, Fulden Ataözü
Kredi AKTS
3
3
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Çeşitli edebi eserler okutarak öğrencilerin analitik ve eleştirel
düşünebilme becerilerini geliştirmek
Dil bilgisi ve edebi terimlerin verilmesi
Kelime bilgisinin geliştirilmesi
Seçilmiş edebi eserlerin okunması ve incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1) Kelime bilgisinin artması
2) Edebiyat terminolojisini eserlerin analizinde kullanma
3) Edebiyat eserleri ile ilgili yazılı ve sözlü yorum
yapabilmek
4) Gramer bilgisinin artması
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
2
1,2
A,C
1,3
1,2,3
A,C
1,2,3
1,2
A,C
2
1,2
A,C
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
2
3
4
5
6

Dersin tanıtımı


Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: İroni



Kelime çalışması
Kısa öykünün okunması ve yorumlanması
Anlama etkinliği


Dilbilgisi: Kökler ve ön/son ekler
Eleştirel düşünme ve yazma





Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: Hiciv
Etken edilgen çatı
Anlama etkinliği


Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: Sürpriz son
8


Deyimler ve ifadeler
Mastar, isim, fiil
9


Dilbilgisi: Kökler
Eleştirel düşünme ve yazma


Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: Romantizm
10
11
12
13






The Lottery,
Shirley Jackson
The One Day
War, Judith
Soloway
Kelime çalışması
Kısa öykünün okunması ve yorumlanması

7
Ön Hazırlık
The Last Leaf,
O. Henry
The Third Level,
Jack Finney
Dönüşümlü ve iyelik zamirleri
Kelime çalışması
Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: Ton
A Rice
Sandwich,
Sandra Cisneros
Dilbilgisi: Basit ve karmaşık cümle yapıları
Eleştirel yazma
14

Dilbilgisi: Çok karmaşık ve devrik cümleler
15


Okuma öncesi etkinliği
Edebiyat terimi: İç ve dış çatışma
The Monkey’s
Paw, W.W.
16


Dil Bilgisi: Kökler ve fiiller
Genel Tekrar

Final Sınavı
Jacobs
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Discovering Fiction 2, Judith Kay & Rosemary Gelshenen (Eds.);
Cambridge University Press, 2001
Diğer Kaynaklar ---------------
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Kompozisyon – Yorum soruları
Sınavlar
1 Vize ve 1 Final sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
30
Kısa Sınav
1
15
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Bölüm Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Yabancı dilde yayınlanmış eserleri analitik değerlendirebilme
X
2
Dilbilgisinin arttırılması
X
3
Edebiyat Terimleri ile edebi eser yorumlanması
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
1
16
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
1
1
1
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
98
3,92
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content